Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Ubírané punčochy


Ubírané punčochy

Ubírané punčochy bývaly téměř do konce 19. století součástí běžného i svátečního oděvu valašských žen. Písemné, obrazové i hmotné prameny dokladují podomáckou i řemeslnou výrobu punčoch z tmavé ovčí vlny nebo jemného tmavého sukna.

Pletené punčochy se zhotovovaly o délce cca 120 cm. Zvalchováním v horké vodě zplstily a zmenšily o několik centimetrů svou velikost jak do šířky tak do délky. Ještě mokré se tvarovaly do varhánků (ubíraly se) na dřevěné formě ve tvaru lýtkové části nohy. Ubíráním se zkrátily tak, že sahaly pod kolena. Na formě punčochy zůstávaly až do uschnutí.

Po uschnutí držely svůj tvar s varhánky. Zplstěná vlna měla dobré hřejivé vlastnosti a do určité míry také odolávala vlhkosti. Ve své době, kdy „ideálem krásy“ byly silné ženské nohy, ubírané punčochy plnily i funkci módní oděvní součástky.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English