Cesta: Programy a výstavy / Celoroční program - Valašský rok 2019


 VALAŠSKÝ ROK 2019

 

VELIKONOCE NA VALAŠSKU

20.4. (sobota) - 22.4.2019 (pondělí) – Dřevěné městečko

 • 20.4. Bílá sobota

velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami

 

 • 21.4. Hod Boží velikonoční

tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů

 

 • 22.4. Červené pondělí

šmigrust s programem

 

REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH VALAŠSKÝCH SOUBORŮ

27.4.2019 (sobota) od 14.00 – Dřevěné městečko

 

STAVĚNÍ MÁJE

1.5.2019 (středa) od 14.00 – Dřevěné městečko

- tradiční lidová slavnost

 

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU

8.5.2019 (středa) od 14.00 – Dřevěné městečko

- účinkuje Beskydský orchestr

 

DEN MUZEÍ

18.5.2019 (sobota) – Valašská dědina

- volný vstup do Valašské dědiny

 

JARO NA DĚDINĚ

18.5.2019 (sobota) – Valašská dědina

- oživené expozice s ukázkami tradičních jarních prací

 

NOC KOSTELŮ

24.5.2019 (pátek) od 19.00 do 22.00 – Dřevěné městečko

- spojená s varhanním koncertem

 

MÁJOVÝ JARMARK

25.5.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- s kácením máje

 

SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL

1.6.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- možnost vyzkoušet si vybrané řemeslné činnosti především pro děti

 

ODPOLEDNE S FOLKLORNÍM SOUBOREM

8.6.2019 (sobota) od 14.00 – Dřevěné městečko

 

SVATOJÁNSKÝ VEČER

21.6.2019 (pátek) od 21.00 – Valašská dědina

- plný tajemných slunovratových zvyků

 

ZVONEČKOVÝ JARMARK

22.6.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- setkání hrnčířů, keramiků a včelařů

 

ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI

4.7. (čtvrtek) – 7.7.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- 40. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve spolupráci s Městem Rožnov p. R.

 

PEKAŘSKÁ SOBOTA

13.7.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- 26. ročník – oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže o nejlepší chleba a rohlík, výstava pečiva

 

OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA

14.7.2019 (neděle) od 15.00 – Dřevěné městečko

- věnované manželům Františkovi a Marii Podešvovým

 

DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ

20.7. (sobota) – 21.7.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- ve spolupráci s Lesy ČR, s.p.

- 29. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela

 

ROMSKÁ PÍSEŇ

27.7.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- 25. ročník mezinárodního festivalu

 

ANENSKÁ POUŤ

28.7.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností v Dřevěném městečku

 

JÁNOŠÍKŮV DUKÁT

2.8. (pátek) – 4.8.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- 21. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR

- 19. ročník Mistrovství Valašského království ve stloukání másla

 

KOUZELNÁ NITKA

10.8.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- připomínka tradičních ručních prací

 

30. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ

10.8.2019 (sobota) od 17.00 – Valašská dědina

- pořad T klubu – kulturní agentury

 

STARODÁVNÝ JARMARK

17.8. (sobota) – 18.8.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi pro celou rodinu

 

POHÁDKOVÁ NOC VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ

24.8.2019 (sobota) od 20.00 – Valašská dědina

- noční procházka pro objednané skupiny

 

Z DRUHÉ STRANY RADHOŠTĚ

25.8.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- ozvěny frenštátského folklorního festivalu

 

HLASY

31.8.2019 (sobota) – Valašská dědina

- 3. ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského hlasu

- pořad organizuje Fujaré z.s.

 

PŘIVÍTÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

4.9. (středa) – 6.9. (pátek) a 9.9. (pondělí) – 10.9.2019 (úterý) – Valašská dědina

- program určený pro školy s prohlídkou areálu a výkladem učitele

 

HRÁLA MUZIKA

7.9.2019 (sobota) od 14.00 – Dřevěné městečko

- setkání valašských dechových kapel

 

MUZICÍROVÁNÍ SE SOLÁNĚM

8.9.2019 (neděle) od 15.00 – Dřevěné městečko

- soubor Soláň z Rožnova p. R. s hostem

 

PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ

14.9.2019 (sobota) – Valašská dědina

- tradiční podzimní práce, letos se zaměřením na zpracování a využití brambor

 

BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA

21.9.2019 (sobota) – Dřevěné městečko

- 17. ročník memoriálu olympijského vítěze

- volný vstup do Dřevěného městečka

 

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY

27.9.2019 (pátek) od 19.00 – Dřevěné městečko

- dětský lampiónový průvod s programem připravovaný ve spolupráci s Městskou knihovnou v Rožnově p. R.

- volný vstup

 

JSME STÁLE MLADÍ

29.9.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- koncert ke Dni seniorů

 

TÝDEN KNIHOVEN

30.9. (pondělí) – 4.10.2019 (pátek) – knihovna ve Wilkově domě

- beseda, výstava knih

 

BOŽSKÁ FLÉTNA

4.10. (pátek) – 6.10.2019 (neděle) – Dřevěné městečko

- mezinárodní hudební festival o Panově flétně a jejích interpretech

- mediální partner Český rozhlas Ostrava

 

ÚRODA Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ ANEB VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX

12.10. (sobota) – 20.10.2019 (neděle) – Dřevěné městečko (Janíkova stodola)

 

VEČER PŘI SVÍČKÁCH

1.12.2019 (neděle) od 17.00 – Dřevěné městečko (Janíkova stodola)

- slavnostní předvánoční koncert s Jožkou Šmukařem a jeho cimbálovou muzikou

 

MIKULÁŠSKÝ PODVEČER

5.12.2019 (čtvrtek) od 14.00 do 18.00 – Valašská dědina

- prohlídka areálu s mikulášskou nadílkou

- volný vstup pro děti do 15 let

 

VÁNOCE NA DĚDINĚ

6.12. (pátek) a 9.12. (pondělí) – 13.12.2019 (pátek) – Valašská dědina

- tradiční program pouze pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví

- registrace objednávek od 23.9.2019

 

VÁNOČNÍ JARMARK

14.12. (sobota) – 15.12.2019 (neděle) – Dřevěné městečko a Valašská dědina

-nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, obchůzky lucek a čertů

- oživené expozice ve Valašské dědině

 

ŽIVÝ BETLÉM

21.12. (sobota) - 22.12.2019 (neděle) od 17.00 – Dřevěné městečko

- lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše

 
ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA

26.12.2019 (čtvrtek) ve 13.00 a v 15.00 – Dřevěné městečko

- vánoční koncert v kostele sv. Anny

 

 

Bohoslužby a mše svaté

Náboženské obřady

 • 14.4.2019 (neděle) v 9.30       Květná neděle - pobožnost se slavnostním svěcením ratolestí, po ukončení průvod městem do farního chrámu Všech svatých
 • 7.7.2019 (neděle)  od 10.00      Mše svatá v rámci Rožnovských slavností 2019

 • 26.7.2019 (pátek) od 18.00      Mše svatá k památce svaté Anny
 • 26.8.2019 (pátek) od 7.00        Mše svatá k výročí posvěcení kostela sv. Anny
 • 5.9.2019 (čtvrtek) od 12.00      Pravoslavná panychida - po ukončení pietní akt u symbolického hrobu                                                                  ThDr. V. Petřeka
 • 2.11.2019 (sobota) od 18.00     Mše svatá za zesnulé pochované na Valašském Slavíně                                                                                                    a dušičková pobožnost na hřbitově
 • 7.12.2019 (sobota) od 7.00       Roráty - ranní mše svatá
 • 27.12.2019 (středa) od 16.00    Mše svatá, svátek sv. Jana apoštola a evangelisty

 

 

 

JURKOVIČOVA ROZHLEDNA - provozovatel Město Rožnov p.R.

otevřena pouze víkendy a státní svátky:

1. 4. - 30. 4. a 16.10. - 31. 10. 2019                                       10.00 - 16.00 hod.

 

otevřena denně:

1. 5. - 30. 6. a 1. 9. - 15. 10. 2019                                         9.00 - 17.00 hod.

1. 7. - 31. 8. 2019                                                                 9.00 - 18.00 hod.


PRŮCHOD NA ROZHLEDNU Z VMP:

Přístup na rozhlednu stezkou po zelené turistické značce od centrálního parkoviště (VMP) nebo z areálu Valašské dědiny v období od 1. 5. - 30. 9. 2019.

Poslední vstup z rozhledny do VMP hodinu před koncem otevírací doby.

Vstupné na rozhlednu není součástí vstupného do Valašského muzea v přírodě.

V čase 12.00 - 12.45 hod. je průchod uzavřen z důvodu polední pauzy.


INFORMACE: www.roznov.cz/jurkovicova-rozhlednaJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English