Cesta: Programy a výstavy / Výchovně vzdělávací programy 2019 / Soutěže / Soutěže 2015 / Fotosoutěž "Než stiskneme spoušť..."


FOTOSOUTEŽ  „NEŽ STISKNEME SPOUŠŤ…“ V  ROCE  2015

V rámci svého jubilejního roku, u příležitosti 90. výročí založení, vyhlásilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm fotografickou soutěž určenou laické i profesionální veřejnosti. Jako téma byly určeny „Pořady a národopisné ukázky ve Valašském muzeu v přírodě v roce 2015“ a soutěžilo se ve dvou kategoriích – barevná a černobílá fotografie.

Osm autorů přihlásilo do soutěže celkem 25 snímků, které hodnotila odborná porota ve složení:


 

 1. MgA. Vladimír Skýpala, grafik a fotograf
 2. Jan Kolář, fotograf VMP
 3. Karel Matocha, fotograf
 4. Bc. Alena Fojtášková, fotoarchiv VMP
 5. Bc. Pavlína Polášková, propagace VMP

 

Výsledky fotosoutěže „Než stiskneme spoušť …“

 

Kategorie barevná fotografie

1. místo – soubor čtyř fotografií „Valašská hrozenkovská svatba“ - Autor: Robert Zámečník, Rožnov pod Radhoštěm

2. místo – fotografie „Tanečníci FS Ondráš“ - Autor: Radoslava Lacinová, Hranice

3. místo – fotografie „Hrnčíř“ - Autor: Lenka Kulpová, Zubří

 

Kategorie černobílá fotografie

1. místo – soubor čtyř fotografií „Podzim na poli“ - Autor: Robert Zámečník, Rožnov pod Radhoštěm

2. místo – fotografie „Na kuželkách“ - Autor: Lenka Kulpová, Zubří

3. místo – fotografie „Orba“ - Autor: Vítězslav Chrástecký, Huslenky

 

Návštěvníci mohou vítězné snímky fotosoutěže shlédnout ve vestibulu Janíkovy stodoly.

 

Vítězné fotografie:

1. místo - černobílá fotografie - Robert Zámečník; barevná fotografie - Robert Zámečník

 

2. místo - černobílá fotografie - Lenka Kulpová; barevná fotografie - Radoslava Lacinová

 

3. místo - černobílá - Vítězslav Chrástecký; barevná fotografie - Lenka Kulpová

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rad­hoštěm (dále jen VMP) vyhlašuje fotosoutěž v jubilejním Valašském roku 2015.

Téma: Pořady a národopisné ukázky ve Valaš­ském muzeu v přírodě v roce 2015.

Kategorie: černobílá fotografie, barevná fotografie.

 

Podmínky soutěže:

 1. Přijímají a hodnotí se: minimálně jeden, maximálně čtyři snímky v každé kategorii, které svým pojetím splňují zadané téma fotosoutěže.
 2. Rozměry soutěžních fotografií:  30x40 cm.
 3. Povoleny jsou úpravy drobnějšího charakteru jako úprava kontrastu, barev, lokální korekce, drobné retuše vad či rušivých míst, úpravy perspektivy, ořez, redukce šumu, rozostřovací či doostřovací filtry aj.
 4. Je zakázáno provádět fotomontáže (dodávání různých pozadí či objektů, dokreslování apod.), kolorování. Není žádoucí přidávat fotografiím ohraničení v podobě jakéhokoliv rámečku.
 5. Podáním fotografií do soutěže potvrzuje účastník své autorství a respektování podmínek soutěže.
 6. Podáním fotografií do soutěže zároveň dává účastník VMP (souhlas se vztahuje i na třetí osoby) souhlas k bezplatnému zveřejnění fotografií v komunikačních médiích, internetu, výstavách bez časového a místního omezení včetně případných úprav, které nesníží jejich hodnotu.
 7. Přihlášením do soutěže autor fotografií dává souhlas se zveřejněním svého jména, podobizny ve sdělovacích prostředcích.
 8. Soutěžní fotografie se autorům nevracejí, zůstávají VMP.
 9. Ostatní práva a povinnosti, která v těchto podmínkách nejsou upravena se řídí občanským zákoníkem.
 10. VMP si vyhrazuje právo nepřijmout fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem.
 11. Součástí soutěžních snímků je i jejich elektronická podoba: minimální rozlišení 5 mpix, 300 Dpi, formát JPG, barevný prostor Adobe RGB. Datová podoba CD/DVD.
 12. Na rubovou stranu fotografie napište: název kategorie, jméno, příjmení a případně název fotografie.
 13. Snímky je třeba zaslat nebo doručit osobně nejpozději do 31. 1. 2016:

        Valašské mu­zeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

        Palackého 147

        756 61 Rožnov pod Radhoště

  14. Obálku opatřete heslem „Fotosoutěž“, nezapomeňte uvést své kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, korespondenční adresu, telefonický a emailový kontakt).

 

Hodnocení a ceny:

 1. Soutěžní snímky posoudí odborná porota určená VMP. Hodnocení bude prováděno anonymně. Porota určí pořadí první až třetí místo v obou kate­goriích, popřípadě může rozhodnout o neudělení ceny v jednotlivých kategoriích.
 2. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci programu VR 2016 „Masopust“.
 3. Vítěz obdrží ve své kate­gorii 3500 Kč, 2. místo 2500 Kč, třetí v pořadí ob­drží 1500 Kč.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Zdeněk Cvikl, cvikl@vmp.cz; +420 571 757 163

Jan Kolář, kolar@vmp.cz; +420 571 757 110Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English