Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2014 / Vánoce na dědině 2014


   Kde  :  Valašská dědina

- tradiční program pro objednané školy a skupiny s ukázkami zimních prací, přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví

PROGRAM PLNĚ OBSAZEN!

- registrace objednávek od 1. 5. 2014


Ceny vstupného jsou: děti MŠ 30,- Kč,  ZŠ a SŠ 60,- Kč, dospělí  110,- Kč, doprovod
na 15 dětí zdarma. ZTP a důchodci 80,-Kč.


Realizace: 8. - 12.12 2014 a 15. - 17.12.2014, 8.00 -16.00 hod.

Délka pořadu: 120 - 140 min.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ, senioři

Počet osob ve skupině: 30 osob ( početnější skupiny musí být rozděleny; např. 50 žáků, kteří přijedou autobusem, musí mít 2 objednávky; důvodem je uchování kvality programu )

Místo konání: Valašská dědina, Živý dům

 

Stejně jako jiné roky se pracovníci muzea promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky. A návštěvníci se s nimi vydají na vánoční cestu v minulém století.

Jako první na trase je Živý dům, který můžete navštívit na začátku nebo na konci prohlídky. Tady si můžete prohlédnout práci našich hospodyň (výšivka, výrobky z textilu, papíru, vánoční ozdoby na stromeček). Zde si můžete něco malého zakoupit.

Dalším zastavením je Fojství z Lidečka, kde Vás přivítají ženy zpřádající vlnu a len na kolovratech, nechybí samozřejmě řezbář, který vyřezává betlém.

Pak nás vůně přiláká do Matochovy chalupy z Velkých Karlovic. Hospodyňky tu pečou a zdobí perníčky. A v chlévě čeká dobytek, že něco z těch vánočních dobrot zbude.

Kuchyň chalupy z Nového Hrozenkova má pro nás překvapení v podobě Mikulášských figurek. Různé tvary z dobrého kynutého těsta. Dříve si děti nejdříve pohrály a pak hračku snědly. Tady ale ochutnáme hned.

Šturalova chalupa ze Velkých Karlovic dýchne tajemnem. Tvary odlité z olova věští budoucnost a lodičky ze skořápek ořechů plují po vodě a ukazují směr dalšího života.

Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka.

Zastavíte se také ve staré škole z Miloňova Velkých Karlovic. Pan řídící nebo pan učitel Vás za doprovodu harmonia nebo houslí naučí jednu z koled. Dozvíte se něco o valašských Vánocích a Betlémech.

V chalupě  stánisko z Rákošového,  se každou chvíli vyloupne z železné formy vánoční oplatek. Ten nesměl chybět u štědrovečerního stolu. Mazal se medem, aby lidé byli dobří a česnekem pro zdraví. A medem voní nejen oplatky, ale i doma vyrobené svíčky. Seznámíme se tu také s historií svícení.

Děti si na své pouti zazpívají koledu, podívají se na pečení a zdobení perníčků, práci tkalců, přadlen, kováře, řezbáře. Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku.Režie pořadu: Bc. Alena Fojtášková; +420 571 757 118

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English