Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2013_1 / Hejův nožík


  Kde  :  Dřevěné městečko

- 17. ročník mezinárodního setkání lidových řezbářů

 

Dřevo - materiál velice tvárný - mělo, má a stále bude mít široké uplatnění. I když v praktickém životě je nahrazováno jinou „hmotou“, nelze jej nahradit zcela. Stále zbývá spousta možností na jeho využití. Jedním ze způsobů, kdy nám dřevo umožňuje ocenit jeho unikátnost, je umění – v našem případě řezbářství. Nezáleží na tom, zda řezbář je umělecky školený nebo se k této činnosti dostal svou vlastní „laickou“ cestou. Důležitá je autorova zručnost, ale také fantazie a láska k řemeslu.

Ve Valašském muzeu v přírodě se s mistry řezbáři setkáváme již posedmnácté. Za tu dobu se jich zde vystřídal pěkný počet, někteří patří k pravidelným účastníkům. Každý z nich předvádí přímo na místě své umění a svůj osobitý styl. Stejně tak osobité jsou i plastiky lidového řezbáře Josefa Heji (1902 – 1985) z Halenkova, podle kterého je nazván i náš program.

Postupně se každý rok snažíme nabídnout i něco více – jednotlivé ročníky mají svá témata, kterých se mohou zúčastnění řezbáři zhostit a svou tvorbu tomuto tématu přizpůsobit. Začínali jsme ovečkou, posléze řezbáři doplňovali jednotlivé figury do tzv. řezbářského betléma, který bývá k vidění na vánočních výstavách Valašského muzea v přírodě. Dalšími tématy byly např. plastiky řemeslníků, světců či muzikantů. Letos bychom rádi připomněli a program věnovali dvěma mužům, kteří jsou úzce spjatí jak s Valašskem, tak také se dřevem a řezbářským řemeslem. Prvním je Karel Langer (1903 – 1998) - pedagog, výtvarník, dokumentarista lidové kultury, etnograf, publicista. Na Valašsku začal svou pedagogickou profesi a od jeho pobytu zde se začaly odvíjet i aktivity ostatní. Kromě dokumentování lidové kultury, je pro nás důležitý jako výtvarník – autor různých propagačních materiálů a upomínkových předmětů z produkce Valašského muzea v přírodě, ale především jako autor návrhů na dřevěné hračky z Nového Hrozenkova. Tato kapitola z jeho života je pak nerozlučně spojená s řezbářem Josefem Michalčákem (1913 – 2005) z Nového Hrozenkova. Zúčastnil se kurzů na výrobu dřevěných hraček, které zde Karel Langer organizoval, a stal se jeho nejbližším spolupracovníkem – jak právě ve výrobě těchto hraček, tak i v organizování výroby samotné.

 

Pokud chcete prožít příjemný den, zveme vás na řezbářské setkání. Pobyt v areálu Dřevěné městečko vám zpříjemní gajdošská muzika Hudci z Pasek a odpoledne – v 15.00 hodin  vystoupí soubor Klobučan z Valašských Klobouk.

 

Plakát na akci (ke stažení):

 

 

Programová skládačka (ke stažení) - str. 1 a 2:

   


 


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English