Cesta: Programy a výstavy / Výchovně vzdělávací programy 2019 / Soutěže / Soutěže 2015 / Soutěž "Jak stavěli naši předkové"


 

SOUTĚŽ – VYTVOŘ SI SVŮJ VLASTNÍ ZÁKLOP


Nakresli si křídou na tabuli svůj vlastní záklop zcela dle své fantazie.  

Výslednou podobu vyfotografuj a se svým jménem a kontaktními údaji zašli na e-mailovou adresu: soutěž@vmp.cz do konce kalendářního roku.

Tři vylosovaní výherci obdrží volnou vstupenku na pořad Valašského roku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Termín dodání fotografií: do 31.12. 2015

Termín vylosování: 31.1.2016

 

Podmínky soutěže:

 1. Přijímají a hodnotí se: minimálně jeden, maximálně čtyři snímky
 2. Podáním fotografie do soutěže potvrzuje účastník své autorství a respektování podmínek soutěže.
 3. Podáním fotografií do soutěže zároveň dává účastník Valašskému muzeu souhlas k bezplatnému zveřejnění fotografií (souhlas se vztahuje i na třetí osoby) v komunikačních médiích, internetu, výstavách bez časového a místního omezení včetně případných úprav, které nesníží jejich hodnotu.
 4. Přihlášením do soutěže autor fotografií dává souhlas se zveřejněním svého jména, ve sdělovacích prostředcích.
 5. Ostatní práva a povinnosti, která v těchto podmínkách nejsou upravena se řídí občanským zákoníkem.
 6. Valašské muzeum si vyhrazuje právo nepřijmout fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.
 7. Snímky je třeba zaslat nejpozději do 31. 12. 2015

Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, korespondenční adresu, telefonický a emailový kontakt).

 

Hodnocení a ceny:

 1. Soutěžní snímky posoudí odborná porota určená Valašským muzeem. Hodnocení bude prováděno anonymně. Porota určí pořadí pro první až třetí místo.
 2. Tři vylosovaní výherci obdrží volnou vstupenku na pořad Valašského roku 2016 a budou osloveni.
 1. místo: Celoroční permanentka na rok 2016
 2. místo: Volná vstupenka na program Dny řemesel a setkání kovářů 2016
 3. místo. Volná vstupenka na program Slabikář devatera řemesel 2016

 

Kontaktní osoby:

Olga Holišová; holisova@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková; polaskova@vmp.czJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English