Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Charakteristika podsbírky etno a dokumentace / TEXTIL


TEXTIL

Sbírka textilu, do které jsou zařazeny i textilní doplňky a textilní pomůcky, patří k nejvýznamnějším muzejním fondům VMP v Rožnově p/R. Přesto, že jsou zde zařazeny i gobelíny, koberce, liturgický textil a textilní výrobky používané v městských či venkovských domácnostech či hospodářstvích, reprezentativním a nejpočetnějším základem sbírky jsou součásti lidového odívání – valašského kroje. Jedinečnými památkami jsou především bílé šátky, na Rožnovsku zvané „vyvazovačky“, rukávce s jemnou bílou rožnovskou výšivkou (nejstarší datovány rokem 1828) a vyšívané obřadní plachty – „úvodnice“ (nejstarší s datací 1771).

 

   

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English