Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Květen 2009


Květen 2009

MÁJOVÉ SLAVNOSTI – JARNÍ MÁJE

Aj hájek, hájek,
zelený hájek,
urost nám v něm
omalovaný májek.      

Aj májku, májku,
malovaný ty májku,
proč si urost v tomto
zeleném hájku.
     

(z Jablůnky, Vsetínsko)


Doposud se ve valašských obcích udržují slavnosti stavění a kácení májů. V živé tradici se dnes setkáváme ještě s máji obecními, společnými pro celou vesnici – uprostřed návsi, před domem starosty či poblíž hospody. Tyto vysoké máje připravovala všechna mládež a mladí ženatí mužové v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba (ve starém kalendáři 1. května). V panském nebo obecním lese se ukradl vysoký smrk či jedle (krádeži se připisoval obřadní význam), kmen se odkornil a nadpatíl makovicou - borovicovým nebo smrkovým vrškem, ozdobeným pestrými stuhami, barevnými šátky a věnci. Do vrcholku se umístil praporek červené barvy, pod něj se zavěsily tři až čtyři lahve s kořalkou. Čím vyšší májka, tím lépe. Náleželo ke cti každé obce, aby máj zůstal stát až do svatodušních svátků, respektive alespoň do prvomájového rána. Dodnes se totiž na dědinách s ostudou vzpomíná, kdy chlapi ze sousední vesnice takový máj přišli ukrást či podetnout. A tak se původní noční bdění a hlídkování v současnosti stalo příležitostí k nejrůznějším nočním veselicím. Samotný první květen však tancem, hudbou a májovou zábavou ožíval zejména již v 19. a na počátku 20. století. Májové  se staly pro mladé muže taktéž příležitostí, jak prokázat svou zdatnost; nejen při obtížném vztyčování máje, ale taktéž při šplhání pro lahve na vrchol.

Stavění májek, podobně jako předchozí pálení ohňů (pálení čarodějnic) náleží k dávným tradicím předkřesťanského světa. Jejich význam lze s největší pravděpodobností spatřovat v skryté symbolice jara – znamení růstu, plodnosti, snad i také daru či oběti na usmířenou.

Ač mnoho magických složek již vymizelo, nadále se májové pořádají zejména při kácení mája. V řadě vesnic se dochovalo obřadní používání masek. O svatodušním víkendu přicházejí drvaři, bídně oděni, s dřevěnou sekyrou a pilou, doprovázeni robečkou s bečičkou kořalky, která je cestou častuje, a hajným s dřevěnou flintou a žilou, jenž morisuje nezvedenou chasu kolem.

Dycky sa sedláci divíja, čím sa ti drvařé živíja; majú ryjáky, ryjú zemáky, okrádajú sedláky.

Poté se zadrhne řetaz a máj se váhou vyhodí.

Vedle společných májů stavěli mládenci malé máje s pentlemi svým milým, nejčastěji pod okna do zahrad. Jestliže se o jednu dívku zajímalo hochů vícero, vzájemně si májky vyvraceli. Jinak vypadaly májky, které se stavěly dívkám nepočestným a neoblíbeným. Většinou se na nejbližší ovocným strom zavěsila prázdná bečka s velkou obručí nebo se postavila nezdobená žerď, na níž se přivázal například starý pytel s víchem slámy, jalovec či použitá metla. Starší tradice zmiňují májky po celé vesnici.

Bohatá ústní slovesnost nám ještě na počátku 20. století zachovala na Karlovicku v lidovém podání legendu z dob ,kdy ještě Kristus Pán chodil spolu se svatým Petrem po zemi‘, osvětlující původ jejích stavění:

To se jednou měl na svých cestách Kristus Pán zastaviti právě v Karlovicích, aby tam přenocoval. Neznajíc, o koho se jedná, rozhodla se kumpanie několika zlomyslníků, že ho přepadnou. Domluvili se, že stavení, kde se ubytuje, označí ověnčeným březovým májem. V noci tedy postavili máj, aby Kristus Pán ničeho nezjistil. Zrána však stejná májka stála u každého domku, takže nakonec nikdo nevěděl, kde ho hledat.

MUZIKANTI NA DĚDINĚ: úterý 19.5. – pátek 22.5.2009

Akce:      Poznáváme Valašsko - náš kraj
Kdy:      od úterý 19.5.2009 do pátku 22.5.2009
Doba trvání:      cca 90 min.
Kde:      Valašská dědina
Objednávky:      od 15.3.2009 na telefonu 571 757 148, email: prohlidka@vmp.cz
Cena pořadu:      děti MŠ 20 Kč, žáci ZŠ 40 Kč

Seznámení s valašskou písničkou, představení muzikantů a jejich hudebních nástrojů, ukázka výroby houslí, posezení u cimbálové muziky.

Velký redyk-zahájení hlavní sezóny

Akce:         Velký redyk-zahájení hlavní sezóny
Kdy:      sobota 23.5.2009
V čase:      9.00 – 17.00
Kde:      Valašská dědina

Vážení a milí návštěvníci,

srdečně vás zveme na sobotní procházku Valašskou dědinou, kde pro vás máme připravený již tradiční jarní program Velký redyk.

Nejen na Valašsku se vždy s napětím očekával příchod jara. Všichni se připravovali na vyhánění stád na zelenající se horské pastviny. Před samotným výstupem na hory se musela připravit salaš a opravit košáry. V nížinách se hlásilo místní obyvatelstvo, které chtělo svěřit své ovce pastevcům – tzv. míšaníci. Ti si své ovce označovali různým způsobem - zářezy v uších či provlékáním značek, které si musel bača dobře zapamatovat. Valašské míšaní s redykáním ovcí je v lidovém prostředí spojováno zejména s pohyblivými svatodušními svátky. Valašský dobytek se tak na pastvu vyháněl většinou v průběhu května, někdy se však redykal  už okolo svátku sv. Jiří. Košárováním strávil dobytek převážnou část léta a na svá zimoviště se vracíval v den sv. Vendelína či na sv. Václava.

Jak takový „velký redyk“ vypadá a jaké tradice a obyčeje ho doprovází, můžete na našem programu sami uvidět a uslyšet. Kdo rád ochutnává tradiční valašské pokrmy, přijde si na své na tradičním „Miloňově“, ale může navštívit i zcela nově vystavenou „ hospodu Zděchov“ v centru Valašské dědiny nebo ochutnat dobroty přímo venku z kotlíku. Děti i dospělí si mohou leccos vyzkoušet při ukázkách tradičního zpracování mléka, ovčí vlny, výroby provázků; uvidí kování muzejních koní či různá plemena oveček….. Zážitkem bude představení folklorního sdružení ze Slovenska – Instrumentalisti bratia Štefánikovci a Těrchovská muzika Sokolie, kteří předvedou atraktivní hru na trombity, gajdy, ale i pořádně zapráskají bičem a doplní tak atmosféru dne.

Novinkou Valašské dědiny je několik nově vystavených objektů a zároveň expozic, které Valašské muzeum v přírodě vybudovalo v rámci tzv. Norských grantů (projekt o uchovávání kulturního dědictví – podpora financování norským finančním mechanismem), které rozhodně stojí za to vidět.

Přejme si tedy hezké počasí a nashledanou u nás 23. 5.2009.

Program dne:

9.00 –
otevření areálu
10.30 – 11.15 -
1.výhon ovcí, v návaznosti vystoupení folklorního seskupení „Instrumentalisti bratia Štefánikovci a Těrchovská muzika Sokolie“
14.00 – 14.45 – 2.
výhon ovcí, vystoupení folklorního seskupení –viz.výše
17.00 –
závěr akce

V průběhu dne oživené chalupy, ukázky tradiční rukodělné výroby, ochutnávky tradičních valašských pokrmů, jarní práce, drobný prodej domácích produktů a další

Upozornění: zejména dopolední čas 1.výhonu ovcí se může operativně změnit, případná změna bude avizována.

Slabikář devatera řemesel

Akce:         Slabikář devatera řemesel
Kdy
:      sobota 30. května 2009
Kde
:      Dřevěné městečko

Pozvání na tradiční řemeslné dílny nejen pro děti, ve kterých si můžete vyzkoušet:

 • předení na vřetánku a kolovrátku
 • ruční tkaní
 • plstění z ovčí vlny
 • barvení pomocí rostlin
 • zhotovení hadrové panenky
 • drátování
 • kování
 • výroba svíček
 • pečení osuchů
 • modelování z hlíny s možností vyzkoušení práce na hrnčířském kruhu

Všechna řemesla si můžete vyzkoušet, a pokud se Vám bude dařit, odnesete si malý výrobek.

Program:

10.00 – zahájení z pavlače fojtství
13.00 –
vystoupení dětského folklorního souboru Valášek z Kozlovic
14.00 –
představení divadelního souboru Jitřenka z Ostravy s Čertovskou pohádkou

Dopoledne vyhrává na gajdy mistr umělecké výroby pan Pavel Číp.Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English