Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2018 / Jánošíkov dukát


Kde: Dřevěné městečko

 

- 20. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru ČR

- 18. ročník mistrovství Valašského království ve stloukání másla

 

Program jubilejného XX. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2018

Piatok 3. 8. 2018

 

16.00 hod.      Živá pozvánka

Masarykovo námestie

Autori programu: Peter Krescanko, Tomáš Gross

FS DOLINA, Krempachy, Poľsko, KUS PETROVSKÁ DRUŽINA, Báčsky Petrovec, Srbsko

 

19.00 hod.      VMP – Výstavná sála v Sušáku , 1. patro                                                                           

Slávnostná vernisáž výstavy

REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA

V spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru

Kurátor výstavy: Eva Záhumenská

Moderuje: Peter Lipták

Účinkuje: Drahoš Daloš

 

19.30 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                                       

Otvorenie XX. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2018

Moderuje: Tomáš Gross

Účinkujú: STAROMĚŠTÍ  MLÁDENCI, Staré Město, MSS KRNOHÁRI, Brezno, Slovensko

 

20.00 hod.     HUDBA TANEC HORČICA

Hudobná skupina BANDA a tanečná skupina PARTIAa ich spoločný autorský program

Autor a réžia programu: Vlado Michalko

Spolupráca: Samo Smetana, Alfred Lincke, Lucie Fabišiková

Program uvedie: Tomáš Gross

 

21.30 hod.      Areál Dreveného mestečka                                                                                   

PRI HUDÁKOCH

Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách

Autor programu: Peter Krescanko

Moderuje: Martin Kopor

Spolupráca: Ondřej Drahotský, Dan Rosenberg

Účinkujú: ľudové hudby zúčastnených súborov

 

Sobota 4. 8. 2018

09.30 hod.      Masarykovo nám.                                                                                      

PRE DOBRÚ NÁLADU

Dobrú náladu rozdáva dychová hudba BUČKOVANKA, Nové mesto nad Váhom, Slovensko

Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

 

10.00 hod.      Masarykovo nám.                                                                                      

ROZTANCOVANÝ ROŽNOV – FOLKLÓR V ULICIACH MESTA

Živá pozvánka na festivalové programy

Autor: Peter Krescanko

Spolupráca: Milan Haris, Martin Steinhauser, Jaroslav Teplý, Martina Foldvaryová, Ondřej Drahotský, Eva Halčinová

Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

 

10.30 hod.      RIEKA RADOSTI                                                                                               

Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov

z Masarykovho nám. do Dreveného mestečka VMP

Autor: Peter Krescanko

Moderuje: Ivana Fabišiková

Spolupráca: Milan Haris, Martin Steinhauser, Jaroslav Teplý, Martina Foldvaryová, Ondřej Drahotský, Eva Halčinová

 

10.35 hod.      Masarykovo nám.                                                              

DUKÁT MESTU

Program venovaný mestu Rožnov pod Radhoštěm pri XX. ročníku MFSF Jánošíkov dukát

Autor programu: Tomáš Gross

Moderuje: Tomáš Gross

Spolupráca: Marcela urbanová, Kateřina Urbanová

Účinkujú: FK FOGÁŠ Ostrava, DFS HÁJIK, Rimavská Sobota, Slovensko, FS PIRIN, Brno, STAROMĚŠTÍ MLÁDENCI, Staré Město, TS ČERVENÝ MRAMOR, Tardoš, Maďarsko

 

11.30 hod.      Janíkova stodola – Drevené mestečko                                                                 

FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje

Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

 

11.30 hod.      Pódium Na pasienku – Drevené mestečko                                                                      

ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola rusínskych tancov

Vyučujú: členovia FS Hornád, Košice, Slovensko

Sprevádza: ĽH Hornád, Košice, Slovensko

 

13.00 – 17.00  Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko

DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne pre deti

Autor detského dvora: Lucie Rosenbergová

Spolupráca: Eliška Beránková, Anna Schneiderová, Anna Říhová, Alžběta Novotná, Eliška Filípková

 

13.00 hod.      Janíkova stodola – Drevené mestečko                                                                 

MUZIKANTSKÉ CIFRY

Malá škola horehronskej muziky zo Šumiaca pre všetkých muzikantov

Vyučuje: muzikant, primáš a pedagóg Michal Noga ml. z Bratislavy, Slovenská republika

 

14.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

ZAHRAJME SA...

Program detských folklórnych súborov

Autori programu: Lucie Rosenbergová, Markéta Kolaříková

Moderuje: Ivana Fabišiková

Spolupráca: Eva Kašparová

Účinkujú: DFS MALÝ RADHOŠŤ, Rožnov pod Radhoštěm, DFS HÁJIK, Rimavská Sobota, Slovensko, DFS HANIČKA, Košice, Slovensko

 

14.00 hod.      Pódium U rybníčku                                                                                                                                               

OKAMŽIKY – OKAMIHY

Prejavy nehmotného kultúrneho dedičstva

fujara, gajdy, slovácky verbunk, terchovská muzika, horehronský viachlasný spev

Autor programu: Drahoš Daloš

Moderuje: Drahoš Daloš  

Spolupráca: Stanislav Bednář

Účinkujú: GAJDOŠSKÍ TROGÁRI, Veľké Zálužie, Slovensko, ĽH MAZUĽKA, Oravská Polhora, Slovensko, MSS KRNOHARI, Brezno, Slovensko, FUJARISTI, Bratislava, Slovensko, TERCHOVSKÁ MUZIKA TIBORA MAHÚTA, Žilina, Slovensko, STAROMĚŠTÍ MLÁDENCI, Staré Město

 

15.30 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

AKÝ KRAJ, TAKÝ MRAV

Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR a slovenských krajanských folklórnych súborov

Autor programu: Dan Rosenberg

Moderuje: Martin Kopor

Spolupráca:Marcela Urbanová, Kateřina Urbanová

Účinkujú: FSkSKEJUŠAN, Chomutov, TRIO KANTAR, Praha, FS PIRIN, Brno,

KUS PETROVSKÁ DRUŽINA, Báčsky Petrovec, Srbsko, FS DOLINA, Krempachy, Poľsko, TS ČERVENÝ MRAMOR, Tardoš, Maďarsko 

 

17.30  hod.    Komorný amfiteáter – Drevené mestečko

OD TATIER K ŠUMAVE...                                                                                

Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór

Autor programu: Marianna Svoreňová

Moderuje: Tomáš Gross

Spolupráca: Stanislav Bednář, Eva Kašparová

Účinkujú: FS DUNAJEC, Olomouc, FK FOGÁŠ, Ostrava, FS PÚČIK, Brno, FS ŠMYKŇA, Ostrava 

       

20.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                                       

OKA MIH

Celovečerné predstavenie FS HORNÁD  

Autor programu: Štefan Štec

Program uvedie: Lucia Nogová

Spolupráca: Martin Bača, Lucie Fabišiková

Účinkuje: Folklórny súbor HORNÁD, Košice, Slovensko

 

21.30 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

XVIII. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia z rôznych končín Európy

 

OD BUKA DO BUKA – 20 rokov spolu – veselé i vážne festivalové ohliadnutia...

Autori programového bloku: Lucie Fabišiková a Vlastimil Fabišik

Moderujú: Martin Kopor

Spolupráca: Peter Krescanko, Martina Dobrovolná, Vlastimil Kuběnka, Naďa Tesárková, Jiří Zácha, Milan Haris, Jaroslav Teplý, Dan Rosenberg, Stanislav Bednář

 

23.30 hod.      Areál Dreveného mestečka

NA DUKÁTE PRI MUZIKE

Zábava pri ľudových hudbách

 

Nedeľa 5. 8. 2018

 10.00 – 14.30  Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko

DETSKÝ DVOR - Tvorivé dielne pre deti

Autor detského dvora: Lucie Rosenbergová

Spolupráca: Eliška Beránková, Anna Schneiderová, Anna Říhová, Alžběta Novotná, Eliška Filípková

 

11.00 hod.      Košiarik pri Janíkovej stodole                                                                  

Školička zemplínskývh tancov

Vyučuje: Marianna Svoreňová

Sprevádza: ĽH Hanička, Košice, Slovensko

 

13.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                   

NALADENÔ?

Hudobný program

Autor programu: Michal Noga ml.                                                                

Moderuje: Lucia Nogová

Spolupráca: Drahoš Daloš

Účinkujú:ĽH HORNÁD, Košice, Slovensko, ĽH KINCSŐ, Tardoš, Maďarsko

 

15.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

SPOLEČNÉ OKAMŽIKY – SPOLOČNÉ OKAMIHY

Slávnostný galaprogram

Autor programu: Lucie Fabišiková

Moderujú: Martin Kopor, Tomáš Gross

Spolupráca: Dan Rosenberg, Eva Kašparová, Ivana Fabišiková, Stanislav Bednář

Účinkujú: Všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti, účastníci XX. ročníka

MFSF Jánošíkov dukát 2018

 

Sprievodné podujatia:

 • REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA SLOVENSKA – výstava v Sušáku VMP1.patro  3. 8. – 31. 8. 2018
 • prijatie účastníkov festivalu na radnici mesta Rožnov pod Radhoštěm  4. 8. 2018
 • tradičná ľudovo-umelecká výroba, jarmok remesiel ľudových výrobcov zo Slovenska a Českej republiky  4. 8. – 5. 8. 2018                                                
 • predaj suvenírov, kníh, CD a DVD  4. 8. – 5. 8. 2018
 • výstava MFSF JÁNOŠÍKOV DUKÁT – 20 rokov vo fotografii, areál VMP 3. 8. – 5. 8. 2018

 

VSTUPNÉ NA AKCI:

(prodej festivalových vstupenek bude zahájen 3. 8. od 17.30)

 • Festivalová permanentka dospělý  (3. 8. od 15.00 - 5. 8. do 18.00)  - 250 Kč  
 • Festivalová permanentka dětská (3. 8. od 15.00 - 5. 8. do 18.00)  - 200 Kč  
 • Festivalová permanentka rodinná  (3. 8. od 15.00 - 5. 8. do 18.00) - 400 Kč
 • Jednodenní vstupné:  Základní: 100,- Kč/osoba

                                           Snížené: 80,- Kč

                                           Dětské: 50,- Kč

                                           Rodinné: 200,- Kč

                                           Okružní: 200,- Kč

 

 

 

Plakát - Jánošíkov dukát                Plakát - výstava

                         

 

Kontakt: Mgr. Jaroslava Kvapilová; +420 571 757 148; +420 604 216 593


Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English