Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2010 / Za robotú na dědinu


Za robotú na dědinu

Termín od:04.09.2010 - 05.09.2010

od 9.00 hodin ve Valašské dědině

plakát k pořadu zde


Život minulých generací, našich staříčků a stařenek byl spojen s každodenní prací. Od jara se lopotili na svých kamenitých políčkách s očekáváním dobré sklizně. Výsledky jejich úsilí však závisely na přízni počasí, ne vždy se urodilo dostatek. V horských polohách Valašska začínaly žně až koncem srpna a počátkem září. Obilí svázané do snopů vysychalo v panácích, kolkách, či mandelích na poli ještě několik dnů. Až v zimě se obvykle mlátilo cepy. Teprve koncem 19. století práci poněkud usnadňovaly ruční bubnové mlátičky. Později, kolem svátku sv. Václava kopaly se zemáky, prováděla se lehká orba políček, česaly se jablka a sbíraly trnky na povidla. Stavení se pomalu připravovala na dlouhé zimní období. Hospodyňky nakládaly zelí do škopků, které bylo až do pozdního jara nejčastější složkou potravy Valachů. Děvčata chodívala hrabat listí na podestýlku, hospodář s pacholky zase zajišťoval zásoby dřeva k topení.

Právě tyto práce raného podzimu nabídne návštěvníkům sobota 4. září na Valašské dědině. Chalupy a jejich podsínky znovu ožijí starými řemesly, která byla pro běžný provoz každé usedlosti nepostradatelná. K takovým výrobcům patřili koláři, metláři a košíkáři, brouskaři, výrobci dlabaných nádob, krpců a opasků. Z Uner čas od času na Valašsko přicházeli dráteníci, aby hospodyňkám opravili popraskané hrnce.

Po celodenní práci bylo potřeba se dobře najíst. Tradiční valašská jídla zejména z brambor nabídnou naše kuchařky na Miloňově. V chalupě z Nového Hrozenkova čp. 10 Vám hospodář připraví tzv. podlesník – bramborový placek, pečený na zelovém listu. V usedlosti z Velkých Karlovic Jezerného zase ochutnáte různé druhy obilných a pohankových kaší.

Jak se na Valašsku říká, nebylo by roboty, aby se při ní nezpívalo. Začalo se na „vesno" při prvních pracích na poli se celý kraj od Javorníků až za Hostýnské vrchy ozýval zpěvem, po celé léto až do pozdního podzimu. „Zpívalo sa v sena, aj v kopačku". Ve žně se zase rozléhaly hečačky. Tradiční hečené písně uslyší návštěvníci v podání pěveckého sboru Hafera z Nového Hrozenkova. U hospody zahraje harmonikář řemeslníkům k práci a hostům pro potěšení.

Neděle byla vždy dnem svátečním. Obyvatelé dědiny svátečně vystrojení se ráno vypravili často do vzdáleného kostela na mši. Po obědě lidé odpočívali, chodívali na besedy, nebo se věnovali drobné rukodělné práci, která jim přinášela spíše radost a potěšení. Patřilo k ní vyšívání, vyřezávání ze dřeva, pletení na rámu, vázání na desce a některé další.

Potěší nás, přijdete-li si s námi v sobotu 4. září nebo v neděli 5 září společně zavzpomínat na podzimní čas s pracemi, které se z našeho života vytratily, potěšit se, zazpívat si a třeba i něco zakousnout z tradiční valašské kuchyně.
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English