Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2013_1 / Myslivosti zdar! aneb Slavnosti loveckých hlaholů


   Kde  :  Dřevěné městečko

- pořad k 90. výročí založení Československé myslivecké jednoty

Možnost zakoupení jednotného (společného) zvýhodněného vstupného do areálů Dřevěného městečka a Valašské dědiny na 14. září. V areálu Valašské dědiny bude probíhat souběžně s programem "Myslivosti zdar!" program "Dú Valaši dú, hore dědinů aneb Karpatský redyk 2013" (ukázky tradičního pastevectví a salašnictví). Výše vstupného:

- základní - 150,- Kč/osoba

- snížené - 100,- Kč/osoba

- dětské - 60,- Kč/osoba

- rodinné - 300,- Kč/rodina

V novodobé myslivecké historii byla dne 24. dubna 1923 v Brně založena sloučením řady mysliveckých spolků v Československu – jednotná myslivecká organizace. Tato organizace svou prací prováděnou v souladu s chovem zvěře,chovem loveckých psů a dotvářením krajiny pro potřebu volně žijících živočichů oslovila celou občanskou společnost. Zákonodárci v součinnosti s myslivci a lesníky v té době přijali zákonná opatření pro ochranu přírody a myslivosti a vytvořili tak podmínky pro smysluplnou činnost člověka v přírodě.

Zapsáním myslivosti na seznam nehmotného kulturního dědictví ČR v roce 2012 a odkazu českého národa byl potvrzen význam české myslivosti nejen u nás, ale i ve středoevropském prostoru. Naši myslivci byli vždy v popředí při realizaci nových poznatků v chovu zvěře a ochraně přírody, stejně jako u dodržování mysliveckých zvyků, obyčejů a tradic. Celé generace se podílely na dosažení pozoruhodných výsledků v oblasti botaniky, zootechniky i při zlepšování biotopu kulturní krajiny. Myslivost také v různých podobách ovlivnila řadu uměleckých osobností a přispěla tak ke kultivaci estetických hodnot v naší zemi.

Nechť „Slavnosti loveckých hlaholů“ přispějí k vyššímu stupni vzájemného poznání a tolerance pro doplnění o nový motivační pohled na ochranu přírody.

 

Program dne:

10.00            Slavnostní zahájení z pódia na paloučku

 

Pódium na paloučku

10.30            Přehlídka dravců a pěvců z naší přírody

13.15            Přehlídka dravců a pěvců z naší přírody

 

Komorní amfiteátr

11.00           Svatohubertská mše - v podání Trubačů VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou a Sboru sv. Huberta z Loučky, celebruje generální vikář Mons. Josef Nuzík

12.00           Křest DVD Zdeňka Mikundy

12.30           Ukázky dřevoryteckých prací Jana Brlicy z Francovy Lhoty

12.45           Dětská cimbálová muzika Světlina z Hutiska-Solance

13.30           Vábení zvěře

14.00           Defilé lovekých psů všech plemen

14.30           Lovecká hudba, sbory, hlaholy a signály

15.15           Ukázka pasování na myslivce a lovce zvěře

15.45           Cimbálová muzika Jožky Šmukaře

16.30           Závěrečné halali

 

Po celý den

Prezentace tvorby valašských myslivců - Hany Křenkové a Jana Brlicy

Historická přehlídka trofejí valašských myslivců

Myslivecké speciality, laserová střelnice v kuželně, soutěže pro děti

Celým dnem provází Jožka Šmukař

 

Plakát na akci:

   

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English