Cesta: Programy a výstavy / Výchovně vzdělávací programy 2019 / Soutěže


Obecná pravidla vyhlašovaných soutěží VMP

 Organizátor

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, příspěvková organizace Ministerstva kultury, IČO: 00098604, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 147, PSČ 756 61, (dále jen „Organizátor“) pořádá soutěže s názvem (dále jen „Soutěž“), zveřejněné na internetových stránkách www.vmp.cz.

 

 Doba trvání Soutěže

Doba trvání „Soutěže“ je vždy od zveřejnění „Soutěže“ na webu VMP do konkrétního data a hodiny, uvedených v záznamu o soutěži.

 

 Způsob a podmínky účasti v Soutěži

„Soutěže“ se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání „Soutěže“ splňuje podmínky uvedené v záznamu o soutěži. Dále pak osoba, která splní soutěžní úkol charakteru, který je uveden tamtéž a která jej zašle spolu se svou úplnou adresou a dalšími požadovanými kontaktními údaji
na adresu VMP, není-li stanoveno jinak.

Účastníci se „Soutěže“ účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu ani
v jednotlivých případech ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí Organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat na místo výher peněžité plnění. Na výhry není právní nárok.

 

Pravidla Soutěže a výhra

„Soutěž“ spočívá ve splnění soutěžního úkolu zveřejněného v záznamu o soutěži v sekci Soutěže
na webových stránkách Organizátora. Plnění každého soutěžního úkolu je časově ohraničeno zveřejněním „Soutěže“ na webových stránkách Organizátora a konkrétní hodinou a datem uvedeným v záznamu o soutěži.  

Soutěžící zašle řešení soutěžního úkolu na adresu Organizátora (Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm), není-li v záznamu
o soutěži v sekci Soutěže na webových stránkách Organizátora uvedeno jinak. Zaslané materiály
 se nevrací.  

Konkrétní počet účastníků „Soutěže“, kteří podle ustanovené komise splní soutěžní úkol nejlépe, získá konkrétní cenu.


Způsob určení výherce a předání výher

Vyhrát může pouze soutěžící, který správně splní zadaný soutěžní úkol. Ze všech soutěžících splňujících tuto podmínku vybere stanovená komise výherce v počtu, který je uveden v záznamu
o soutěži v sekci Soutěže na webových stránkách Organizátora.

Výherci budou Organizátorem po oficiálním ukončení a vyhodnocení „Soutěže“ kontaktováni
na e-mailovou adresu, z níž odeslali splněný soutěžní úkol do „Soutěže“, a na poštovní adresu jim bude současně zaslána výhra.

 

Všeobecné podmínky

Zasláním splněného soutěžního úkolu na adresu Organizátora, se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla Soutěže, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle Organizátora.

Zasláním soutěžních materiálů účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití těchto materiálů Organizátorem bez omezení časového a územního v souladu s občanským zákoníkem. Zasláním soutěžních materiálů poskytuje účastník „Soutěže“ Organizátorovi právo využívat tyto materiály všemi zákonem dovolenými způsoby užití pro účely Organizátora, a to na dobu neurčitou.

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English