Cesta: Programy a výstavy / Výchovně vzdělávací programy 2019 / Archiv / Archiv 2012 / ŠKOLA MLADÝCH ODZEMKÁŘŮ 2012


ŠKOLA MLADÝCH ODZEMKÁŘŮ


Již čtvrtý ročník čtyřdenní Školy mladých odzemkářů uspořádalo v posledních červnových dnech Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Valašským folklorním sdružením za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Na tvůrčí dílnu se přihlásilo 18 zájemců. 13 z nich absolvovalo závěrečné vystoupení sólovým tancem za doprovodu cimbálové muziky Klobučan z Valašských Klobouk. Koncentrace a krásné výkony mladých tanečníků byly vyváženy milou náladou nepočetného publika. Z rukou ředitele Valašského muzea Ing. Vítězslava Koukala CSc. pak odzemkáři obdrželi Certifikát o úspěšném absolvování školy.

Valašským muzeem v přírodě bylo poskytnuto zázemí v Janíkově stodole a také potřebné technické zařízení. Valašské folklorní sdružení aktivitou Ing. Petra Dobrovolného připravilo Školu organizačně a lektorsky. Jako vyučující zde působili bývalí i současní vynikající interpreti odzemku – František Růžička ze vsetínského Vsacanu, Petr Šamánek z Frenštátu pod Radhoštěm, Roman Martinek ze zkušenostmi z Jasénky a Ondráše, dále Ondřej Dobrovolný a Josef Goláň z domácího souboru Radhošť a Petr Mílek z ostravského souboru Ševčík. Programová náplň byla po zkušenostech z předchozích ročníků volena tak, aby frekventanti zvládli enormní fyzickou zátěž. Nacvičování tanečních kroků a nejrůznějších složitých figur střídalo promítání instruktážních dokumentů, návštěva bazénu či beseda o tradičním životě Valachů. Součástí letošní Školy byla i malá výstavka historických fotografií dokumentující perfektní provedení některých odzemkových figur. Navíc byl v průběhu Školy k dispozici profesionální fyzioterapeut, který kromě přednášky a poradenství intenzivně pracoval a masážemi pomáhal účastníkům i lektorům lépe snášet fyzickou námahu.

Cílem setkání je naučit účastníky nejenom jednotlivé taneční prvky charakteristického individuálního improvizovaného mužského tanečního projevu valašského odzemku a jeho varianty obuškového, ale především sestavit každému účastníkovi celý tanec tak, aby odpovídal jeho schopnostem. V průběhu Školy pracují lektoři s každým účastníkem individuálně. O zajímavosti konané akce svědčí opakovaná účast 3 tanečníků, stejně jako účast zájemců mimo region Valašsko, tentokrát přítomnost bratrů z Třebíče, jinak prezentujícím folklor Horácka v souboru Okřešánek v Okříškách.

Z absolventského vystoupení je pravidelně pořizován DVD záznam, který obdrží všichni účastníci školy. Každý tak, vedle DVD „Odzemek“ vydaného Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, dostává důležitý studijní materiál.

Podstatné také je, že absolventi jsou po ukončení Školy schopni předvést valašský odzemek i při dalších veřejných vystoupeních. Například hned 30. června zatančili 4 účastníci na soutěži „Kdo vyskočí, ten je chlap“ v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec 2012. Valašské folklorní sdružení i Rada pro valašský odzemek je s absolventy v trvalém kontaktu a nabízí jim možnosti vystoupení na dalších akcích, jejichž je pořadatelem nebo spolupořadatelem. Samozřejmé je uplatnění mladých odzemkářů v jejich kmenových folklorních souborech.

Škola mladých odzemkářů je bezesporu jedním z významných počinů, jimiž se naplňuje dlouhodobý cíl a snaha o uchování tohoto typického valašského tance. Zbývá jen popřát jeho mladým nositelům aktivní rozvoj a cílevědomý vztah nejen k odzemku, ale k dědictví našich předků ve všech krásných souvislostech.

Odkaz na fotogalerii najdete zde.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English