Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Srpen 2009


Srpen 2009

Den řemesel a setkání kovářů

Akce:    Den řemesel a setkání kovářů
Kdy:      1. srpna 2009
Kde:      Dřevěné městečko
Program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, kovářů a dalších řemeslníků.

SCÉNÁŘ PROGRAMU
Režisér programu: Ing. Milan Gesierich, Olga Holišová
7.00 – 8.30 hod. prezence účastníků programu
8.55 hod. otevření areálu Dřevěného městečka
9.00 – 18.00 hod. k poslechu mezi řemeslníky vyhrává folklorní soubor Górole
10.00 hod. slavnostní zahájení programu z pavlače fojtství
- slavnostní znělka Valašského roku
- zahajovací píseň Stavěli tesaři
- moderuje – úvodní slovo Zuzana Vašková
- přivítání řemeslníků a hostů
zástupci VMP Ing. Vítězslav Koukal, CSc - ředitel
Ing. Milan Gesierich – režisér
město Rožnov p. R.: JUDr. Jaroslav Kubín – starosta
cech kovářů Milan Michna
cech tesařů Milan Juráň, Vlastimil Škarpa
- závěrečná píseň Jaké je to hezké

 

 

9.00 – 18.00 hod. ukázky lidových řemesel v celém areálu Dřevěného městečka

- zaměstnanci VMP
opracování kulatiny ručním tesáním pomocí pantoků a širočin, výroba dřevěných okapů, výroba dřevěného smrkového šindele a jeho následné využití na střechách, ruční vrtání dřevěného potrubí z modřínového dřeva, ruční výroba provazů a lan, roubení a sestavování dřevěnic, výroba dřevěných štípaných plotů, dřevěných žebřů a ostrevků, vyřezávání okrasných zakončení krokví, opracovávání pískovcového kamene různými technikami, oživení lokomobily a benzínových motorů a jejich využití pro štípání špalků, řezání dřeva na cirkulárce.

- ostatní řemeslníci
předvedou ruční výrobu hliněných cihel, kachlových kamen, klempíř se představí při výrobě okapů, svodů, košů, kolen, konví, hrotků a dalších doplňků. Sklenář zasklívání oken, pracovníci Ruční papírny z Velkých Losin předvedou jak se v dávných dobách vyráběl papír, odborníci v oblasti impregnace a ochrany dřeva poradí jak postupovat v boji s dřevokaznými houbami a plísněmi, zkušený stavitel poradí jak vyprojektovat dřevěnici podle starých technologií, kolář předvede výrobu dřevěného loukoťového kola, kosiska a další nářadí, bednář nám ukáže postup při sestavování dřevěných sudů a soudků vyztužených obručemi, restaurátoři předvedou ukázku vyspravení historického nábytku, truhláři výrobu dřevěných oken, dveří, zárubní a dalších prvků. K vidění bude ještě mnoho dalších šikovných řemeslníků.

- kovářští mistři
K tomuto programu také patří setkání kovářů, podkovářů a uměleckých kovářů všech generací. Svůj fortel a um předvedou kováři, z celé České republiky, kteří nám ukážou různé techniky zpracování železa na několika výhních a kovadlinách. Budete moci nahlédnout na výrobu pantů, kování, klik, zámků, nářadí, podkoviček a dalších drobných doplňků. Oživením programu bude kutí koní ve fojtském dvoře.
V Janíkově stodole bude otevřena výstavka kovářských uměleckých předmětů, které mistři kováři vyrobili během programu v minulých letech a poté věnovali Valašskému muzeu.
Během programu krátké rozhovory s řemeslníky – moderuje Zuzana Vašková.

10.30 a 13.30 soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi – pódium u rybníčka
(práce se dřevem – sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí)
To vše si budou moci zájemci během dne vyzkoušet
moderuje Zuzana Vašková, Milena Bahounková, hudební soubor Górole
15.00 hod. komorní amfiteátr v DM – vystoupení dechové hudby Boršičanka
18.00 hod. ukončení programu

Den řemesel a setkání kovářů
19. ročník tradičního setkání mistrů starých řemesel – tesaři, kováři, kameníci, bednáři, koláři a další řemeslníci
BEDNÁŘ
JOSEF FRYZELKA
Z VLACHOVIC

PŘEDVÁDÍ BEDNÁŘSKÉ ŘEMESLO NA PROGRAMU DEN ŘEMESEL
DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO 1. SRPNA 9.00 – 18.00
KOLÁŘ
AUGUSTYN KRYSTYNÍK
Z NOVÉHO HROZENKOVA

PŘEDVÁDÍ KOLÁŘSKÉ ŘEMESLO NA PROGRAMU DEN ŘEMESEL
DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO 1. SRPNA 9.00 – 18.00

Jánošíkův dukát - pátek 7.- neděle 9.8.2009

Akce:     Jánošíkův dukát
Kdy:      7.-9. srpna 2009
Kde:      Dřevěné městečko

Program XI. ročníka MFSF Jánošíkov dukát 2009

Piatok 7. 8. 2009

19.30 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
Slávnostné otvorenie XI. ročníka festivalu
Účinkuje: Terchovská muzika Tibora Mahuta, Žilina

Z MAĽOVANEJ TRUHLICE
Program slovenských folklórnych súborov
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú: FK OMLADINA, Košice, Slovensko, FS DRUŽBA, Trenčín, Slovensko, FS POVAŽAN, Považská Bystrica, Slovensko

21.00 hod.
PRI HUDÁKOCH
Areál Dreveného mestečka
Autori programu: Peter Krescanko, Vladimír Focko, Marián Krystýnek
Moderuje: Igor Hraško
Stretnutie mladých folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Účinkujú: Všetky ľudové hudby zúčastnených súborov
 
Sobota 8. 8. 2009
10.00 hod.
nám. T. G. Masaryka
ROZTANČENÉ NÁMESTIE
Autori: Peter Krescanko, Dušan Galien
Spolupráca: Vladimír Focko, Marián Krystýnek, Vlastimil Kuběnka, Libor Plevač
Živá pozvánka na festivalové programy
Účinkujú:  Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti

10.45 hod.
RIEKA RADOSTI
Autori: Peter Krescanko, Dušan Galien
Spolupráca: Vladimír Focko, Marián Krystýnek, Vlastimil Kuběnka, Libor Plevač
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov z nám. T. G. Masaryka na Komorný amfiteáter v Drevenom mestečku VMP
Moderuje: Ivana Fabišiková

11.30 hod.
Pódium Pod lipou - Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA

Malá škola tancov z Trenčianska
Vyučuje: choreograf a pedagóg ľudového tanca Andrea Boráňová z Trenčína
Sprevádza:  Ľudová hudba FS Družba z Trenčína

13.00 hod.
Janíkova stodola - Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA

Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR

14.00 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
ZAHRAJME SA...

Autor programu a moderuje: Ivana Fabišiková
Program detských folklórnych súborov
Účinkujú: DFS ČUČORIEDKY Třinec, DFS DUNAJEČEK Olomouc, DFS PÚČIK Brno, DFS KLNKA, Bratislava, Slovensko, DFS STAVBÁRIK, Žilina, Slovensko

16.00 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
ŽIJEME V JEDNEJ ZEMI

Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR
Účinkujú:  TS ANTIGONI, Krnov, TS ČERCHEŇA, Brno, FS PIRIN, Brno

18.00 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
OD TATIER K ŠUMAVE...

Autor programu: Lenka Šťastná
Moderuje: Ivana Fabišiková
Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór
Účinkujú:  Dievčenský spevácky zbor KMOTRIČKY Brno, VSĽPT POĽANA Brno, FS GRUNIK, Ostravice, FS ŠARVANCI Praha, FS ŠMYKŇA Ostrava

20.00 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
HOSTIA NAŠI MILÍ

Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Radka Ehrenbergerová
Program zahraničných krajanských folklórnych súborov a hostí
Účinkujú:  FS DETVAN, Pančevo-Vojlovice, Srbsko, FS SÁLAŠAN, Nadlak, Rumunsko, FS ZELENÝ VENIEC, Ečer, Maďarsko, FS DRUŽBA, Trenčín, Slovensko, FK OMLADINA, Košice, Slovensko, FS POVAŽAN, Považská Bystrica, Slovensko, TERCHOVSKÁ MUZIKA Tibora Mahuta, Žilina, Slovensko

22.00 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
9. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA
V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia Maďarska, Rumunska, Slovenska a Českej republiky.

OD BUKA DO BUKA...
Autori programového bloku: Vlastimil Fabišik a Igor Hraško
Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi
Stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy, Čiech aj zo sveta

   

 

   

24.00 hod.
Areál Dreveného mestečka
O POLNOCI PRI MUZIKE

Zábava pri ľudových hudbách


Nedeľa 9. 8. 2008
10.00 hod.
Pódium Pod lipou - Drevené mestečko
HRAJTE MI, HUSLIČKY

Autor programu: Martin Janšto
Moderuje: Igor Hraško
Program ľudových hudieb
Účinkujú:  Ľudové hudby zúčastnených súborov

12.30 hod.
Komorný amfiteáter - Jánošíkov dukátDrevené mestečko
ŽIVIO – NAŠI JUBILANTI

Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Program jubilujúcich súborov
5. výročie       DFS Čučoriedky, Třinec, ČR
10. výročie     FS Zelený veniec, Ečer, Maďarsko
10. výročie     FS Sálašan, Nadlak, Rumunsko 
20. výročie     FS Šmykňa, Ostrava, ČR
35. výročie     DFS Stavbárik, Žilina, Slovensko
35. výročie     SKOS Detvan, Pančevo-Vojlovica, Srbsko
55. výročie     FS Družba, Trenčín, Slovensko
55. výročie     FS Považan, Považská Bystrica, Slovensko
60. výročie     VSĽPT Poľana, Brno, ČR

15.00 hod.
Komorný amfiteáter - Drevené mestečko
Z RODNÉHO KRAJA

Autor programu: Vlastimil Fabišik, Lucie Fabišiková
Moderujú: Ivana Fabišiková a Igor Hraško
Slávnostný galaprogram
Účinkujú:  Všetky folklórne súbory, ľudové hudby a sólisti, účastníci XI. ročníka MFSF

UČINKUJÚCE SÚBORY NA JÁNOŠÍKOVOM DUKÁTE 2009

FS Grunik, Ostravice
FS Šarvanci, Praha
FS Šmykňa, Ostrava
VSĽPT Poľana, Brno
Spevácky zbor Kmotričky, Brno
DFS Čučoriedky, Třinec
DFS Dunaječek, Olomouc
DFS Púčik, Brno
FS Družba, Trenčín
FK Omladina, Košice
FS Považan, Košice
DFS Klnka, Bratislava, Slovensko
DFS Stavbárik, Žilina, Slovensko
FS Detvan, Pančevo, Srbsko
FS Sálašan, Nadlak, Rumunsko
FS Zelený veniec, Ecser, Maďarsko
TS Antigoni, Krnov
TS Čercheňa, Brno
FS Pirin, Brno
Terchovská muzika Tibora Mahuta, Žilina, Slovensko

Starodávný jarmark - sobota 15.8. - neděle 16.8.

Akce:     Starodávný jarmark
Kdy:      sobota 15.8. - neděle 16.8.2009
Kde:      Dřevěné městečko
Starodávný jarmark sobota 15. srpna 2009
Jarmareční ostatky neděle 16. srpna 2009

sobota 15. srpna
fojtství
10.00 slavnostní zahájení jarmarku s průvodem účinkujících
komorní amfiteátr
10.30 Camerata – historická hudba
11.15 Valmont – skupina historického šermu
12.00 Camerata – historická hudba
12.45 Valmont – skupina historického šermu
13.30 Camerata – historická hudba
14.15 fakíři a kejklíři ze skupiny Agrippa
16.00 Burana Orffchester – multižánrová hudba
pódium u rybníčka
od 10.30 – lidová zábava s cimbálovou muzikou Gajdušek palouk u Janíkovy stodoly 10.30, 12.30 a 14.30 – divadlo pro děti Kašpárkův svět chůdy, šipky, soutěže

neděle 16. srpna
komorní amfiteátr
11.00 Valmont – skupina historického šermu
12.15 Žamboši – folkově jazzové duo
13.30 Valmont – skupina historického šermu
15.00 Polančanka – dechová hudba
pódium u rybníčka
od 10.30 lidová zábava s cimbálovou muzikou Soláň
12.00 –12.45 dětský folklorní soubor Iskerka
palouk u Janíkovy stodoly
10.30, 12.30 a 14.30 – divadlo pro děti Koráb
chůdy, šipky, soutěže

Po oba dny:
palouk Dřevěného městečka
11.00 a 13.00 – fakíři a kejklíři
15.00 – skupina historického šermu Valmont
zahrada fojtství
astrolog, věštkyně
kafírna s historickou pražírnou kávy a cukrárna
palouk u komorního amfiteátru
historický kolotoč, střelba z kuše, fakíři, kejklíři,
fotoateliér
kuželna
hra v kuželky
palouk u hlavního vchodu
- řetízkový kolotoč, houpačky a střelnice

VŮNĚ LESA A DŘEVA - sobota 22.srpna 2009

Akce:     VŮNĚ LESA A DŘEVA
Kdy:      sobota 22.srpna 2009
Kde:      V celém areálu Mlýnské doliny

Mlýnská dolina - nejmladší areál ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 22. srpna 2009  programem „Vůně lesa a dřeva“, který pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové, lesní správa Rožnov pod Radhoštěm.Pracovníci Valašského muzea předvedou opracování dřeva různými technikami jako je ruční tesání a opracování kulatiny širočinami, sekerami, pilami a pantoky, výroba dřevěných okapů, šindele opracovaného pořízem a fugačem, vrtání potrubí, pokrývání šindelem, ruční výroba provazů, lan a loučí, výroba dřevěných štípaných plotů, vyřezávání ornamentů a další.
V chodu budou benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další nezbytné pomocníky v hospodářství. V provozu bude i stodeset let starý parní stroj.

Všechny objekty v areálu budou oživeny:
Hamr - kutí na 150 kilových kladivech, práce na výhni
Lisovna – lisování oleje
Pila – řezání na katru – jednuška
Mlýn – mletí na mlýnci
Valcha

Lesy České republiky, lesní správa Rožnov pod Radhoštěm se budou pořádat soutěže pro děti s lesnickou tématikou v jednotlivých stáncích - např. poznávání dřevin, zvířat... Každý malý soutěžící dostane krásnou cenu.
Na paloučku si budou moci  děti zasoutěžit a vyzkoušet zručnost při práci se dřevem jako je  sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí apod.
Ke zpříjemnění atmosféry celého areálu bude po celý den k poslechu vyhrávat Terchovská muzika souboru Pupov.
Na pódiu u rybníčku vystoupí ve 13.00 hod. Trubačský kroužek  střední lesnické školy v Hranicích.
Na palouku u valchy budou předvádět sokolníci práci s dravci – ukázky letu dravých ptáků, zajímavé povídání o organizaci  ZO ČSOP Hošťálková, která se zabývá také péčí o handicapované volně žijící živočichy. Hlavním cílem je po vyléčení jejich opětovné vypouštění do přírody. Možnost fotografování s dravci.Občerstvení ve velkém stanu u rybníčku
Všechny srdečně zveme.

 PROGRAM

program ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. v Hradci Králové věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, setkání lesníků a dalších řemeslníků

SCÉNÁŘ PROGRAMU
Režisér programu : Ing. Milan Gesierich, Olga Holišová

Sobota – 22.8.2009
8.55 hod.
otevření areálu Mlýnská dolina
9.00 – 18.00 hod.
k poslechu mezi řemeslníky vyhrává Terchovská muzika souboru Pupov
9.45 hod.
oficiální zahájení programu - pódium u rybníčku
- slavnostní znělka Valašského roku
- úvodní slovo – moderátorka - Zuzana Vašková
- přivítání hostů a řemeslníků - Ing. Vítězslav Koukal, CSc, Ing. Milan Gesierich
- zástupci Lesů České republiky - Ing. Jaromír Válek
10.30 a 15.30 hod.
Dětské soutěže – malé pódium - soutěže zručnosti pro dospělé s dětmi (práce se dřevem – sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí)
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rožnov pod Radhoštěm -  po celý den soutěže pro děti s lesnickou tématikou, např. poznávání dřevin, zvířat
11.00 – 15.00 hod.
Sokolníci – na palouku u valchy – ukázky práce s dravci
9.00 - 18.00 hod.
ukázky prací tesařů – zaměstnanci VMP
ruční tesání, výroba rýn, výroba šindele, vrtání potrubí,  pokrývání šindelem, ruční výroba loučí, roubení a sestavování dřevěnic, výroba dřevěných štípaných plotů a další.
13.00 – 15.00 hod.
pódium u rybníčku – vystoupení Trubačského kroužku střední lesnické školy v Hranicích
18.00 hod.
ukončení programu

Řemeslo má zlaté dno - sobota 29.- neděle 30.8.2009

Akce:     Řemeslo má zlaté dno
Kdy:      29.-30. srpna 2009
Kde:      Dřevěné městečko
Prezentace lidových tradic Valašska a Oravy.

VÝROBCE KRPCŮ
PETR MUŽÍK
Z VELKÝCH KARLOVIC

PŘEDVÁDÍ VÝROBU KOŽENÝCH KRPCŮ
SUŠÁK – VELKÝ SÁL 29. SRPNA 9.00 – 18.00Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English