Cesta: Muzeum / Svatební obřady


Možnost uzavření manželství ve Valašském muzeu v přírodě

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uskutečnění občanského sňatku v areálu VMP, které je prezentováno jako "jiné vhodné místo" k uzavření manželství dle ust. § 4 odst. 2 zákona o rodině, poskytujeme zájemcům informace, které stanoví bližší podmínky k uskutečnění tohoto obřadu.

Zájemci se mohou informovat o podmínkách uskutečnění občanského sňatku v prostorách VMP na ředitelství muzea. V případě zájmu zasílají nejpozději 60 dnů před termínem uskutečnění sňatku písemnou žádost. Obligatorní náležitosti žádosti jsou: jméno a adresa obou snoubenců, termín a hodina obřadu, místo obřadu, kontakt na žadatele, podpis žadatele. Zájemce je povinen doložit povolení příslušného matričního úřadu o uzavření sňatku na jiném vhodném místě (v areálu muzea). V případě splnění všech podmínek a náležitostí dochází k uzavření příslušné smlouvy. Tato smlouva musí být uzavřena nejpozději 30 dnů před konáním svatebního obřadu.

Konání svatebních obřadů v roce 2018  n e n í  možné v těchto termínech:

Dřevěné mestečko – Radnice    13.1, 27.1., 3.2., 31.3., 26.5., 2.6.,9.6., 1.7.  -  31.8.,22.9., 1.10.  -  31.12.2018

Valašská dědina – Evagelický toleranční kostel    1.1.  -  30.4., 19.5., 1.10.  -  31.12.2018

 

Kontaktní osoba pověřená zajištěním průběhu svatebního obřadu a podáváním informací je :

 Julie Hlavenková
 e-mail: hlavenkova@vmp.cz, tel.: 571 757 138, mobil: 603 209 811


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English