Cesta: Úvod / Valašský rok 2018 / Vánoce na dědině


Vánoce na dědině

Termín od:06.12.2018 - 14.12.2018
: - program pro školy

Termín:  6. – 7. 12. a 10. – 14.12. 2018

Čas: 7.30 – 16.00 hod.

Kde: Valašská dědina

Program plně obsazen, v případě zájmu možnost registrace do seznamu náhradníků

  Kontaktní osoba: Mgr. Renata Prejdová, e-mail prejdova@vmp.cz, tel.: 571 757 119

UPOZORNĚNÍ!

V pracovní dny je program určen pouze pro předem objednané školy. Přibližná časová náročnost prohlídky na jednu skupinu je cca 2 - 2,5 hodiny. Jednotlivci budou mít vstup do areálu bez průvodce. Neobjednané skupiny se vystavují nebezpečí, že se do areálu z organizačních a provozních důvodů nedostanou.

Program je určen pouze pro předem objednané skupiny!

V sobotu 15.12. a neděli 16.12. 2018 je program určen široké veřejnosti.


Vánoce jsou snad nejhezčími svátky roku, konečně je čas na chvíli se zastavit, sejít se a popovídat s přáteli a blízkými. Proto přípravě Vánoc každoročně věnujeme náležitou péči – oprášíme vzpomínky i znalosti, vracíme se ke starým zvykům a obyčejům, zalistujeme sbírkou receptů, abychom opět vybrali osvědčené a nezaměnitelné vánoční pečivo. Čím jsme starší, tím více vzpomínáme na modravé závěje sněhu, na zasypané venkovské chalupy, na světýlka luceren i na radost v očích všech dobrých lidí, které jsme potkali.

Vánoční období tvoří ústřední část zimního zvykosloví a začátek církevního liturgického roku. Nahromadění zvyků, obřadů i magických příležitostí tvoří vrstvy, v nichž se těžko určuje stáří jednotlivých jevů. Jisté je, že převládá motivace křesťanská, oslavuje se den narození Krista. V lidovém prostředí se hojněji vyskytují relikty, související s kultem předků či slunce. Magické praktiky měly sloužit k zajištění hospodářského zdaru, ochránit dům i obyvatele před ohněm, nemocemi a zamezit vlivu zlých sil. Celým životem pronikala úcta ke zdrojům obživy, k půdě i k hospodářským zvířatům. Štědrý den platil za den pracovní, ale s řadou tradičních omezení. Největším svátkem Vánoc byl Boží hod, svátek Narození Páně. Ten den se nepracovalo, lidé nechodili ani po návštěvách. Na svátek Svatého Štěpána se uklízel štědrovečerní stůl a po dědinách se rozběhli koledníci. Samotné vánoční období pak končí svátkem Tří králů.

Stejně jako jiné roky se pracovníci muzea promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky. A návštěvníci se s nimi vydají na vánoční cestu v minulém století.

 

Informace pro registrované školy

Stejně jako jiné roky se pracovníci muzea promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky. A návštěvníci se s nimi vydají na vánoční cestu v minulém století.

Jako první na trase je Živý dům, který můžete navštívit na začátku nebo na konci prohlídky. Tady si můžete prohlédnout práci našich hospodyň (výšivka, výrobky z textilu, vánoční ozdoby na stromeček, pošta pro Ježíška). Zde si můžete něco malého zakoupit.

Dalším zastavením je Fojství z Lidečka, kde Vás přivítají ženy spřádající vlnu a len na kolovratech, nechybí samozřejmě řezbář, který vyřezává betlém.

Pak nás vůně přiláká do Matochovy chalupy z Velkých Karlovic. Hospodyňky tu pečou a zdobí perníčky. A v chlévě čeká dobytek, že něco z těch vánočních dobrot zbude.

Kuchyň chalupy z Nového Hrozenkova má pro nás překvapení v podobě Mikulášských figurek. Různé tvary z dobrého kynutého těsta. Dříve si děti nejdříve pohrály a pak hračku snědly. Tady ale ochutnáme hned.

Šturalova chalupa z Velkých Karlovic dýchne tajemnem. Tvary odlité z olova věští budoucnost a lodičky ze skořápek ořechů plují po vodě a ukazují směr dalšího života.

Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka.

Zastavíte se také ve staré škole z Miloňova Velkých Karlovic. Pan řídící nebo pan učitel vás za doprovodu harmonia nebo houslí naučí jednu z koled. Dozvíte se něco o valašských Vánocích a Betlémech.

V chalupě  Stánisko z Rákošového, se každou chvíli vyloupne z železné formy vánoční oplatek. Ten nesměl chybět u štědrovečerního stolu. Mazal se medem, aby lidé byli dobří a česnekem pro zdraví. A medem voní nejen oplatky, ale i doma vyrobené svíčky. Seznámíme se tu také s historií svícení.

Děti si na své pouti zazpívají koledu, podívají se na pečení a zdobení perníčků, práci tkalců, přadlen, kováře, řezbáře. Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku.

 

 

Režie: Bc. Alena Fojtášková, 571 757 118, e-mail: fojtaskova@vmp.czJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English