Cesta: Aktuality / Otevření nové vstupní budovy – Sušák


Otevření nové vstupní budovy – Sušák

Od 1. 5. 2006 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zahájilo provoz nové vstupní budovy – tzv. Sušáku. Objekt slouží jako centrální pokladny pro všechny tři areály muzea, dále jako vstupní prostor pro návštěvu areálu Valašská dědina a Mlýnská dolina. Zároveň je zde umístěna prodejna suvenýrů, občerstvení, oddělení propagace a WC. V přízemí Sušáku bude v průběhu roku 2010 otevřena stálá expozice Městečko pod Radhoštěm.
Otevírací doba Sušáku podléhá otevírací době Valašského muzea.
V prvním patře nalezneme aktuální výstavy a v dalším sále výstavu fotografií z archivních fondů Valašského muzea, nazvanou Život na Valašsku – opravdu zmizelý svět?

Pro příležitost konání nejrůznějších konferencí, seminářů, sympózií a kongresů slouží konferenční stál v 2. patře Sušáku. Díky 1500 m2 výstavní plochy může Sušák sloužit jako výkladní skříň valašským výtvarným umělcům a zároveň jako ideální půda k prezentaci bohatého sbírkového fondu Valašského muzea. Kvalita muzea je tak díky Sušáku obohacena o nový rozměr.

Objekt Sušák – kdysi a dnes

  • Historie stavby (nazývané později Sušák) se začala psát v roce 1858, kdy rožnovský měšťan a podnikatel s plátnem Čeněk Janík zakoupil v místní části Študlov dům s bělírnou a sušírnou prádla. Místo se nacházelo mimo centrum Rožnova u Struhy, která přiváděla vodu od horního splavu / jezu k panskému mlýnu a pivovaru. Po stavebních úpravách představoval v roce 1861 objekt „dokonalou dílnu k bělení, škrobení, sušení a mandlování“ plátna vyrobeného jak v dílně Čeňka Janíka, tak domácky pracujících dodavatelů.

  • Po smrti vdovy Čeňka Janíka a krátkém působení Jindřicha Tkalce koupil továrnu v roce 1888 majitel tkalcovny v Místku Petr Herliczka, v jehož majetku byla až do roku 1945. S novým majitelem konečně přišla prosperita závodu. Objekt byl několikrát stavebně upravován, rozšiřován, dočkal se také novějšího strojního vybavení. K pohonu zařízení sloužilo zpočátku vodní kolo, později byl uveden do provozu parní stroj, který sloužil jako doplňkový energetický zdroj, ale také jako záloha při nedostatku vody či zamrznutí Struhy. K výrobě elektřiny bylo později využíváno dokonce malé turbíny.

  • Specialitou výroby v rožnovském Sušáku bylo rožnovské plátno, o něž měli zájem odběratelé zejména z jižní Moravy. Firma měla dokonce zaregistrovánu ochrannou známku na toto plátno. Sušák ovšem sloužil také jako úpravna plátna vyrobeného firmou Herliczka v Místku. Třikrát týdně odtud do Rožnova dojížděl povoz. Jeden den jel vozka s režným plátnem do Rožnova, druhý den se navracel do Místku s naloženými hotovými výrobky.

  • Výroba byla rozhodnutím ministerstva průmyslu ukončena v roce 1941. V souvislosti s německou národností Herliczkovy rodiny byl objekt v roce 1945 na základě Benešových dekretů zkonfiskován. Přes projevený zájem města Rožnova pod Radhoštěm o jeho převzetí byl následně předán národnímu podniku MOP (Moravsko-slezské pletárny), později Loana n.p. Sušák byl v této době využíván jako detašované pracoviště, posléze jako skladovací objekt.

  • V roce 1987 přešel do vlastnictví Valašského muzea v přírodě, které na sklonku 20. století zahájilo jeho generální rekonstrukci, která proběhla v letech 2001 – 2005. Realizována byla firmou Zlínstav, a.s. Zlín podle plánu firmy R-ATELIER s.r.o., pod vedením architekta Ing. Josefa Janečka.


Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English