Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Valašský rok 2016 / Mezinárodní festival Jánošíkův dukát


Kde: Dřevěné městečko

- 18. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru ČR

- 16. ročník mistrovství Valašského království ve stloukání másla


Program XVIII. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2016

Piatok 5. 8. 2016

 • 16.00 hod.      Živá pozvánka

Masarykovo námestie

SKOS ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Ilok, Chorvátsko

 

 • 19.00 hod.      VMP – Výstavná sála v Sušáku                                                                            

Slávnostná vernisáž výstavy

SÚVISLOSTI – fotografie Karola Kállaya

Kurátori výstavy: Marian Pauer a Ľubomír Kraľovanský

Moderuje: Peter Lipták

Účinkuje: Drahoš Daloš

 

 • 19.30 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                                       

Slávnostné otvorenie XVIII. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2016

Moderuje: Tomáš Gross

Účinkuje: ALEŠ SLANINA a TERCHOVSKÁ MUZIKA Tibora Mahúta Žilina, Slovensko

 

VITAJTE                                                    

Program slovenských súborov – pozvánka na festivalové programy

Autor programu: Lucie Fabišiková

Moderuje: Tomáš Gross

Spolupráca: Lucia Rosenbergová, Dan Rosenberg 

Účinkujú: FS VÁH Liptovský Mikuláš, Slovensko, FK FOGÁŠ Ostrava, Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FS KLASY Stará Pazova,Srbsko, FS SKEJUŠAN Chomutov, SUTTYOMBA BAND Szarvas, Maďarsko

 

 • 21.30 hod.      Areál Dreveného mestečka                                                                                   

PRI HUDÁKOCH

Stretnutie folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách

Autor programu: Dan Rosenberg

Moderuje: Aleš Slanina

Spolupráca: Juraj Hurák

Účinkujú: ľudové hudby zúčastnených súborov

 

Sobota 6. 8. 2016

 • 10.00 hod.      Masarykovo nám.                                                                                      

ROZTANCOVANÉ NÁMESTIE

Živá pozvánka na festivalové programy

Autor: Peter Krescanko

Spolupráca: Martina Foldvaryová, Milan Haris, Jaroslav Teplý, Daniel Buček, Dan Rosenberg, Lukáš Fidrich, Michal Gašparík, Daniel Cepr

Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

 

 • 10.30 hod.      RIEKA RADOSTI                                                                                               

Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov

z Masarykovho nám. do Dreveného mestečka VMP

Autor: Peter Krescanko

Moderuje: Ivana Fabišiková

Spolupráca: Martina Foldvaryová, Milan Haris, Jaroslav Teplý, Daniel Buček, Dan Rosenberg, Lukáš Fidrich, Michal Gašparík, Daniel Cepr

 

 • 11.30 hod.      Pódium Na pasienku – Drevené mestečko                                                                      

ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola tancov z Liptova

Vyučuje: Michaela Košová, FS Váh Liptovský Mikuláš

Sprevádza: Ľudová hudba FS Váh Liptovský Mikuláš, Slovensko

 

 • 11.30 hod.      Janíkova stodola – Drevené mestečko                                                                 

FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje

Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

 

 • 13.00 – 17.00  Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko

DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne pre deti

Autor detského dvora: Lucie Rosenbergová

Spolupráca: Eliška Beránková, Anna Schneiderová

 

 • 13.00 hod.      Janíkova stodola – Drevené mestečko                                                                 

MUZIKANTSKÉ CIFRY

Malá škola muziky z Liptova pre všetkých muzikantov

Vyučuje: muzikant, primáš a pedagóg Michal Noga ml. z Bratislavy, SR

 

 • 14.00 hod.      Pódium U rybníčku                                                                                                                                                                                           

PESNIČKY BEZ BARIÉR

Spievanie pre všetkých so všetkými

Autor programu: Juraj Hurák

Moderuje: Marek Hurák

 

 • 14.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

ZAHRAJME SA...

Program detských folklórnych súborov

Autori programu: Lucie Rosenbergová a Lenka Šťastná

Moderuje: Aleš Slanina  

Spolupráca: Ivana Fabišiková, Dan Rosenberg

Účinkujú: DSPT MALÝ RADHOŠŤ Rožnov pod Radhoštěm, DFS ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, Slovensko, DFS SÍLEŠÁNEK Vinodol, Slovensko

 

 • 15.00 hod.      Pódium U rybníčku                                                                                                                                            

OZVENY Z MALINOVÝCH VRCHOV

Program venovaný ukážkam piesňovej tradície Liptova - k posluchu aj spevu

Autori programu  a školy spevu: Lucie Fabišiková, Michaela Košová, Miroslava Palanová

Moderujú: Lucie Fabišiková a Michaela Košová   

 

 • 15.30 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

AKÝ KRAJ, TAKÝ MRAV

Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR,

slovenských krajanských folklórnych súborov a hostí

Autor programu: Vlastimil Fabišik

Moderuje: Tomáš Gross

Spolupráca: Lukáš Fidrich, Michal Gašparík, Daniel Cepr

Účinkujú: TS ANTIGONI Krnov, FS SKEJUŠAN Chomutov, FSPRaUK SUDARUŠKA Brno,

TS PIRIN Brno, SKOS ĽUDOVÍTA ŠTÚRA Ilok, Chorvátsko, SKUS Jána Čmelíka – FS KLASY Stará Pazova, Srbsko, TS TEŠEDÍKA Szarvas, Maďarsko

 

 • 17.30  hod.    Komorný amfiteáter – Drevené mestečko

OD TATIER K ŠUMAVE...                                                                                

Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór

Autor programu: Marianna Svoreňová

Moderujú: Aleš Slanina a Marianna Svoreňová

Spolupráca: FS Šarvanci, Erik Demko, Michaela Košová

Účinkujú: FS DUNAJEC Olomouc, FS PÚČIK Brno, FS ŠARVANCI Praha, FS ŠMYKŇA Ostrava, FK FOGÁŠ Ostrava, Spevácka skupina KMOTRIČKY Brno, FS VÁH Liptovský Mikuláš, Slovensko

       

 • 19.30 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                                       

V LIPTOVE NA TANCI

Program venovaný regiónu Liptov

Autori programu: Miroslava Palanová, Michaela Košová a Mária Palasthyová

Moderuje: Martin Kopor

Účinkujú: FS VÁH Liptovský Mikuláš, Slovensko, FSk SLIAČANKA Liptovské Sliače, Slovensko, DFS ĎUMBIER Liptovský Mikuláš, Slovensko

 

 • 21.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

XVI. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia z rôznych končín Európy

 

OD BUKA DO BUKA...

Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi

Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy, Čiech aj zo sveta

Autor programového bloku: Vlastimil Fabišik

Moderuje: Martin Kopor

                            

 • 22.30 hod.      Areál Dreveného mestečka

NA DUKÁTE PRI MUZIKE

Zábava pri ľudových hudbách

 

Nedeľa 7. 8. 2016

 • 10.30 hod.      Pódium Na pasienku – Drevené mestečko                                                                      

HRAJTE MI, HUSLIČKY

Program ľudových hudieb

Autor programu: Drahoš Daloš

Moderuje: Drahoš Daloš

Spolupráca: Dan Rosenberg

Účinkujú: Ľudové hudby zúčastnených súborov

 

 • 10.00 – 14.30  Košiarik pri Janíkovej stodole – Drevené mestečko

DETSKÝ DVOR

Tvorivé dielne pre deti

Autor detského dvora: Lucie Rosenbergová

Spolupráca: Eliška Beránková, Anna Schneiderová

 

 • 11.00 hod.      Košiarik pri Janíkovej stodole                                                                  

Školičkatancov z Liptova

Vyučuje: Michaela Košová a Marianna Svoreňová

Na akordeón sprevádza: Vladimír Bílý

 

 •  13.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                   

NALADENÔ?

Hudobný program

Autor programu: Michal Noga ml.                                                                

Moderuje: Aleš Slanina

Spolupráca: Drahoš Daloš

Účinkujú: HORŇÁCKÁ CM PETRA MIČKY Velká nad Veličkou, ĽH MICHALA NOGU Bratislava, Slovensko, SUTTYOMBA BAND Szarvas, Maďarsko

 

 • 15.00 hod.      Komorný amfiteáter – Drevené mestečko                                                           

Z RODNÉHO KRAJA

Slávnostný galaprogram

Autori programu: Vlastimil Fabišik a Lucie Fabišiková

Moderujú: Martin Kopor, Tomáš Gross

Spolupráca: Dan Rosenberg, Ivana Fabišiková, Lukáš Fidrich, Michal Gašparík

Účinkujú: Všetky folklórne súbory, skupiny, ľudové hudby a sólisti, účastníci XVIII. ročníka

MFSF Jánošíkov dukát 2016

 

 

Sprievodné podujatia:

- stretnutie hostí, sponzorov a organizátorov                                                                5. 8. 2016

- SÚVISLOSTI – výstava fotografií Karola Kállaya                                                          5. 8. – 31. 8. 2016

- prijatie účastníkov festivalu na radnici mesta Rožnov pod Radhoštěm                           6. 8. 2016

- divadelné zábavky pre deti                                                                                       6. 8. 2016

- detský dvor                                                                                                             6. 8. – 7. 8. 2016

- tradičná ľudovo-umelecká výroba, jarmok remesiel

  ľudových výrobcov zo Slovenska a Českej republiky                                                    6. 8. – 7. 8. 2016

- predaj suvenírov, kníh, CD a DVD                                                                             6. 8. – 7. 8. 2016VSTUPNÉ NA AKCI:

Festivalová permanentka:        Základní: 250 Kč  /  Dětská: 120 Kč

 

Jednodenní vstupné:

pátek 5.8. 2016, od 19.00  -  80 Kč Základní / 60 Kč Snížené/ 40 Kč Dětské

sobota 6.8. 2016    - 100 Kč Základní / 80 Kč Snížené / 50 Kč Dětské

neděle 7. 8. 2016  - 100 Kč Základní / 80 Kč Snížené / 50 Kč Dětské 

 

Rodinné: 200,- Kč/ areál Dřevěného městečka

Okružní: 200,- Kč/osoba


 

 

Programový plakát                            Plakát na akci:

 

 

Kontakt: Mgr. Jaroslava Kvapilová; +420 571 757 148; +420 604 216 593


Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English