Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Prosinec 2009


Prosinec 2009

Mikulášský podvečer

Akce:    Mikulášský podvečer
Kdy:      Sobota 5. prosince 2009 od 15.00 do 20.00 hod.

Mikulášský podvečer
6. prosince má svátek svatý Mikuláš o jehož životě a skutcích existují rozsáhlé legendy. Biskup, světec, patron a ochránce, pomocník v nouzi a hlavně přítel dětí.
V předvečer svého svátku, 5. prosince 2009 od 15.00 do 20.00 hod., zavítá do Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a bude rozdávat radost dětem i dospělým.
Ve Fojtství z Velkých Karlovic proběhne příprava nejen na mikulášskou nadílku, ale také na vánoce. Pilné ruce řezbáře a perníkářky vyrábí drobné dárky. A než budou hotové, děti sednou k peci a poslechnou si povídání hospodyně. Na stole se určitě najde něco dobrého na zub a na cestu si mohou děti odnést vlastnoručně vyzdobený perníček.
Billova chalupa voní cukrem a skořicí. Hospodyňky už mají nachystané mikulášské figurky, z dalšího těsta připravují belešky. Každý příchozí se nemusí jen dívat, ale může i ochutnat. Vánočně naladěni si pak vyzkouší výrobu ozdob z papíru.
V přízemí Rožnovské radnice je otevřená poštovna a paní poštmistrová chystá k odeslání poštu Ježíškovi se speciálním razítkem. Pohlednice tu může každý koupit pro své přátele a známé, nebo jen tak pro radost. Stejně příjemné bude zastavení v krámku rožnovské obchodnice Betky Hanákové, která nabízí drobnosti pro potěšení. V patře se můžete podívat jak zkušené ruce kreslí vánoční atmosféru a pohodu na skleněné vánoční ozdoby. Milovníci vánočních ozdob určitě přivítají možnost jejich nákupu. Na podsínku kouzlí perníkářka na voňavém perníku krásné ornamenty, které připomínají výšivku.Ponocný ohlásí celou hodinu a nastává čas vypravit se do Kostela svaté Anny. Ve vyzdobeném kostele zazní tóny varhan. V 18.00 hodin začnou roráty, všichni se na chvíli zastaví a vychutnají si atmosféru předvánočního času.Hostinec u Vašků je připravena na všechny prokřehlé a unavené s nabídkou chutného tradičního občerstvení.
V prostoru mezi Fojtstvím z Velkých Karlovic, Kostelem sv. Anny, Radnicí a Hostincem u Vašků - uprostřed našeho dřevěného náměstí očekáváme úderem 16:30 hlavní nadělování přímo od Mikuláše a jeho družiny.Rodiče, babičky a dědečkové, kteří chtějí, aby děti obdaroval právě Mikuláš se svou družinou mají možnost předat svoji Mikulášskou nadílku v objektu Janíkova stodola (od 15.00 do 16.00). Prosíme Vás, aby každá nadílka byla opatřena jménem a příjmením obdarovaného.
Celou dobu bude areálem procházet Mikuláš se svou družinou a košem plným dobrot pro všechny hodné. Aby toho neměl moc, pomůže mu Mikulášova matička.

Vánoce na dědině

Akce:     Vánoce na dědině
Kdy:      7.12. do 16.12. 2009 (kromě neděle)
Kde:      Valašská dědina

- mapka prohlídky

Vánoce jsou snad nejhezčími svátky roku, konečně je čas na chvíli se zastavit, sejít se a popovídat s přáteli a blízkými. Proto přípravě Vánoc každoročně věnujeme náležitou péči – oprášíme vzpomínky i znalosti, vracíme se ke starým zvykům a obyčejům, zalistujeme sbírkou receptů, abychom opět vybrali osvědčené a nezaměnitelné vánoční pečivo. Čím jsme starší, tím více vzpomínáme na modravé závěje sněhu, na zasypané venkovské chalupy, na světýlka luceren i na radost v očích všech dobrých lidí, které jsme potkali.
Vánoční období tvoří ústřední část zimního zvykosloví a začátek církevního liturgického roku. Nahromadění zvyků, obřadů i magických příležitostí tvoří vrstvy, v nichž se těžko určuje stáří jednotlivých jevů. Jisté je, že převládá motivace křesťanská, oslavuje se den narození Krista. V lidovém prostředí se hojněji vyskytují relikty, související s kultem předků či slunce. Magické praktiky měly sloužit k zajištění hospodářského zdaru, ochránit dům i obyvatele před ohněm, nemocemi a zamezit vlivu zlých sil. Celým životem pronikala úcta ke zdrojům obživy, k půdě i k hospodářským zvířatům.


Štědrý den platil za den pracovní, ale s řadou tradičních omezení. Největším svátkem Vánoc byl Boží hod, svátek narození Páně. Ten den se nepracovalo, lidé nechodili ani po návštěvách. Na svátek sv. Štěpána se uklízel štědrovečerní stůl a po dědinách se rozběhli koledníci. Samotné vánoční období pak končí svátkem Tří králů. Valašské muzeum v přírodě v době od 7.12. do 16.12. 2009 (kromě neděle) vytvoří ve Valašské dědině atmosféru minulých časů vánočních. V těchto dnech se pracovníci muzea promění na hospodyně a hospodáře, ale také pana učitele, Mikuláše s čertovským doprovodem a tajemné Lucky.S vánoční koledou, kterou určitě známe všichni, se vydáme na vánoční putování. Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním, ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka. Pojďme se radši podívat do vyhřátých chalup, ve kterých nás vždy bude čekat nějaké překvapení.- lidové zvyky - pečení a zdobení perníčků
- pečení Mikulášského pečiva
- pečení vánočních oplatek
- předení a tkaní
- vyšívání
- práce řezbáře
- práce kováře
- výrobu dřevěných hraček
- vaření čokolády na stromeček
- odlévání svíček

Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku. Do ticha zazní syčení a pod okny se mihne bílá postava. To Lucka obchází chalupy.

UPOZORNĚNÍ! V pracovní dny je program určen pouze pro předem objednané školy. Jednotlivci budou mít vstup do areálu bez průvodce. Neobjednané skupiny se vystavují nebezpečí, že se do areálu z organizačních a provozních důvodů nedostanou. V sobotu 12. 12. 2009 je program určen široké veřejnosti.

Objednávky škol a skupin na program Vánoce na dědině již nepřijímáme!

Informace pro objednané skupiny

Vánoční setkání v Janíkově stodole 2009

Akce:     Vánoční setkání v Janíkově stodole 2009
Kdy:      10. prosince 2009, 17:00
Kde:      Dřevěné městečko – Janíkova stodola

Vánoční setkání v Janíkově stodole 2009
Dřevěné městečko – Janíkova stodola 10. prosince 2009, 17:00
předpokládaná délka pořadu 120 minut (včetně přestávky)
cena vstupného: 160,- Kč
předprodej od 9. listopadu 2009 – informační centrum MěÚ v Rožnově p. R.

Hopsa, bratrové, k vám pospíchám,
tak spěšně běžím sotva dýchám.“
„Proč tak běžíš, Jiříčku,
a nejdeš pomaličku, chodníkem k nám?“
„Běžím rychle rovinů a nesu vám novinu.“
„Co pak tě v noci nese,
či jsi pobloudil v lese?“
„ Ó bratrové nejmilejší, radujte se!“


Vánoce snad všichni považujeme za nejkrásnější svátky roku. Ani se nenadějeme a opět jsme překvapeni, že jsou už zase tady. Zkusme se zastavit a chvíli zavzpomínat při vyprávění za zvuků vánočních písní a koled na čas vánoční, dob minulých.

………Děti prohlížely sloupky z bílého vosku. Dlouhá, voskem obalená šňůra svinuta byla desetkrát na sobě na způsob věnečku a zvenčí okrášlena barevnými voskovými růžičkami. Matka měla tlustší sloupek upravený v podobě knížky. Koupil jí je otec na počátku rorát. ……
                                                                                   Čeněk Kramoliš, Moravská Babička

Valašské muzeum v přírodě připravilo pro své návštěvníky komponovaný pořad Vánoční setkání v Janíkově stodole 2009. Zveme Vás za malým kouskem historie, který je protkán vůní, štědrostí, láskou, pohodou a Božím požehnáním.

………“Maminko, probuďte nás, my půjdeme s vámi na roráty“, prosil mladší matku. Starší byl již několikráte na borátech, věděl, že půjde zas. Že roráty začínaly hned o šesté hodině, nebrala matka mladších dětí do kostela, že by musily brzy vstávat a jen někdy vzala nejstaršího. Stařenka byla jen na prvních slavných. Ranní vstávání a zima cestou i v kostele zdraví jejímu škodila. Raději se pomodlila doma v lůžku.
                                                                                  Čeněk Kramoliš, Moravská Babička

Učinkují:
Cimbálová muzika Soláň
Pěvecký sbor Skřivani

Hosté:
Mons. František Václav Lobkovicz – biskup Ostravsko – Opavský
Karel Pavlištík
Ludvík Vaculík
Jaroslav Štika & LISSELOTE

hudební režie: Jan Rokyta
slovem provází: Dagmar Misařová

… … V kostele posadila matka Bohumíra k sobě do lavice, Čeněk s Otou šli před oltář mezi školáky. Za chvíli byl kostel plný. Kde kdo svítil sloupkem, který si buď položil na lavici k modlitební knížce, aby viděl při modlení anebo zpěvu, a kdo stáli, drželi sloupek v ruce. Kostel byl osvětlen do posledního koutka a lidé s citem zpívali rorátní písně, jakoby je zářící světlo k tomu povzbuzovalo.
                                                                              
  Čeněk Kramoliš, Moravská Babička

Byla cesta, byla ušlapaná.
Byla cesta, byla ušlapaná.
Kdo ju šlapal, kdo ju šlapal,
Matka Krista Pána

Potkala ju tam svatá Alžběta.
Potkala ju tam svatá Alžběta.
Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
Sestřičko má milá.


Mediální partner: Český rozhlas Ostrava

S použitím ukázek z knihy Čeňka Kramoliše, Moravská Babička, sestavil Radoslav Vlk.

Vánoční jarmark

Akce:     Vánoční jarmark
Kdy:      sobota 12. prosince 2009
Kde:      Dřevěné městečko

Vánoční jarmark - sobota 12. prosince 2009 - Dřevěné městečko
pavlač radnice
10.00 slavnostní zahájení jarmarku


kostel sv Anny
10.30 Vánoční koncert pěveckého sboru Ondrášek z Nového Jičína
13.30 Nám, nám, narodil se…
účinkuje Dětský folklorní soubor ze Skoronic a Varmužova cimbálová muzikaJaníkova stodola
11.00 Lašské vánoce v podání souboru Ondřejnica ze Staré vsi nad Ondřejnicí
12.00 Došli zme k vám na koledu – vánoční program dětského folklorního souboru ze Skoronic
14.30 Lašské vánoce se souborem Ondřejnica. Spoluúčinkuje Žesťový kvintetV Billově chalupě vaří štědračku a derou peří tetičky z Hutiska, v areálu Dřevěného městečka obcházejí lucky ze souboru Radhošť a mikulášská skupina z Valašských Klobouk.Po celý den bohatá nabídka vánočních dárků z dílen lidových výrobců.

Živý Betlém

Akce:     Živý Betlém
Kdy:      sobota 19. a neděle 20. prosince 2009 - 17.00 hodin
Kde:      Dřevěné městečko

Lidová hra podle Evangelia sv. Matouše
účinkují tanečníci, muzikanti a zpěváci ze souborů Javořina, Radhošť, Malý Radhošť a Soláň, Žesťový kvintet, Skřivani a družina Tří králů na koních
slovem provází Zuzana Vašková.

ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA

Akce:     ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Kdy:      sobota 26.12. ve 14.00 a 16.00
Kde:      Dřevěné městečko, kostel sv. Anny

ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Na svátek svatého Štěpána se chodilo nejen na Valašsku po koledě s „vinšem“ tzv. s jedlovou větvičkou připomínající znamení kříže. Dříve chodívaly po koledě pouze děti, z dospělých pouze varhaník, hrobař a kostelník. Děti si mohly vykoledovat i peníze, dospělí dostávali výslužku, často ve formě obilí.
Do Valašského muzea v přírodě přijdou koledníci z BARTOŠOVA SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ ze Zlína.
Koncert se uskuteční v 14.00 a 16.00 hodin v kostelíku svaté Anny v Dřevěném městečku.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English