Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Akce roku 2007


Akce uskutečněné v roce 2007

ve Valašském muzeu v přírodě

 

Únor

Datum,časAkce
10.února 2007 Masopust

Akce: Masopust a X. ročník soutěže „O nejlepší valašskou klobásku"
Kdy: v sobotu 10. února 2007 od 9.00 hod.
Kde: Dřevěné městečko

PROGRAM:
od 9.00 hod Pestrá nabídka zabijačkových výrobků a jiných dobrot
v 10.00 hod. Slavnostní zahájení X. ročníku soutěže „O nejlepší valašskou klobásku",
prezentace řezníků
v 11.00 hod. „Starý hanácký právo" – ostatkový zvyk v podání vesnické skupiny ze Sazovic
ve 12.00 hod. „Komenský fašank" - program souboru Světlovan z Bojkovic
ve 13.30 hod. Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší valašskou klobásku"
od 14.00 hod. Obchůzky masopustního průvodu
účinkují: soubor Světlovan z Bojkovic a Radhošť z Rožnova p. R., fašankové skupiny ze Sazovic a Kaňovic, Zubrovka ze Zubří
v 15.00 hod. Pochovávání basy se souborem Radhošť


po celý den vyhrává ZUBROVKA
Fašanky, fašanky pod obušky,
všecko berem, aj plané hrušky.
Tuto nám nedajů, tuto nám dajů,
zabili komára, slaniny majů.

Čas masopustu nastal již svátkem Tří králů, klenul se mezi závěrem Vánoc a dobou předvelikonoční a kulminoval svými závěrečnými dny, které bývaly nazývány poslední masopust , fašank, končiny či ostatky.

Jednalo se o dobu poměrného hospodářského klidu, kdy se dokončovaly jen drobné práce z předešlého hospodářského roku (draní peří, přástky, mlácení obilí), ale zároveň se připravovali na blížící se jaro, počátek nové hospodářské sezóny. Souvisela s tím i řada magických úkonů a pověr, majících zajistit jednak plodonosný účinek, jednak ochránit usedlost před zlými silami a nepříznivými vlivy.

 

Masopust vrcholil ve třech dnech před prvním postním dnem zvaným Popeleční (též Škaredá) středa. Před dlouhým předvelikonočním půstem si každý dopřál bujarého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně jídla a pití. Ne nadarmo se v tento čas odehrávalo nejvíce zabíjaček.

Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle. Na stole ovšem nemohly chybět ani boží milosti, klobásy a slanina _a pochopitelně pálenka, neboť tím vším byli obchůzkáři obdarováváni. A pokud byla třeskutá zima, vhod přišlo i počastování teplou zhřívanicí.
Nejtypičtější součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy.

Některé z masopustních masek mají prastarý původ. Téměř v žádné z masopustních obchůzek nesměl chybět medvěd, oblečený v obráceném kožichu nebo omotaný hrachovinou nebo slámou. Masce medvěda se přisuzovaly magické vlastnosti.


Obyčejů a zvyků v poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj byl něčím odlišný. Všude se ale období radosti a rozvernosti uzavíralo závěrečnou zábavou spojenou s pochováváním basy. Jedná se o parodii na zemřelého marnotratníka. Po tomto aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu.

 

Už sa fašank krátí, už sa nenavrátí,
staré dívky lajů, že sa nevydajů.

Duben

Datum,časAkce
7. - 9.4.2007 Velikonoce na Valašsku
Akce: Velikonoce na Valašsku
Kdy: od soboty 7.4.2007 do pondělí 9.4.2007
Kde: Dřevěné městečko
 

Bílá sobota
sobota 7. 4. od 9.00 hodin - Dřevěné městečko
velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami
v areálu Dřevěného městečka - vyhrává CM Javořina a dudák Josef Pacula
pódium u rybníčku CM Radhošť

Hod Boží velikonoční
neděle 8. 4. od 9.00 hodin – Dřevěné městečko

v areálu Dřevěného městečka
od 9.00 - vyhrává cimbálová muzika Soláň
nabídka velikonočního zboží, ukázky zdobení kraslic, pletení tatarů, výroby březových metliček a píšťalek
10.00 a 13.00 – program souborů Malý Radhošť Radhošť

komorní amfiteátr
11.30 a 14.00 – „Šibačka" v podání souboru Kopaničiar z Myjavy
kostelík sv. Anny
11.00 a 13.30 – koncert komorního sboru Catena musica
Janíkova stodola
15.00 – velikonoční koncert Zuzany Lapčíkové a Josefa Feča
pódium u rybníčku
od 10.00 vyhrává cimbálová muzika Jánoš
Červené pondělí
pondělí 9. 4. od 8.00 hodin – Dřevěné městečko
pódium u rybníčku
od 10.00 hodin – program Kubalovy muziky
komorní amfiteátr
11.00 a 14.00 - folklorní soubor Ostravica z Frýdku-Místku s pásmem velikonočních a jarních zvyků, písní a tanců

V areálu Dřevěného městečka bude po celý den vyhrávat cimbálová muzika Kotár a dudák Josef Pacula

Květen

Datum,časAkce
15. - 17.5.2007 Poznáváme Valašsko - náš kraj
Akce: Poznáváme Valašsko – náš kraj
Kdy: od úterý 15.5.2007 do čtvrtku 17.5.2007
Kde: Valašská dědina
Poznáváme Valašsko – náš kraj „Poznáváme Valašsko – náš kraj" je výchovně vzdělávací program pro školní skupiny dětí, tentokrát určený pro věkovou kategorii žáků 1. a 2. tříd ZŠ.
Tématicky je zaměřen na „jaro na dědině". Posadíme se na chvíli do školních lavic ve staré škole, navštívíme pasekářskou usedlost z Karolinky - Rákošového a budeme si povídat o tom, čím se lidé na valašské vesnici zabývali v jarním období: o jarních pracích na poli i na zahradě, o rostlinách, o stromech, o domácích zvířatech atd. V průběhu programu budou děti plnit drobné úkoly vyplývající z daného tématu.

Program proběhne v areálu Valašské dědiny, doba trvání pro jednu skupinu je cca 2 hodiny.
Objednávky si sjednejte telefonicky od 16.dubna 2007 u p. H. Cviklové.

Srdečně všechny zveme!!!

Poznáváme Valašsko – náš kraj 

Režie programu: Helena Cviklová, tel. 571 757 116, e-mail: cviklova(zavináč)vmp(tečka)cz

Červen

Datum,časAkce
2.6.2007 Slabikář devatera řemesel
Akce: Slabikář devatera řemesel
Kdy: sobota 2. června 2007 od 10.00 do 17.00 hodin
Kde: Dřevěné městečko

Slabikář devatera řemesel

Slabikář devatera řemesel

Slabikář devatera řemesel

Slabikář devatera řemesel
Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče do Dřevěného městečka, kde si vyzkoušíme některá ze starých řemesel a činností. V letošním roce se budeme věnovat :

předení na kolovratu, drátování, modelování z hlíny a práci na hrnčířském kruhu, malování na dřevo, vyšívání, košíkářství, provaznictví - výrobě provazů, sedlářství – budeme vyrábět ozdoby z kůže a zdobení kraslic.

Každé řemeslo vyžaduje určitou zručnost a zkušenost. My jistě za pár hodin nezvládneme žádné z nich dokonale, ale alespoň vyzkoušíme, co sami dokážeme vytvořit vlastníma rukama a možná objevíme schopnosti, které v nás dosud jen dřímaly.
Po celý den nám budou pomáhat řemeslníci – odborníci ve svém oboru, takže se nebojte a přijďte mezi nás !!!

Odpoledne ve 14.00 hodin se podíváme na vystoupení dětského folklorního souboru Malý Radhošť a Soláněk a můžeme se těšit na představení divadelního souboru Jitřenka z Ostravy s pohádkou Pejsek a kočička.

Srdečně všechny zveme !!!

Helena Cviklová, režie programu
kontakt: 571 757 116, cviklova(zavináč)vmp(tečka)cz

22.6.2007 Svatojánský večer
Akce: Svatojánský večer
Kdy: pátek 22. června 2007 od 20.00 do 24.00 hod.
Kde: Valašská dědina
Ani letos nechybí v programu Valašského muzea v přírodě poetický Svatojánský večer plný tance a muziky .
Mluví-li se o svatojánské noci nelze nezmínit horu Radhošť. Na jejím temeni se konaly velké slavnosti, kterých se podle pramenů účastnili lidé ze širokého okolí již od 18. století a po celou noc oslavy letního slunovratu se oddávali radovánkám. Tehdy vzplanuly na Radhošti a okolních horách ohně, kterým se přisuzovala ochranná moc a při nichž se zpívalo a tančilo. Zvláštní magickou mocí jsou o této noci obdařeny i byliny a rosa. Podle lidových pověstí se také se dnem svatého Jána pojí vyprávění o Radhošti, kde se nacházely poklady, které v podzemí hlídal zlý duch a čarodějnice při jejich otevírání prováděly své rejdy.
Ohně vzplanuly i v kraji Jánošíka odkud je i první host programu, folklorní soubor Kelčovan. Tento soubor z Čadce slaví v letošním roce 35 let existence pod vedením Pavola a Amálie Kužmových.
Samozřejmě nebude chybět ani poetická hudba v podání Tomáše Kočka a  Orchestru.
A co nás v muzeu čeká než udeří půlnoc? Tanec a zpěv s valašskou cimbálovou muzikou Polajka a čaj, který již teď připravují pro všechny návštěvníky babky kořenářky.
Datum,časAkce
Pátek 29.6.2007 PROGRAM Rožnovských slavností 2007:
Pátek 29.6.2007

Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr 19,00 hod. Vitajte na Valašsku
účinkuje Holubička z Chorvatska, Spandam z Indie, Argonavtes z Řecka, Slniečko ze Slovenska a Béri Balog Ádám z  Maďarska

20,30 hod. Zahrajte ně, husličky
s cimbálovými muzikami Javořina, Kotár, Soláň, Radhošť a Šergac. Pořad je věnován 75. narozeninám primáše Jaromíra Štrunce
Sobota 30.6.2007

Náměstí T.G.M. 9,00 hod. Rožnovské slavnosti se představují městu
zahraniční soubory, Lipta a Vizovjánek
Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr 10,00 hod. Představení účastníků slavností
zahraniční soubory, Lipta a Vizovjánek

12,30 hod. Pozdravy přátel
z Indie, Řecka a Slovinska

14,00 hod. Kdo vyskočí, ten je chlap!
finále soutěže v odzemku a obuškovém „O cenu ředitele Valašského muzea v přírodě". Spoluúčinkují cimbálová muzika Soláň a verbuňkáři ze Slovácka

15,15 hod. Děti a tradice
v podání souborů Malý Radhošť, Sedmikvítek, Malý Beskyd, Malá Jasénka, Béri Balog Ádám a Slniečko

17,15 hod. O portášské slávě
v programu z časů moravských zbojníků účinkují Radhošť, Malý Radhošť a Soláň

18,45 hod. Z daleka i z blízka
pořad krajanský souborů z Chorvatska, Ukrajiny a Řecka

20,00 hod. Lidový rok na Valašsku
účinkují: Soláň, Radhošť, Radhošť Trojanovice, Lipta, Jasénčanky, ženský sbor Polajka, Vizovjánek a Malý Radhošť
Dřevěné městečko 22,00 hod. Ať sa všeci v kole točá
lidová zábava v areálu Dřevěného městečka

Neděle 1.7.2007

Kostelík sv.Anny 10,30 hod. Mše svatá
Komorní amfiteátr 11,30 hod. Děti si hrají
v programu účinkují soubory Ovečky, Malá Lipta, Malá Rusava, Malý Radhošť, Sedmikvítek, Slniečko a Béri Balog Ádám

13,00 hod. Za folklorem šel bych světa kraj
pořad zahraničních souborů z Řecka, Ukrajiny a Chorvatska

15,00 hod. Kde jsme doma
hlavní pořad Rožnovských slavností
účinkují: Radhošť, Soláň, Kotár a další
Doprovodné programy účinkujících souborů:
sobota 30. 6. a neděle 1. 7. od 12.00 hodin na pódiích na paloučku a u rybníčka
Vstupné:
pátek 29.6. 2007 - 50,- Kč
sobota 1.7. 2007 - 100,- Kč
neděle 2.7. 2007 - 100,- Kč

Možnost zakoupení 3-denní permanentky za 150,- Kč

Červenec

 

Datum,časAkce
6.7.2007 Já mám srdce jako z medu

 

Akce: Já mám srdce jako z medu
Kdy: v pátek 6. července 2007
Kde: Dřevěné městečko
Emblém programu  B.Jaroněk - Chalupa se včelíny  Forma na vtlačovaný perník 
Valašské muzeum v přírodě připravilo i na rok 2007 širokou škálu programů, které umožní návštěvníkům nahlédnout na různé stránky života našich předků. První pátek v červenci (6. července 2007) proběhne v muzeu ve znamení medu. V rámci programu Já mám srdce jako z medu budou totiž mít návštěvníci možnost vidět a ochutnat něco ze široké nabídky medového zboží, vyzkoušet svou zručnost při výrobě svíček ze včelího vosku a zdobení perníčků v učednických dílnách a samozřejmě se i seznámit s prací včelařů, jimž za toto všechno vděčíme.
formování perníků vtlačováním do vyřezávaných forem
praktická voskařská dílna pro malé i velké návštěvníky
široký sortiment medového zboží
zdobení perníků
ukázky vytáčení medu
pozorovací úl
prodej včelařských potřeb
přednáška o včelích produktech očima lékaře MUDr. Brožka
nabídka desatera medových chutí
kurz zdobení perníků pro návštěvníky
včelařská poradna
představení vítězů soutěže Zlatá včela 2007
program se koná pod záštitou Českého svazu včelařů
7.7.2007 Hejův nožík
Akce: Hejův nožík 2007 (Příběhy vyřezané do dřeva)
Kdy: v sobotu 7. července 2007, od 9.00 do 17.00 hod.
Kde: Dřevěné městečko
Program:
Mezinárodní tvůrčí setkání řezbářů z hraniční oblasti tří zemí západokarpatského oblouku. Již pojedenácté se setkají ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm osobnosti z České republiky, Slovenska a Polska, kteří ve své tvorbě vycházejí z lidové kultury venkovského prostředí a prostým řezbářským nožíkem dovedou dát obyčejnému kusu dřeva krásný tvar i kus své duše.
V letošním roce se ve Valašském muzeu v přírodě uskuteční již 11. roč-ník tvůrčího setkání řezbářů „Hejův nožík“ Tento program je nazvaný podle lidového řezbáře Josefa Heji, který obyčejným nožíkem nezbytným pro každodenní potřeby v hospodářství, dokázal „vdechnout“ prostému kusu dřeva „nový život“ a promítnout do něho své vnímání okolního světa.
  
Pro oblast západních Karpat bylo v minulosti charakteristické velké množství rukodělných výrobců zpracovávajících přírodní materiály. Důvodem byla nutnost hledat různé způsoby obživy, kterou nemohlo dostatečně pokrýt ani málo výnosné zemědělství v chudé hornaté oblasti, ani omezené pracovní příležitosti pomalu se zde rozvíjejícího průmyslu. Proto se hojně rozšířila domácká výroba, vycházející v počátku z dovedností nezbytných pro chod hospodářství, jíž se obyvatelé horských vesnic snažili zajistit alespoň minimální přivýdělek.

 

 

Postupně se tak vytvořila svébytná a typická domácká výroba předmětů určených jak pro vybavení vlastní domácnosti, tak pro prodej či směnu. Zhotovovaly se za jednoduchých podmínek s minimálním zařízením v malých chaloupkách i větších usedlostech. Velmi důležitou roli při této výrobě hrál právě skromný nástroj – nožík, s jehož pomocí dokázaly šikovné ruce hospodářů, dřevorubců či pastevců vyřezat ze dřeva různé nástroje, nářadí i drobné nádoby. Pomocí nožíku si tak dovední lidé dokázali zajistit předměty pro své užívaní. A když už dovedli s nožíkem zhotovovat užitečné věci hezké i na pohled, začali je vyrábět i pro prodej. Někteří ovládli tento nástroj natolik, že neodolali tvůrčímu pokušení materiálu, který tak důvěrně znali a začali do něj vyřezávat své postřehy, každodenní události všedního dne, vzpomínky a také sny. Mnoho lidových tvůrců pocházelo z prostého prostředí a obklopovala je tvrdá realita těžké práce pro zajištění základní obživy. Přesto jejich výtvory v sobě nesou „duši“, kterou se jim podařilo do nich vložit. Je v nich zakletá dávná poezie, dokážou vyprávět příběhy skutečné a prožité, ale i příběhy, kde měla velký prostor fantazie.
Hlavní snahou programu „Hejův nožík“ bude ukázat, že člověk měl ke dřevu a nožíku různý přístup a potřeba, proč bral dřevo i nůž do ruky, měla několik podob. 
Na dlouhou tradici lidových tvůrců dnes navazuje velké množství řezbářů, hlásících se k duchovnímu odkazu lidí typu Josefa Heji.
Letošní ročník „Hejova nožíku“ bude zaměřen na horskou a podhorskou oblast západních Karpat a v Dřevěném městečku se představí řezbáři z hraniční oblasti tří zemí západokarpatského oblouku - České republiky, Slovenska, Polska
Datum,časAkce

pátku 20.7.

do soboty 21.7.2007

Romská píseň 2007

Dřevěné městečko

20.-21. července 2007 se koná tradiční mezinárodní festival. Začíná průvodem města

Rožnova pod Radhoštěm. Na pódiu amfiteátru ve Valašském muzeu v přírodě v 

Rožnově pod Radhoštěm se vám představí soubory hudební, taneční a pěvecké z Rumunska,

Slovenska a České republiky. A to zdaleka není vše. Mimo romskou hudbu, tanec a zpěv

zhlédnete tradiční romská řemesla, ochutnáte originální romskou kuchyni, u stánku Muzea r

omské kultury z Brna prolistujete romskou literaturu, budete mít přehled o romské hudbě všech

hudebních žánrů a v podobě CD si je můžete na festivalu zakoupit.

Právě prostřednictvím tance, hudby a zpěvu se předávala z pokolení na pokolení pokladnice

plná klenotů v podobě romských pohádek a příběhů. Romští hudebníci, zpěváci a tanečníci

vám poodhalí tajemství dávných časů, přenesou se s vámi v čase do dob kočování, svobodného

a nespoutaného života Romů.
Záštitu nad festivalem „Romská píseň 2007" převzali ministr kultury Mgr. Václav Jehlička

a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Festivalový program

„Romská píseň pro děti"
Termín konání: pátek 20. července
Začátek programu: 15.00 - hlavní program
Devleske čhave (Val. Mez.)
Kale bala (Rožnov p/R)
Holky z ulice (Val. Mez.)
Terne čhave (Studénka)
Děti slunce (Jihlava)
Jileskere čhaje (Vsetín)

Místo konání: Amfiteátr v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Vstupné činí: 50,- dospělý, 30,- Kč děti do 12 let.

„Romská píseň 2007"
Termín konání: sobota 21. července
10.30 - slavnostní zahájení festivalu a představení účinkujících - Náměstí T.G. Masaryka,
Rožnov pod Radhoštěm
11.00 - průvod hudebních a tanečních souborů městem Rožnov pod Radhoštěm

13.00 - zahájení hlavního programu – představení čestných hostů, romská hymna

V hlavním programu festivalu Romská píseň 2007 vystoupí:
Romathan (Slovensko)
Polajka (ČR)
Nadara (Rumunsko)
Jileskere čhaje (ČR)
Marco Pillo & Gipsy Kings Revival (ČR)
Slunečnice (Slovensko)
Kokavakere lavutára (Slovensko)
Luboš Virág a jeho čarovné husle (Slovensko)
Datum,časAkce
28.7.2007 Den řemesel a setkání kovářů
Akce: Den řemesel a setkání kovářů
Kdy: v sobotu 28. července 2007, od 9.00 do 18.00 hod.
Kde: Dřevěné městečko

V sobotu 28.července 2007 se již po sedmnácté setkáme v 

Dřevěném městečku při tradičním programu věnovanému

„Dni řemesel a setkání kovářů".
Návštěvníci se budou moci seznámit se starými profesemi

při zpracování a opracovávání dřeva, výrobě štípaných

plotů, dřevěných žebříků, loukoťového kola, násad do různého

nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří, restaurování historického

nábytku. K vidění bude také pokrývání střechy ručně štípaným

šindelem a jeho výroba.
Ke starým řemeslům patří také ruční výroba cihel a kachlí,

různé opracování kamene, zasklívání oken, drátování, práce

košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, kartáčníka, oplétání

demižónů, práce na tkalcovském stavu, pletení slaměných

ošatek a mnoho dalších. Ve stáncích bude prezentována

výroba drobných předmětů jako různé druhy bižuterie, výrobky

z včelího vosku, štípané holubičky, keramické pečivo,

malování na skle, zdobené a vytlačované perníky.

Jako každoročně i letos se našeho programu účastní pracovníci z 

Ruční papírny ve Velkých Losinách, jediné manufakturní dílny

svého druhu ve střední Evropě. Předvedou nám jak se v dávných

dobách ručně vyráběl papír a návštěvníci si toto budou moci vyzkoušet.
Mistr stavitel bude na radnici projektovat se svým kresličem stavební

výkresy.
Z muzejních depozitářů budou vystaveny a uvedeny do chodu

benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další.

V provozu bude i stoletý parní stroj.

K tomuto programu neodmyslitelně patří také setkání kovářů z celé

České republiky, kteří nám budou po celý den předvádět různé techniky

zpracování železa na několika výhních a kovadlinách. Oživením

programu bude kutí koní ve fojtském dvoře.
Ve vestibulu Janíkovy stodoly bude otevřena výstavka kovářských

prací z minulých let.
Během pořadu budou probíhat soutěže pro děti na pódiu u rybníčku.

Svoji šikovnost a zručnost si budou moci vyzkoušet při práci se

dřevem jako je sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení lat a další

mnohá překvapení. Pro nejlepší soutěžící budou přichystány odměny.

Po celý den bude vyhrávat mezi řemeslníky dechová hudba Zubrovka.

Odpoledne v 1500 hod. vystoupí na komorním amfiteátru slovenský

folklorní soubor Stavbár.

Všichni jsou srdečně zváni !!

Datum,časAkce
29.7.2007 Anenská pouť
Akce: Anenská pouť
Kdy: v neděli 29. července 2007
Kde: Dřevěné městečko
Průčelí kostelíka sv. Anny s poutníky  Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spolu
s Římskokatolickým farním úřadem v Rožnově pod Radhoštěm
Vás zvou na
ANENSKOU POUŤ v Dřevěném městečku
Anenská pouť je tradiční lidová poutní slavnost se stánky a pouťovými atrakcemi v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě, která se koná v neděli 29. července 2007.

Prodej kočky v měchu


Procesí - krojovaní muži 
Modlili sa tam k svatéj Anně,
fábory zlatě vlály,
zehnuté roby v levéj straně,
na pravéj chlapi stáli.

Modlili sa tam k svatéj Anně:
od války, moru, slot,
od náhlej smrti nenadáléj
chraň nás a vysloboď!

Modlili sa tam k svatéj Anně,
hornisté duli z trúb,
prášily žita k horní straně,
v Rožnově byla púť.

(L. NEZDAŘIL: Horní chlapci)
PROGRAM:
9.00 Otevření areálu Dřevěného městečka pro návštěvníky s  nabídkou pouťového zboží a atrakcemi.
9.30 Mše svatá k poctě svaté Anny v římskokatolickém farním kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Od 9.30 po celé dopoledne hraje k poslechu cimbálová muzika.
10.45


Řazení krojovaného procesí se sochou sv. Anny a za zpěvu poutních písní průchod centrem města do Dřevěného městečka.
Procesí bude zakončeno svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně, na něž naváže žehnání restaurované barokní křížové cesty z rožnovského farního kostela.
Procesí - krojované ženy
Od 13.00 hod. na pódiu u rybníčka bude hrát k  tanci i poslechu dechová hudba Rožnovanka.
13.00 Na komorním amfiteátru koncert dětského pěveckého sboru Melódia.
14.30 Varhanní variance – koncert na nový varhanní nástroj posvěcený v červnu 2007 jako díky všem dárcům a příznivcům kostela svaté Anny.
15.00 Vystoupení folklórního souboru na komorním amfiteátru.

Křížová cesta

Křížová cesta Oltář v kostele sv.Anny

Srpen

Datum,časAkce
3.-5.8.2006 Jánošíkov dukát
Akce: Jánošíkův dukát
Kdy: od pátku 3.8.2007 do neděle 5.8.2007
Kde: Dřevěné městečko
IX. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR
VII. ročník Mistrovství Valašského království ve stloukání másla

PROGRAM MFSF Jánošíkov dukát 2007
Piatok 3. 8. 2007

19,30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Slávnostné otvorenie festivalu
Z MAĽOVANEJ TRUHLICE
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Tomáš Gross
Účinkujú:
Detský folklórny súbor ROZMARIJA, Prešov
Folklórny súbor TECHNIK, Bratislava
21,00 hod. Areál Dreveného mestečka
PRI HUDÁKOCH
Autori programu: Peter Krescanko, Václav Peška
Moderuje: Igor Hraško
Stretnutie mladých folkloristov a milovníkov ľudového umenia pri ľudových hudbách
Účinkujú: Všetky ľudové hudby zúčastnených súborov
Sobota 4. 8. 2007

10,00 hod. nám. T. G. Masaryka
ROZTANČENÉ NÁMESTIE
Autori: Peter Krescanko, Václav Peška, Jan Husák, Lukáš Chrbját
Živá pozvánka na festivalové programy
Účinkujú: Všetky zúčastnené súbory, hudby a sólisti
10,45 hod. RIEKA RADOSTI
Autori: Peter Krescanko, Václav Peška, Jan Husák, Lukáš Chrbját
Sprievod zúčastnených folklórnych súborov, hudieb a sólistov
z nám. T. G. Masaryka na Komorný amfiteáter v Drevenom mestečku
Moderuje: Ivana Fabišiková
11,30 hod. Pódium Pod lipou - Drevené mestečko
ŽIVÁ KLENOTNICA
Malá škola tancov zo Sedmohradska
Vyučuje: choreograf a padagóg ľudového tanca Attila Juhász, Szarvas, Maďarsko
Sprevádza: Ľudová hudba folklórneho súboru Tešedíka, Maďarsko
13,00 hod. Janíkova stodola – Drevené mestečko
FUJARÔČKA MOJA
Malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
Vyučuje: výrobca pastierskych hudobných nástrojov a pedagóg Drahomír Daloš z Lehoty pri Nitre, SR
14,00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
ZAHRAJME SA NA...
Autor programu a moderuje: Ivana Fabišiková
Program detských folklórnych súborov
Účinkujú: DFS DUNAJEČEK Olomouc, DFS PÚČIK Brno, DFS ŠMYKŇA Ostrava, DFS MLADINKA Plzeň, DFS KOPANIČIARIK Myjava, Slovensko, DFS ROZMARIJA Prešov, Slovensko
16,00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
ŽIJEME V JEDNEJ ZEMI
Autor programu: Jana Krajňáková
Moderuje: Tomáš Gross
Program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR
Účinkujú: Taneční soubor ČERCHEŇA Brno, Soubor písní a tanců SUŠANÉ Horní Suchá, Spevácka skupina SUDARUŠKA Brno
18,00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
OD TATIER K ŠUMAVE...
Autor programu: Lenka Šťastná
Moderuje: Radka Ehrenbergerová
Program folklórnych súborov z Českej republiky, spracovávajúcich slovenský folklór
Účinkujú: Skupina BEZOBRATŘI Brno, FS DUNAJEC Olomouc, VSĽPT POĽANA Brno, FS ŠARVANCI Praha, FS ŠMYKŇA Ostrava
19,30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
HOSTIA NAŠI MILÍ
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Ivana Fabišiková
Program zahraničných krajanských folklórnych súborov a hostí
Účinkujú: TS TEŠEDÍK Szarvas, Maďarsko, FS ŠAFÁRIK Nový Sad, Srbsko, FS ZELENÝ JAVOR Krempachy, Poľsko, FS POVAŽAN Považská Bystrica, Slovensko, FS ROZSUTEC Žilina, Slovensko, FS TECHNIK Bratislava, Slovensko
21,00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
7. MAJSTROVSTVÁ VALAŠSKÉHO KRÁĽOVSTVA
V MÚTENÍ MASLA

V mútení masla sa stretnú zástupcovia Maďarska, Poľska, Srbska, Slovenska a Českej republiky.

OD BUKA DO BUKA...
Autori programového bloku: Vlastimil Fabišik a Igor Hraško
Veselo i vážne o zbojníkoch a Jánošíkovi, stretnutie Jánošíkov zo Slovenska, Moravy a Čiech
22,30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
FOLKLORNÍČEK PRE DOSPELÝCH alebo FĽAŠTIČKA MOJA MILOVANÁ
Autor programu: David Pavlíček
Moderujú: David Pavlíček a Martin Rezek
Účinkujú: FS KUNOVJAN Uherské Hradiště, CM Stanislava Gabriela Babice, CM ŽENIČKY Hluk, Pěvecký sbor KLEBETNICE Hluk, PULS CHLASTÁŠ Brno
24,00 hod. Areál Dreveného mestečka
O POLNOCI PRI MUZIKE
Zábava pri ľudových hudbách
Nedeľa 5. 8. 2007

10,00 hod. Pódium Pod lipou – Drevené mestečko
HRAJTE MI, HUSLIČKY
Autor programu: Jiří Machač
Moderuje: Igor Hraško
Program ľudových hudieb
Účinkujú: Ľudové hudby zúčastnených súborov
12,30 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
ŽIVIO – NAŠI JUBILANTI
Autor programu: Martin Krajňák
Moderuje: Radka Ehrenbergerová
Program jubilujúcich súborov
5. výročie FS ŠARVANCI Praha
15. výročie DFS ROZMARIJA Prešov, Slovensko
35. výročie DFS KOPANIČIARIK Myjava, Slovensko
15,00 hod. Komorný amfiteáter – Drevené mestečko
Z RODNÉHO KRAJA
Autor programu: Vlastimil Fabišik
Moderujú: Ivana Fabišiková a Igor Hraško
Slávnostný galaprogram
Účinkujú: Všetky folklórne súbory, hudby a sólisti, účastníci MFSF Jánošíkov dukát 2007
Datum,časAkce
11.-12. 8. 2007 Starodávný jarmark

od soboty 11.8.2007 do neděle 12.8.2007

Dřevěné městečko
Starodávný jarmark a Jarmareční ostatky – 11. a 12. srpna 2007
v bohatém programu uvidíte a uslyšíte:
skupinu AG FLEK
folklorbeatovou kapelu DOCUKU
historickou hudbu CALATU
COMBO STRÝCA AHMEDA
skupinu NAVALENTYM
dechové hudby MORAVSKOU VESELKU a VÁHOVANKU
HELIGONKU, GAJDOŠE
skupinu historického šermu VALMONT
minicirkus Františka NAVRÁTILA
divadlo pro děti KAŠPÁRKŮV SVĚT
dále je pro návštěvníky připraven
historický kolotoč, střelba z kuše, fakíři a kejklíři
kuželky, chůdy, šipky a soutěže pro děti
skákací hrad
věštkyně
kafírna s historickou pražírnou kávy
vodník – převozník ... a další atrakce


PROGRAM

Sobota 11.srpna 2007

radnice
10.00 slavnostní zahájení jarmarku
s průvodem účinkujících
komorní amfiteátr
10.30 Minicirkus
11.00 NAVALENTYM
11.45 Minicirkus
12.30 NAVALENTYM
13.00 Minicirkus
14.00 MORAVSKÁ VESELKA
15.45 DOCUKU

pódium u rybníčku
od 10.30 – lidová zábava s Heligonkoupalouk u Janíkovy stodoly
10.30, 12.30 a 14.30 - divadlo pro děti KAŠPÁRKŮV SVĚT
- chůdy, šipky
palouk Dřevěného městečka
11.00, 13.00 a 15.00 – skupina historického šermu VALMONT
palouk u amfiteátru
historický kolotoč, střelba z kuše, fakíři,
kejklíři
fojtský dvůr
kafírna s historickou pražírnou kávy
v zahradě fojtství
veštkyně

kuželna
kuželky

Jarmareční ostatky

Neděle 12.srpna 2007

komorní amfiteátr
10.30 CALATA
11.00 Minicirkus
11.30 CALATA
12.00 Minicirkus
12.45 VÁHOVANKA
14.00 Minicirkus
15.00 AG FLEK
16.30 VÁHOVANKA
pódium u rybníčku
10.00 Combo strýca Ahmeda
13.00 CALATA fojtský dvůr
14.00 Combo strýca Ahmeda

palouk u Janíkovy stodoly
10.30, 12.30 a 14.30 - divadlo pro děti MRAK
- chůdy, šipky
palouk Dřevěného městečka
11.00, 13.00 a 15.00 – skupina historického šermu VALMONT
palouk u amfiteátru
historický kolotoč, střelba z kuše, fakíři,
kejklíři
fojtský dvůr
kafírna s historickou pražírnou kávy
v zahradě fojtství
veštkyně
Datum,časAkce
18.8.2007 Vůně lesa a dřeva
Akce: Vůně lesa a dřeva
Kdy: sobota 18. srpna 2007
Kde: Mlýnská dolinaMlýnská dolina - nejmladší areál ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 18. srpna 2007 novým programem „Vůně lesa a dřeva", který pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. v Hradci Králové.

Pracovníci Valašského muzea předvedou opracování dřeva různými technikami jako je ruční tesání a opracování kulatiny širočinami, sekerami, pilami a pantoky, výroba dřevěných okapů, šindele opracovaného pořízem a fugačem, vrtání potrubí, pokrývání šindelem, ruční výroba provazů, lan a loučí, výroba dřevěných štípaných plotů, vyřezávání ornamentů a další.
V chodu budou benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další nezbytné pomocníky v hospodářství. V provozu bude i sto let starý parní stroj.
Všechny objekty v areálu budou oživeny:
Hamr - kutí na velkých kladivech, práce na výhni
Lisovna – lisování oleje
Pila – řezání na katru – jednuška
Mlýn – mletí na mlýnci
Valcha

Lesy České republiky, lesní správa Rožnov pod Radhoštěm se budou prezentovat výstavou lesnických a katastrálních map, propagací lesnictví v ČR a také soutěžemi pro děti s lesnickou tématikou v jednotlivých stáncích - např. poznávání dřevin, zvířat...

Na paloučku si budou moci děti zasoutěžit a vyzkoušet zručnost při práci se dřevem jako je sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí apod.

Ke zpříjemnění atmosféry celého areálu bude po celý den k poslechu vyhrávat Terchovská muzika souboru Pupov a ve 1300 hod. vystoupí na pódiu u rybníčku hudební soubor Švejk band, který nám přednese písničky z hospůdek, kabaretů a šantánů 20. století, „hašlerky, kuplety, staropražské i lidové písně, popěvky ze zákopů světové vojny, songy z počátku českého trampingu, slavné instrumentální kousky a dobové šlágry."

Všechny srdečně zveme.

Září

Datum,časAkce
8.9.2007 Když se zima zeptá

Kdy: sobota 8. září 2007 od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Kde: Dřevěné městečko
Lámání lnu  Přijďte se k nám podívat na práce spojené s příchodem podzimu. Naši předkové v období podzimu a zimy často zpracovávali suroviny, které vypěstovali během zemědělského roku. Při našem programu se zaměříme na zpracování lnu a na postupnou přeměnu usušeného stonku lnu v nitku, plátno a oděv. Prostředí Dřevěného městečka nabídne téměř autentický prostor pro předvádění jednotlivých technologií. A přijďte se nejen podívat, ale některé činnosti také vyzkoušet.
Co uvidíte:
práci s drhlenem a odírání paliček lnu,
lámání a potírání lnu a jeho vyčesávání na koudel,
předení lněných nití a tkaní na tkalcovském stavu,
bělení lněného plátna,
mandlování lněného ložního prádla,
šití oděvních součástek.
Jako perličku tlačení zelí do škopku.
Lámání lnu Předení
Komorní amfiteátr:
14.00 – 15.00 vystoupení Národopisného souboru Klobúčan z Valašských Klobouk

Prosinec

Datum,časAkce
 5. 12.2007 Mikulášský podvečer
Akce: Mikulášský podvečer
Kdy: ve středu 5. prosince 2007 od 15.00 do 20.00 hod.
Kde: areál Dřevěného městečka

6. prosince má svátek svatý Mikuláš o jehož životě a skutcích existují rozsáhlé legendy. Biskup, světec, patron

a ochránce, pomocník v nouzi a hlavně přítel dětí.
V předvečer svého svátku, 5. prosince 2007 od 15.00 do 20.00 hod., zavítá do Dřevěného městečka

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a bude rozdávat radost dětem i dospělým.

Mikulášský podvečer

Mikulášský podvečer

Mikulášský podvečer

Mikulášský podvečer

Mikulášský podvečer

Mikulášský podvečer

Mikulášský podvečer

Ve fojtství z Velkých Karlovic proběhne příprava nejen na mikulášskou

nadílku, ale také

na vánoce. Pilné ruce řezbáře, perníkářky, vyšívačky vyrábí drobné dárky.

A než budou hotové,

děti sednou k peci a poslechnou si povídání hospodyně. Na stole se určitě

najde něco dobrého na zub a na cestu si mohou děti odnést vlastnoručně vyzdobený perníček.
Billova chalupa voní cukrem a  skořicí. Hospodyňky už mají nachystané

mikulášské figurky,z dalšího těsta připravují belešky. Každý příchozí se nemusí jen dívat,

ale může i ochutnat.

Vánočně naladěný si pak vyzkouší výrobu ozdob z papíru.
V přízemí radnice je otevřená poštovna a paní pošmistrová chystá k odeslání

poštu Ježíškovi se speciálním razítkem. Pohlednice tu může každý koupit pro své přátele

a známé, nebo jen tak pro radost. Stejně příjemné bude zastavení v  krámku rožnovské

obchodnice, která nabízí drobnosti pro potěšení. Na voňavém perníku kouzlí perníkářka

krásné ornamenty, které připomínají výšivku.
Hospoda Na posledním groši je nachystaná na příchod Mikuláše. Očekává se tu hlavní

nadělování.

Tam mohou dospělí nachystat dárky pro své děti. Aby čas čekání lépe ubíhal, podívají

se všichnina pohádku Hračičky pejska a kočičky v podání loutkového divadla Kohútek

ze Vsetína.

Prokřehlía unavení tu také najdou občerstvení. Vždyť vůně perníku, voňavého čaje,

rumu a punče neodmyslitelně patří k tomuto období.
Ponocný ohlásí celou hodinu a nastal čas vypravit se do kostela.

Ve vyzdobeném kostelíku sv. Anny zazní tóny dětské cimbálové muzičky Pramínky

z Kopřivnice.

V 18.00 hodin začnou roráty, všichni se na chvíli zastaví a vychutnají si atmosféru

předvánočního času.
Celou dobu bude areálem procházet Mikuláš se svou družinou a košem plným

dobrot pro všechny hodné. Aby toho neměl moc, pomůže mu Mikulášova matička.
V hlavní vstupní budově bude otevřena výstava TEN VÁNOČNÍ ČAS.

Výstavní sál ve vstupním objektu muzea
15.30 hodin - Otevření výstavy Ten vánoční čas, tento den i s překvapením

Hospoda Na posledním groši
16.00 hodin - Hračičky pejska a kočičky, loutkové divadlo Kohútek ze Vsetína
16.30 hodin - Mikulášská nadílka, každý může přinést dárky pro své děti,

přátele i známé

Kostel sv. Anny
17.00 hodin – vystoupení cimbálové muzičky Pramínky z Kopřivnice
18.00 hodin – Adventní rozjímání v kostele sv. Anny
Po celou dobu programu
Mikuláš se svou družinou bude rozdávat drobné dárky
Nadělování Mikulášovy matičky
Ježíškova pošta
Drobnosti pro radost
Předení a vyšívání
Řezbářské práce
Výroba vánočních ozdob z papíru a korálků
Mikulášské pečivo a  perníčky
Občerstvení
Datum,časAkce

6. - 7.12

a 10. - 14.12.

Vánoce na dědině
Akce: Vánoce na dědině
Kdy: od čtvrtku 6. prosince do pátku 14. prosince 2007 (kromě 8. a  9.12.2007)
Kde: areál Dřevěného městečka
Vánoce jsou snad nejhezčími svátky roku, konečně je čas na chvíli se zastavit, sejít se a popovídat s přáteli a blízkými. Proto přípravě Vánoc každoročně věnujeme náležitou péči – oprášíme vzpomínky i znalosti, vracíme se ke starým zvykům a obyčejům, zalistujeme sbírkou receptů, abychom opět vybrali osvědčené a nezaměnitelné vánoční pečivo. Čím jsme starší, tím více vzpomínáme na modravé závěje sněhu, na zasypané venkovské chalupy, na světýlka luceren i na radost v očích všech dobrých lidí, které jsme potkali.
Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině
Vánoční období tvoří ústřední část zimního zvykosloví a začátek církevního liturgického roku. Nahromadění zvyků, obřadů i magických příležitostí tvoří vrstvy, v nichž se těžko určuje stáří jednotlivých jevů. Jisté je, že převládá motivace křesťanská, oslavuje se den narození Krista. V lidovém prostředí se hojněji vyskytují relikty, související s kultem předků či slunce. Magické praktiky měly sloužit k zajištění hospodářského zdaru, ochránit dům i obyvatele před ohněm, nemocemi a zamezit vlivu zlých sil. Celým životem pronikala úcta ke zdrojům obživy, k půdě i k hospodářským zvířatům.
Štědrý den platil za den pracovní, ale s řadou tradičních omezení. Největším svátkem Vánoc byl Boží hod, svátek narození Páně. Ten den se nepracovalo, lidé nechodili ani po návštěvách. Na svátek sv. Štěpána se uklízel štědrovečerní stůl a po dědinách se rozběhli koledníci. Samotné vánoční období pak končí svátkem Tří králů.
Valašské muzeum v přírodě v době od 6.12. do 15.12. 2007 (kromě 8. a 9.12) vytvoří ve Valašské dědině atmosféru minulých časů vánočních.
V těchto dnech se pracovníci muzea promění na hospodyně a hospodáře, ale také pana učitele, Mikuláše s čertovským doprovodem a tajemné Lucky.
S koledou, kterou nás pan učitel naučí ve škole, se vydáme na vánoční putování. Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka. Raději se uchýlíme do vyhřátých chalup, ve kterých nás vždy bude čekat nějaké překvapení.
lidové zvyky
pečení a zdobení perníčků
pečení Mikulášského pečiva
pečení vánočních oplatek
předení a tkaní
vyšívání
práce řezbáře
práce kováře
výrobu dřevěných hraček
vaření čokolády na stromeček
odlévání svíček
výrobu šindele

Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku. Do ticha zazní syčení a pod okny se mihne bílá postava. To Lucka obchází chalupy.

UPOZORNĚNÍ! V pracovní dny je program určen pouze pro předem objednané školy. Jednotlivci budou mít vstup do areálu bez průvodce. Neobjednané skupiny se vystavují nebezpečí, že se do areálu nedostanou. V sobotu 15.12.2007 je návštěva programu bez objednání – určena široké veřejnosti.
15.12.2007 Vánoční jarmark
Akce: Vánoční jarmark
Kdy: v sobotu 15. prosince 2007
Kde: areál Dřevěného městečka
Nabídka dárků tradičních řemeslníků s  bohatým zvykoslovným programem
Účinkují:
Dětský folklorní soubor ze Skoronic,
divadlo Oblázek,
cimbálová muzika Javořina,
Žesťový kvintet,
Kubalova muzika,
mikulášská skupina z Valašských Klobouk,
lucky z Radhoště a tetičky z Hutiska

PROGRAM vánočního jarmarku:
10.00 hod. Slavnostní zahájení jarmarku
obchůzky lucek a mikulášské družiny
Janíkova stodola
10.30 hod. Vánoční pohádka
s loutkami, maskami a živou hudbou v podání divadla Oblázek
11.30 hod. a
14.00 hod.
Štěstí, zdraví, pokoj svatý
v pásmu vánočních koled a zvyků účinkuje Dětský folklorní soubor
ze Skoronic
kostelík sv. Anny
11.00 hod. a
13.00 hod.
Rosu dejte nebesa
vánoční koncert cimbálové muziky Javořina se sólisty

v areálu Dřevěného městečka po celý den vyhrává Kubalova muzika a Žesťový kvintet,

obcházejí lucky a dovádějí čerti

v Billově chalupě tetičky z Hutiska derou peří a vaří ščedračku
bohatá nabídka vánočních dárků z dílen mistrů lidového řemesla

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English