Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2012 / Masopust


 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Vás srdečně zve na tradiční valašský

 

M a s o p u s t

    

Tento lidový svátek byl vždy ve znamení zábav a bujarého veselí a vyvrcholil v posledních dnech masopustu, kterým se na Valašsku říkalo – fašank nebo také končiny.

Masopust začínal už svátkem Tří králů a pokračoval až k Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi.

S prvními týdny roku bylo pevně svázáno i několik obchůzkových obyčejů konaných na Tři krále, svatého Blažeje, svatou Dorotu a svatého Řehoře, kterých se účastnila především mládež a děti školou povinné.

O masopustu se každém domě smažily koblihy či boží milosti, které neodmyslitelně  patřily do jídelníčku tohoto období.

Typickou součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar. Obyčejů a zvyků v poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice - každý kraj byly něčím odlišné, měly svá specifika.

Všude se ale období radostí a rozverností uzavíralo závěrečnou večerní zábavou, na kterou často zvala muzika vyhrávající na návsi. Zábava byla spojena s pochováváním basy, kdy po parodii pohřbu byla za „velkého“ pláče vynesena basa či figurína ze sálu a slavnostně „pohřbena“. To vše na znamení, že čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu. Sousedé si po půlnoci na rozloučenou zazpívali postní píseň a rozešli se do svých domovů.

Život se opět vrátil do klidných kolejí.


V sobotu 11.2.2012 v Dřevěném městečku od 9.00 do 16.00 se s námi můžete zúčastnit masopustních obchůzek z Valašska a ochutnat z pestré nabídky zabijačkových výrobků, kterou pro vás připravili mistři řeznického řemesla.

 

Jejich um i nabídku můžete ocenit v laické anketě:


„O nejlepší řeznický stánek“.

 

Zároveň je součástí programu:


15. ročník soutěže „O nejlepší valašskou klobásku

  5. ročník soutěže „O nejlepší valašskou tlačenku

 

Program:

09:00 Otevírací doba muzea
09:15 - 10:00 Vyhrává dechová hudba Kotáranka s vedoucím Josefem Filgasem
10:00 Slavnostní zahájení pořadu z balkónu fojtství
  Vyhlášení soutěží
10:30 - 11:00 Vyhrávání hudby na paloučku - cimbálovka Javořina pod vedením Drahy Klimkové
11:00 Koledování se svatým Řehořem v provedení Farního sdružení dětí ze Zašové
11:30 Masopustní obchůzky souborů Beskyd ze Zubří, Javořina a Radhošť z Rožnova p.R.
12:15 - 13:30 Vyhrávání cimbálovky Javořina a dechové hudby Kotáranka
13:30 Vyhlášení výsledků soutěží
13:50 Koledování se svatým Řehořem v provedení Farního sdružení dětí ze Zašové
14:20 Masopustní obchůzky souborů Beskyd ze Zubří, Javořina a Radhošť z Rožnova p.R.
15:00 Pochovávání basy v podání veterán klubu souboru Radhošť z Rožnova p.R.
16:00 Ukončení pořadu

V průběhu pořadu se bude konat křest knihy:


TAK MLUVÍME POD RADHOŠTĚM

 autorů Františka a Mojmíra Horečky


Nově zpracované a rozšířené vydání ceněné knihy Františka Horečky z roku 1941: „Nářečí na Frenštátsku“.

Jádrem práce je soubor slov a úsloví z kterého je zřetelně vidět osobitost frenštátského nářečí.

Zásluhou Mojmíra Horečky – syna Františka Horečky se nám zachovalo dílo, které svou šíří a náročností zpracování přesahuje možnosti jedné generace.

Práci si jistě se zájmem přečte nejen odborník, ale každý milovník lidové řeči.

Na práci se podíleli: editor Ing. Aleš Hájek
    Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D
    Mgr. Jarmila Nesvadbová
Odpovědný redaktror:   Ing. Vítězslav Koukal, CSc.

Vydalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

Kontakty:

program: Milena Bahounková, tel: 571 757 148 e-mail: bahounkova(zavináč)vmp.cz
soutěže řezníků: PhDr. Radek Hasalík, tel: 571 757 149 e-mail: hasalik(zavináč)vmp.cz

 Více informací o Masopustu


 
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English