Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2016 / Vánoce na dědině


Kde: Valašská dědina

Termín: 6. – 9. 12. a 12. – 15. 12. 2016

Čas: 7.30 – 16.00 hodin

Objednávky on-line od dubna 2016 na stránkách www.vmp.cz

PROGRAM PLNĚ OBSAZEN, v případě zájmu možnost registrace do seznamu náhradníků Kontaktní osoba Mgr. Renata Prejdová : e-mail prejdova(zavináč)vmp.cz , tel.: 571 757 119

 

UPOZORNĚNÍ!

V pracovní dny je program určen pouze pro předem objednané školy.

Přibližná časová náročnost prohlídky na jednu skupinu je cca 2 - 2,5 hodiny. Jednotlivci budou mít vstup do areálu bez průvodce. Neobjednané skupiny se vystavují nebezpečí, že se do areálu z organizačních a provozních důvodů nedostanou.

Ceny vstupného jsou: děti MŠ 30,- Kč, ZŠ a SŠ 60,- Kč, dospělí 110,- Kč, doprovod na 15 dětí zdarma. ZTP a důchodci 80,-Kč.

Ve dnech 6.- 8.12. 2016 a 12.-15.12.2016 poslední prohlídka ve 14.00 hodin. V pátek 9.12.2016 ve 12.00 hodin.

V sobotu 10.12. 2016 je program určen široké veřejnosti.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ŠKOLY A SKUPINY

Vánoční období tvoří ústřední část zimního zvykosloví a začátek církevního liturgického roku. Nahromadění zvyků, obřadů i magických příležitostí tvoří vrstvy, v nichž se těžko určuje stáří jednotlivých jevů. Jisté je, že převládá motivace křesťanská, oslavuje se den narození Krista. V lidovém prostředí se hojněji vyskytují relikty, související s kultem předků či slunce. Magické praktiky měly sloužit k zajištění hospodářského zdaru, ochránit dům i obyvatele před ohněm, nemocemi a zamezit vlivu zlých sil. Celým životem pronikala úcta ke zdrojům obživy, k půdě i k hospodářským zvířatům. Štědrý den platil za den pracovní, ale s řadou tradičních omezení. Největším svátkem Vánoc byl Boží hod, svátek narození Páně. Ten den se nepracovalo, lidé nechodili ani po návštěvách. Na svátek sv. Štěpána se uklízel štědrovečerní stůl a po dědinách se rozběhli koledníci. Samotné vánoční období pak končí svátkem Tří králů.

Stejně jako jiné roky se pracovníci muzea promění v hospodyně a hospodáře, pana učitele, řemeslníky, Mikuláše, čerty a Lucky. A návštěvníci se s nimi vydají na vánoční cestu v minulém století.

S vánoční koledou, kterou určitě známe všichni, se vydáme na vánoční putování. Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním, ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka. Pojďme se radši podívat do vyhřátých chalup, ve kterých nás vždy bude čekat nějaké překvapení.

Vyšívání, práce řezbáře, předení a tkaní, pečení a zdobení perníčků, práce kováře, pečení Mikulášského pečiva, lidové zvyky, pečení vánočních oplatek, odlévání svíček.

Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku. Do ticha zazní syčení a pod okny se mihne bílá postava. To Lucka obchází chalupy.

 

Informace pro objednané školy

 • Jako první na trase je Živý dům, který můžete navštívit na začátku nebo na konci prohlídky. Tady si můžete prohlédnout práci našich hospodyň (výšivka, výrobky z textilu, vánoční ozdoby na stromeček, pošta pro Ježíška). Zde si můžete něco malého zakoupit.
 • Dalším zastavením je Fojství z Lidečka, kde Vás přivítají ženy spřádající vlnu na kolovratech, nechybí samozřejmě řezbář, který vyřezává betlém.
 • Pak nás vůně přiláká do Matochovy chalupy z Velkých Karlovic. Hospodyňky tu pečou a zdobí perníčky. A v chlévě čeká dobytek, že něco z těch vánočních dobrot zbude.
 • Kuchyň chalupy z Nového Hrozenkova má pro nás překvapení v podobě Mikulášských figurek. Různé tvary z dobrého kynutého těsta. Dříve si děti nejdříve pohrály a pak hračku snědly. Tady ale ochutnáme hned.
 • Šturalova chalupa z Velkých Karlovic dýchne tajemnem. Tvary odlité z olova věští budoucnost a lodičky ze skořápek ořechů plují po vodě a ukazují směr dalšího života.
 • Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka.
 • Zastavíte se také ve staré škole z Miloňova Velkých Karlovic. Pan řídící nebo pan učitel vás za doprovodu harmonia nebo houslí naučí jednu z koled. Dozvíte se něco o valašských Vánocích a Betlémech.
 • V chalupě stánisko z Rákošového, se každou chvíli vyloupne z železné formy vánoční oplatek. Ten nesměl chybět u štědrovečerního stolu. Mazal se medem, aby lidé byli dobří a česnekem pro zdraví. A medem voní nejen oplatky, ale i doma vyrobené svíčky. Seznámíme se tu také s historií svícení.
 • Děti si na své pouti zazpívají koledu, podívají se na pečení a zdobení perníčků, práci tkalců, přadlen, kováře, řezbáře. Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku.

Režie pořadu: Bc. Alena Fojtášková; +420 571 757 118Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English