Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě


 


 

Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě

ve Wikově domě


 

Provozní doba: pátek 8.00 - 16.00, případně v jiném termínu, po předchozím objednání e-mailem: knihovna@vmp.cz nebo tel.: 775 426 654.

 


V roce 1925 bylo založeno Valašského muzeum v přírodě a již od jeho vzniku se budovala současně knihovna. Odborná knihovna Valašského muzea je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem. Z počátku byl fond tvořen dary a odkazy členů Musejního spolku, zejména sourozenců Jaroňkových, následně se fond rozrůstal díky darům a pravidelným akvizicím.

Knihovna Valašského muzea v přírodě je budována v návaznosti na záměry obsažené ve zřizovací listině, především však na kulturně historickou a etnografickou dokumentaci sběrné oblasti Moravského Valašska, Těšínska  a  Kopanic.

Od šedesátých let 20. století se začal systematicky tvořit a zpracovávat knihovní fond se zaměřením především na lidové stavitelství, řemesla, umění a celkově na regionální literaturu. V současné době evidujeme již 19 000 exemplářů.

Velmi cenné je oddělení periodik, ve kterém se nachází nejen regionální periodika a sborníky, ale také periodika celostátní a zahraniční, z nichž jsou průběžně zpracovávány studie a články.

Tato databáze obsahuje v současné době 7500 položek. 

Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě se stala nepostradatelným zdrojem informací nejen pro muzejní pracovníky, ale i pro odbornou a laickou veřejnost. Svým zaměřením a kvalitou fondu a poskytovanými službami se stala významnou odbornou a specializovanou knihovnou v regionu Severní Moravy.

 

AV média

Videotéka obsahuje především filmové záznamy zvykoslovných programů a významných událostí z historie Valašského muzea v přírodě.

Filmotéka představuje dokumentační materál zachycující etnografické jevy v terénu, především z období konce 60. až 80. let minulého století. Obsahuje vítězné snímky ze soutěžní amatérské přehlídky filmů Etnofilm Rožnov. Část tohoto fondu je digitalizovaná.

Fonotéka obsahuje nahrávky z terénu se zaměřením na etnografický a orální výzkum realizovaný odbornými pracovníky Valašského muzea. Součástí je i ucelený soubor zvukových nahrávek (kopií) pořízených ze Zlatého fondu ČRo Ostrava za přispění předního moravského folkloristy a hudebníka Jana Rokyty.

 

Badatelská činnost odborné knihovny se řídí platným Badatelským řádem.

ON-LINE katalog


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English