Cesta: Programy a výstavy / Archiv / Akce roku 2005


Akce uskutečněné v roce 2005
ve Valašském muzeu v přírodě


Únor

Datum,časAkce
5.2.2005 MASOPUST
Na sobotu 5. února 2005 připravuje Valašské muzeum v přírodě již tradiční program MASOPUST spojený s  VIII. ročníkem soutěže mistrů řeznického řemesla „O nejlepší valašskou klobásku"
Dřevěné městečko ožije fašankovými obyčeji, písněmi, tanci a lidovými maskami.

Program Masopustu:
09.00 hodin Pestrá nabídka zabijačkových výrobků a jiných dobrot
09.30 hodin Slavnostní zahájení VIII. ročníku soutěže „O nejlepší valašskou klobásku", prezentace řezníků
10.30 hodin Program souboru Trnka z Vyškova a fašankové skupiny z Horného Vadičova
11.30 hodin Obchůzky fašankové skupiny z Borského Mikuláše
13.30 hodin Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší valašskou klobásku"
14.00 hodin Obchůzky masopustního průvodu
účinkují: soubor Trnka a Slovácký soubor Kyjov, fašankové skupiny z Borského Mikuláše a Horného Vadičova, Buková muzika a Zubrovka
15.00 hodin Pochovávání basy
Po celý den vyhrávají ZUBROVKA a BUKOVÁ MUZIKA
K mání bude vše, co ke končinovému veselí patří: koblihy, zhřívanice, zabijačka, slivovice

O MASOPUSTU
Fašanky, fašanky pod obušky,
všecko berem, aj plané hrušky.
Tuto nám nedajů, tuto nám dajů,
zabili komára, slaniny majů.
Masopust Masopust
Čas masopustu nastal již svátkem Tří králů, klenul se mezi závěrem Vánoc a dobou předvelikonoční a kulminoval svými závěrečnými dny, které bývaly nazývány poslední masopust, fašank, končiny či ostatky.
Jednalo se o dobu poměrného hospodářského klidu, kdy se dokončovaly jen drobné práce z předešlého hospodářského roku (draní peří, přástky, mlácení obilí), ale zároveň se připravovali na blížící se jaro, počátek nové hospodářské sezóny. Souvisela s tím i řada magických úkonů a pověr, majících zajistit jednak plodonosný účinek, jednak ochránit usedlost před zlými silami a nepříznivými vlivy.
Masopust vrcholil ve třech dnech před prvním postním dnem zvaným Popeleční (též Škaredá) středa. Před dlouhým předvelikonočním půstem si každý dopřál bujarého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně jídla a pití. Ne nadarmo se v tento čas odehrávalo nejvíce zabíjaček.
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené na másle. Na stole ovšem nemohly chybět ani boží milosti, klobásy a slanina a pochopitelně pálenka, neboť tím vším byli obchůzkáři obdarováváni. A pokud byla třeskutá zima, vhod přišlo i počastování teplou zhřívanicí.
Nejtypičtější součástí závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar. To, co vykoledovali, nakonec zpeněžili a utratili u taneční zábavy.
Některé z masopustních masek mají prastarý původ. Téměř v žádné z masopustních obchůzek nesměl chybět medvěd, oblečený v obráceném kožichu nebo omotaný hrachovinou nebo slámou. Masce medvěda se přisuzovaly magické vlastnosti.
Obyčejů a zvyků v poslední masopustní dny bylo mnoho, každá vesnice, každý kraj byl něčím odlišný. Všude se ale období radosti a rozvernosti uzavíralo závěrečnou zábavou spojenou s pochováváním basy. Jedná se o parodii na zemřelého marnotratníka. Po tomto aktu čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas půstu.
Masopust Masopust Už sa fašank krátí,
už sa nenavrátí,
staré dívky lajů,
že sa nevydajů.
(Text Mgr. Daniel Drápala)

Březen

Datum,časAkce
26.-28.3.2005 VELIKONOCE NA VALAŠSKU
Akce: Velikonoce na Valašsku
Kdy: od soboty 26. března do pondělí 28.března 2005
Kde: areál Valašského muzea
Bohatý program připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. R. na prodloužený velikonoční víkend.
VELKÝ PÁTEK je dnem přísného půstu a hlubokého smutku. Nevykonávaly se žádné zemědělské práce – nesmělo se hýbat zemí, do níž byl položen Kristus; z téhož důvodu také nepracovali hrnčíři. Byl to ale nejvhodnější den k hledání pokladů, země se prý sama otvírala. Domácnosti se připravovaly na svátky, na konec velkého půstu. V ten den se moc nejedlo, pekly se jidáše – pečivo z kynutého těsta tvarované do podoby zkrouceného provazu.
Ráno ještě před východem slunce odcházely celé rodiny umýt se k tekoucí vodě, aby si všichni zachovali zdraví po celý rok.
Na BÍLOU SOBOTU 26. března je od 9.00 hodin připraven jarmark velikonočního zboží – bohatý výběr kraslic, tatarů, rapáčů, píšťalek, velikonočně zaměřené keramiky, pokrmů postních i svátečních. Po celý den budou pro dobrou pohodu vyhrávat cimbálové muziky Polajka a Striga.
BÍLÁ SOBOTA, nese svůj název od toho, že byla dnem bílení a velkého úklidu.
Ráno se před kostelem světilo dřevo a oheň, jímž se pak zapálila velikonoční svíce – paškál. Z posvěceného dřeva se pak zhotovily doma křížky, které v neděli odpoledne zapichovali hospodáři do polí jako ochranu proti blesku a krupobití.
Bílá sobota končila slavností Vzkříšení. Slavné „gloria" bylo doprovázeno radostným zvoněním kostelních zvonů, které zároveň oznamovalo konec půstu. Připravovaly se tradiční i obřadní pokrmy. V sobotu to byla tzv. velikonoční hlavička, pekly se také vdolky a mazance a velikonoční beránek.
Velikonoční kraslice 
Na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ v neděli 27. března nabídne od 9.00 hodin
rožnovský skanzen bohatý kulturní program. Kubalova muzika přivítá návštěvníky hned u vchodu a k dobré pohodě jim bude pak vyhrávat po celý den spolu s cimbálovkou Javořinou. V 10.30 a ve 13.30 předvedou děti ze souborů Vsacánek ze Vsetína a Valášek ze Zlína na komorním amfiteátru jarní a velikonoční zvyky; slovácké velikonoce nám přiblíží členové souboru Dolina ze Starého města v 11.30 a ve 14.30. Koncert cimbálové muziky Javořina, nazvaný „Na mšu svatú zvonili", si nenechte ujít ve 12.00 hodin v Janíkově stodole. A zkrátka nepřijdou ani ti, kteří si budou chtít vlastnoručně uplést tatar, ozdobit kraslici, vyrobit březovou metličku či vrbovou píšťalku. Vynášení Mařeny 


VELIKONOČNÍ NEDĚLE – to byl veliký svátek, nepracovalo se, skončil půst a k obědu jako sváteční pokrm bývala kůzlečí, skopová, králičí nebo vepřová pečínka. V kostele se světívaly pokrmy – maso, vejce i pečivo. Věřilo se, že pokud posvěcené vajíčko sní společně celá rodina, bude po celý rok držet pohromadě. O dobré sváteční jídlo se starala hospodyně, ale mládež se už připravovala na šmigrust, kúpačku, buďačku či mrskačku.
Velikonoční tanečníci 
O VELIKONOČNÍM PONDĚLÍ přišla ke slovu bříza a její mladé pruty, z vrbových prutů splétali mládenci tatary a na horách dobře posloužil jalovec. K tomu patřilo také polévání děvčat vodou, která v tomto případě měla funkci nejen očistnou, ale také ozdravnou a magickou.Až v pozdější době bylo polévání vodou vystřídáno voňavkou. Děvčata prostřednictvím velikonočních vajíček, k jejichž malování a zdobení používala nejrůznější techniky, vyjadřovala svůj vztah ke šmigrustníkům. Význam měla nejen použitá barva, ale také způsob zdobení. Samozřejmě nejvýmluvnější byly veršíky.

ČERVENÉ PONDĚLÍ 28. března bude ve skanzenu už od 8.00 hodin ve znamení sváteční šmigrustové pohody, kterou ještě umocní cimbálové muziky Radhošť a Kotár.
V 11.00 a ve 13.30 hodin se s lidovými zvyky a jarními písněmi a tanci představí dětský folklorní soubor Ostravička z Frýdku-Místku.

Přijďte i Vy do Rožnova přivítat svátky jara!

Květen

Datum,čas Akce
14.5.2005 Velký redyk
Akce: Velký redyk
Kdy: sobota 14. května 2005, od 9.00 do 17.00 hodin
Kde: areál Valašské dědiny
Program s podtitulem „muzeum se představuje" je prvním programem Valašského roku 2005, který v rámci oslav 80. výročí založení Valašského muzea v přírodě představí areál Valašské dědiny.
Jednotlivé usedlosti a  chalupy z Valašské dědiny ožijí tradičními řemesly z Valašska (výroba březových metel, hrábí, šindelů, loubkových předmětů, košíkářská výroba, atd.), z tradiční valašské kuchyně a  jejího zákoutí nahlédneme pod pokličku výroby másla, tvarohu, sýrů a samozřejmě nebudou chybět již tradiční ochutnávky valašských pokrmů.
Valašsko bylo a je charakteristické chovem ovcí. A právě kolem ovcí a chovu se bude odvíjet hlavní programová část Velkého redyku. Velkým redykem rozumíme první výhon ovcí na salaš a další obřadní zvyky, které v den prvního výhonu byly jeho součástí.
Součástí programu bude představení publikace doc. Ludvíka Kunze „Rolnický chov ovcí a koz", kterou vydává valašské muzeum v přírodě jako 2 díl edice „Rolnictví na východní Moravě od baroka po 2. světovou válku.
18.5.-1.7.2005 Plakáty v historii Valašského muzea v přírodě
Akce: Plakáty v historii Valašského muzea v přírodě
Kdy: Středa 18.5. - pátek 1.7. 2005
Kde: na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm
Karel Langer - propagační plakát VMP  Plakáty v historii Valašského muzea v přírodě
Výstava k 80. výročí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

<<< Karel Langer:
Propagační plakát Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
© Valašské muzeum v přírodě
Galerie na radnici – Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129
Slavnostní vernisáž proběhne u příležitosti Mezinárodního dne muzeí ve středu 18. května v 17.00 hod.
Výstava potrvá do 1. července 2005
21.5.2005 Ozvěny Valašského Slavína
Akce: Ozvěny Valašského Slavína
Kdy: sobota 21. května 2005, od 14.00 hodin
Kde: areál Dřevěného městečka v Janíkově stodole
od 13.00 hodin hraje folklorní soubor Javorník z Brna
od 14.00 hodin vypravování o Františku Hanusovi, vzpomíná Oldřich Kříž s rodinou, uvádí prof. Jiří Demel, hudební doprovod: Javorník, Brno.
28.5.2005 Slabikář devatera řemesel
Akce: Slabikář devatera řemesel
Kdy: sobota 28. května 2005, od 10.00 do 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěného městečka
V letošním roce se opět sejdeme v Dřevěném městečku Valašského muzea, abychom se ponořili do tajů starých řemesel a připomněli si alespoň některá z nich.
Slabikář devatera řemesel Slabikář devatera řemesel Slabikář devatera řemesel
Budeme pracovat na hrnčířském kruhu a modelovat z hlíny, vyrábět hadrové panenky, zdobit perníčky, splétat proutí, vyrábět krmítka pro ptáky. Využijeme příležitosti dotknout se starých technik zpracování vláken – např. předení na kolovrátku a tkaní na destičce. Zajímavou činností jistě bude zdobení kraslic a vyzkoušíme si také, co obnáší práce dráteníka.
Jistě za těch pár hodin nezvládneme řemeslo dokonale, ale můžeme si alespoň vyzkoušet, co sami dokážeme vytvořit vlastníma rukama – a s pomocí mistrů řemeslníků se nám určitě podaří vyrobit něco hezkého.
V 10.30 hod a ve 13.00 hod se podíváme na ukázku vyučování ve staré škole - v objektu staré radnice v 1. patře.
Odpoledne ve 14 00 hod. vystoupí se svým programem dětské folklorní soubory Podskaláček a Malý Radhošť a budou vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže dětí na téma „Můj zážitek z Valašského muzea v přírodě".
Jako host programu vystoupí dětský pěvecký sbor „Lyra" z Litvy.

za režii Helena Cviklová
Kontakt: Cviklova(zavináč)vmp(tečka)cz
Prejdova(zavináč)vmp(tečka)cz

Červen

Datum,časAkce
4. června Putování po Valašsku - Valašskokloboucko
Akce: Putování po Valašsku - Valašskokloboucko
Kdy: 4. června 2005 od 12.00 do 16.00 hod.
Kde: areál Dřevěného městečka, komorní amfiteátr
PROGRAM:
9.00 – 16.00 hod. trh lidových řemesel – v areálu zahraje valašský soubor Závršan
12.00 hod. dechová hudba Valaška
12.05 hod. zahájení a uvítání, slovo starostů obcí - hraje dechová hudba Valaška, cimbálová muzika Klobučan a Dúbrava
13.00 – 14.30 hod. koncert dechové hudby Valaška
14.30 – 16.00 hod. vystoupení národopisný soubor Klobučan a folklorní soubor Dúbrava

V případě nepříznivého počasí se kulturní program uskuteční v Janíkově stodole
Putování po Valašsku - Vsacko
Akce: Putování po Valašsku - Vsacko
Kdy: 18. června 2005 od 13.00 do 16.00 hod.
Kde: areál Dřevěného městečka
Účinkují:
Folková skupina VESELÁ BÍDA
Dětský folklorní soubor VSACÁNEK
Dětský folklorní soubor MALÁ JASÉNKA
Dechová hudba KOTÁRANKA
PROGRAM:
13.00 hod. úvodní skladba folkové skupiny Veselá bída, dvojicí moderátorů
poutníků (Tereza Kučná a Robin Nesesjan), moderátorka,
slavnostní zahájení pořadu - starosta města Vsetína Jiří Čunek a ředitel
Valašského muzea v přírodě Vítězslav Koukal
13.15 hod. koncert folkové skupiny Veselá bída
14.00 hod. představení knížky Lidový kroj na Vsetínsku, autorky Evy Urbachové,
o autorce knihy pohovoří Jiřina Veselská
Od jara do zimy ... dětské soubory Vsacánek a Malá Jasénka (komponovaný pořad lidových obyčejů a zvyků)
15.30 hod. koncert dechové hudby Kotáranka
Putování po Valašsku - Valašskomeziříčsko
Akce: Putování po Valašsku - Valašskomeziříčsko
Kdy: 25. června 2005 od 10.00 do 16.00 hod.
Kde: areál Dřevěného městečka
PROGRAM:
10.00 hod. My Mezříčané
slavnostní zahájení na prostranství před radnicí
10.30 hod. Na našu notečku - pódium u rybníčku
- hudební program dětí ZUŠ, pěveckého sboru Basové G, CM Jadernica
11.30 hod. Zahráme si pohádku! - fojtský dvůr
- maňáskové představení TJ Sokol
12.15 hod. Od každého trochu
komorní amfiteátr - taneční vystoupení dětí ZUŠ, DDM, TJ Sokol, TS Linie
14.00 hod. Havrane z kamene ... - Janíkova stodola
- divadelní předstabení dramatického oboru ZUŠ
15.00 hod. My zme Valaši - komorní amfiteátr
- vystoupení folklorních souborů Mezříčan, Ovečky a Bača
Datum,časAkce
10. - 12. června 2005 Rožnovská valaška
Akce: Rožnovská valaška
Kdy: pátek 10. června - neděle 12.června 2005
ROŽNOVSKÁ VALAŠKA 2005 pod záštitou poslance Petra NEČASE
a náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Pavla ŠTEFKY
XIII. MEZINÁRODNÍ ARMÁDNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
VII. PŘEHLÍDKA SKUPIN HISTORICKÉHO ŠERMU

PROGRAM FESTIVALU

PÁTEK 10.6.2005

11.00 hod. Valašká dědina
Amfiteátr
Na stráni
ROŽNOVSKÝM DĚTEM
pořad pro děti rožnovských škol
15.00 hod. Náměstí TGM POZVÁNKA NA ROŽNOVSKOU VALAŠKU
program zahraničních souborů
18.00 hod. Valašská dědina Amfiteátr
Na stráni
Diagnóza: FOLKLÓR
předpremiéra pořadu Folklorního sdružení ČR na Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice 2005
20.00 hod. Valašská dědina
Amfiteátr
Na stráni
ROŽNOVSKÁ VALAŠSKA - ZAHÁJENÍ
ČERTOVINKY

lidové taneční divadlo na motivy pohádky v podání VUS ONDRÁŠ

SOBOTA 11.6.2005

08.30 hod. Náměstí TGM Koncert Posádkové hudby Olomouc
09.00 hod. Náměstí TGM ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ
a průvod městem Rožnov pod Radhoštěm
10.30 hod. hlavní vchod
Dřevěné městečko
VZTYČENÍ STÁTNÍ VLAJKY A FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR
13.00 hod. Valašská dědina stráň pod Štúralovou hospodou BOJ O STRÁŇ
rekonstrukce historické bitvy - pořad Klubu vojenské historie Nový Jičín
13.30 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
LEVŮ NOŽKU, PRAVŮ NOŽKU, ZATANCUJEME SI TŘOŠKU - pořad dětských folklorních souborů
15.00 hod. Dřevěné městečko PSÁNO MEČEM I SEKEROU
přehlídka skupin historického šermu
15.00 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
S DOBROU NÁLADOU
pořad dospělých folklorních souborů
16.30 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
Z  DALEKA I  Z  BLÍZKA
pořad zahraničních souborů
19.30 hod. Valašská dědina
Amfiteátr
Na stráni
NEŘEŽ
koncert folkové skupiny
21.00 hod. Amfiteátr
Na stráni
SEN
hudebně-taneční pořad Slovenského ľudového kolektivu z  Bratislavy
22.30 hod. Amfiteátr
Na stráni
NOCOVÁNÍ U  MUZIKY
beseda u cimbálů, tanec, zpěv

NEDĚLE 12.6.2005

10.30 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
TAM, KDE PIVO VAŘÍ
program FS Mladina a DFS Kytice
11.30 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
SVĚTSKÁ SLÁVA, POLNÍ TRÁVA
galaprogram VII. ročníku přehlídky skupin historického šermu
11.30 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
TRYLKY JAROSLAVA JURÁŠKA
přehlídka dětských zpěváčků
13.00 hod. Valašská dědina Stráň pod Štúralovou hospodou BOJ O STRÁŇ
rekonstrukce historické bitvy - pořad Klubu vojenské historie Nový Jičín (repríza)
14.00 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
Z  DALEKA I  Z  BLÍZKA
pořad zahraničních souborů
15.00 hod. Dřevěné městečko
Komorní amfiteátr
Oficiální ukončení XIII. ročníku MAFF Rožnovská valaška 2005
ZASE SE TU SEJDEM
galaprogram XIII. ročníku Rožnovské valašky 2005
ÚČASTNÍCÍ FESTIVALU
FOLKLORNÍ SOUBORY
VUS ONDRÁŠ – Brno, FS DUNAJEC – Olomouc, FS LUČINA – Brno, FS TRNKA – Vyškov, FS a DFS ROSÉNKA – Praha, DFS PÚČIK – Brno, DFS JÁNOŠÍČEK – Brno, DFS DUNAJEČEK – Olomouc, DFS MALENÍČEK – Lipník nad Bečvou, DFS KLEBETNÍČEK – Vyškov, HRADECKÁ CM – Hradec Králové, DĚTSKÁ CM HÁJ – Háj ve Slezsku

SKUPINY HISTORICKÉHO ŠERMU:
SIGNUM Vyškov, BRETNÍŘI Vyškov, NON SANCTUS Olomouc, HISTORICKÁ SKUPINA ZIKMUNDA WINTERA Slapy u Tábora, KLUB VOJENSKÉ HISTORIE Nový Jičín

HOSTÉ ROŽNOVSKÉ VALAŠKY 2005:
Slovenský ľudový umelecký kolektiv Bratislava, KARAVAI Perm – Rusko, PIRUET Jeruzalém – Izrael, VILNELE Vilnius – Litva, FS Mladina Plzeň, DFS Kytice z Prahy, SUŠ MARKUS Přerov, CYRANO klub Brno, DOBOVÁ HUDBA CODEX Přerov

Červenec

Datum,časAkce
1. - 3. července 2005 Rožnovské slavnosti
Akce: Rožnovské slavnosti 2005
Kdy: od pátku 1. července do neděle 3.července 2005
Kde: areál Dřevěného městečka

Vstupné: pátek 1.7. 2005 - 50,- Kč

sobota 2.7. 2005 - 100,- Kč

neděle 3.7. 2005 - 70,- Kč
Možnost zakoupení 3-denní permanentky za 130,- Kč, která bude v prodeji v pokladně u hlavní vstupu do Dřevěného městečka
ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 2005
Tradiční mezinárodní folklorní festival - letos se uskuteční 80 let po té, co obrovská folklorní slavnost, I. Valašský rok, odstartovala bohatou a nezastupitelnou činnost rožnovského skanzenu – Valašského muzea v přírodě. Byla tak završena dlouholetá snaha osobností kolem Muzejního spolku v Rožnově pod Radhoštěm po realizaci myšlenek bratrů Jaroňků.
Z nich vzpomeňme alespoň tu, která je pro realizační tým letošních slavností základním východiskem : „Tance, lidové obřadnosti, veselí a hry nelze uložit do musejních vitrín. Žijí jen, jsou-li zatančeny a znovu prožity. Proto se na nádvoří musejní vědou zbudované dědiny periodicky rozvíří jako součást musea radostný projev národní písně a jiných zvyků lidu našeho, vše zpestřeno pravými valašskými kroji."
V letošním roce bychom v rámci Rožnovských slavností chtěli divákům předvést valašské tance, písně a muziku tak, jak je uchovávají různé soubory a skupiny z celého regionu Valašska.
Návštěvníci Valašského muzea v přírodě se mohou těšit na celou řadu programů, ve kterých budou účinkovat folklorní soubory a skupiny:
BAČA z Valašského Meziříčí, BARTOŠŮV soubor ze Zlína, BESKYD ze Zubří, DÚBRAVA z Valašských Klobouk, JASÉNKA ze Vsetína, JAVORNÍK z Nového Jičína, KARLOVJANKY z Velkých Karlovic, LIPTA z Liptálu, OVČÁK z Hovězí, PORTÁŠ z Jasenné, RADHOŠŤ z Rožnova p.R., RADHOŠŤ z Trojanovic, RUSAVA z Valašské Bystřice, RUSAVJAN z Rusavy, SEDMIKVÍTEK z Frenštátu p.R., SOLÁŇ z Rožnova p.R., TROJÁK z Valašské Bystřice, VALAŠSKÝ VOJVODA z Kozlovic, VSACAN ze Vsetína.
Představí se rovněž řada dětských folklorních souborů. Programovou náplň slavností obohatí i soubory z Polska, Slovenska, Rumunska, Lotyšska a Osetie.
Souběžně s kulturními programy budou v Dřevěném městečku po celou dobu slavností probíhat ukázky tradičních řemesel.
4.-6. července 2005
Dny Texasu na Valašsku
Akce: Dny Texasu na Valašsku
Kdy: pondělí 4. července - středa 6.července 2005
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP)
Město Rožnov pod Radhoštěm
Město Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum Novojičínska – Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Obec Trojanovice a Obec Lichnov
Město Brno
dovolují si Vás pozvat v rámci projektu
DNY TEXASU NA VALAŠSKU
na následující program ve dnech 4. – 6. července 2005
PONDĚLÍ 4. 7. 2005 – „VPROSTŘED AMERIKY KRČMA MALOVANÁ"
VMP - Dřevěné městečko (9 – 17 hod.)
po celý den tradiční texaská kuchyně ve Vaškově hospodě a hospodě Na posledním groši, trh s ukázkami a nabídkou tradičních výrobků (sedláři, řemenáři, kováři...)
slavnostní zahájení a přivítání oficiálních hostí na radnici
scénické vystoupení „Amerika, země zaslíbená" na prostranství před Billovou chalupou
16.00 hod. program country skupiny BLAF z Hrádku ve Slezsku a tanečního klubu Kanfas z Českého Těšína na komorním amfiteátru

Country kapela a škola tance Square dance na podiu u rybníčku

vernisáž výstavy Obrazů Toma Bessona z Elginu v Texasu, potomka rodiny vystěhovalců z Rožnova v Janíkově stodole
Večer při svíčkách – vzpomínkový večer (život krajanů v Texasu, Troajnovičtí) na komorním amfiteátru
VMP - Valašská dědina (10 – 17 hod.)
po celý den – oživené expozice s ukázkami domácích prací, podomácké a řemeslné výroby, zemědělských prací našich krajanů v Texasu v minulosti
prezentace chovu ovcí, skotu a koní (práce honáků, lasování...)
prezentace pěstování a zpracování tradičních plodin z texaských plantáží (kukuřice, bavlna, podzemnice olejná, luštěniny, tabák...)
textilní techniky – patchwork
zpracování kůže a rohoviny
po celý den – barbecue a ochutnávky tradičních texaských jídel v chalupě z Miloňova
Město Rožnov pod Radhoštěm
slavnostní přijetí oficiálních hostů a krajanů na radnici v Rožnově pod Radhoštěm
ÚTERÝ 5. 7. 2005 – „ODĚV V PRÁCI, RADOSTI A SMUTKU"
Město Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum Novojičínska – Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Obec Trojanovice - Radhošť
Obec Lichnov
slavnostní přijetí krajanů a hostů v obřadní síni radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm
„Tam za mořem je Amerika" - prohlídka výstavy dokumentů o vystěhovalectví z Frenštátska ve 2. pol. 19. století v Domě kultury ve Frenštátě p.R. Výstava bude přístupná ve dnech 5. 7. - 31. 7. 2005
(Pondělí – Pátek 9 - 17, Sobota 9 - 12).
17:00 hod. - prohlídka expozice o vystěhovalectví v Lichnově
slavnostní mše v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti odhalení pamětní desky krajanům z  Texasu, kteří v letech 1890 až 1895 přispěli na stavbu kaple.
VMP - Dřevěné městečko (9 – 17 hod.)
po celý den – představení nejrůznějších podob oděvu našich předků v běžných i výjimečných životních situacích v prostředí venkovském i městském na Rožnovsku.
slavnostní zahájení programu
11:30 hod. - Když sa Valášek narodí...
- pásmo zachycující období od příchodu malého človíčka na svět až po obřad úvodu, s představením zvyklostí a změn v životě rodiny
13:30 hod. - Včera bylas maměnčina, a dneskej už si moje žena...
- staňte se účastníky příprav valašské svatby a seznamte se zvyky a obřady spojenými s touto radostnou událostí
14:45 hod. - Povídání o kroji
- vše, co byste rádi věděli o podobě kroje na Rožnovsku (povídání spojené s ukázkami)
16:45 hod. - Pánbu mu daj radost věčnú!
- smrt je nedílnou součástí našeho života (obraz loučení se členem rodiny)

po celý den – škola americké textilní techniky patchwork na prostranství před radnicí; ukázky výroby oděvních součástek valašského kroje a textilních technik místních výrobců
po celý denvýstava Obrazů Toma Bessona z Elginu v Texasu v Janíkově stodole
11.00 - 16.00 hod. program country skupiny RANEC z Nového Jičína a country klubu VIRGINIA z Frýdku-Místku - u rybníčku

STŘEDA 6. 7. 2005 – „TEXAS OČIMA ČECHŮ"
Záštitu nad programem převzal primátor města Brna Richard Svoboda.
VMP - Dřevěné městečko (9 – 17 hod.)
Prezentace města Brna, partnerského města Dallasu
po celý den představy Čechů o životě amerického městečka z př. 19. a 20. století (práce s koňmi, podkováři, lasování...), trh s ukázkami a nabídkou tradičních výrobků (sedláři, řemenáři, kováři...)
po celý den – škola americké textilní techniky patchwork na prostranství před radnicí
po celý den – výstava Obrazů Toma Bessona z Elginu v Texasu v Janíkově stodole
oficiální zahájení
Genealogické sympózium v Janíkově stodole
- příspěvky ke genealogii našich krajanů - problematika rodopisných
výzkumů, nový archivní zákon
- Genealogické centrum Valašska – působnost, oblast
13.30 hod. - program country skupiny REPETE z Frýdku-Místku a tanečního klubu VÍTR Z HOR z Ostravy na amfiteátru
koncert kapely Druhá tráva


ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1.7.2005 PROGRAM Rožnovských slavností 2005:
Pátek 1.7.2005

Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr 19,00 hod. „Vitajte na Valašsku"
program zahraničních souborů Skalni z Polska, Kokavan ze Slovenska, Kazbek z Osetie a  soubor z Rumunska

20,30 hod. „Zahrajte ně, husličky" - pořad věnovaný nedožitým osmdesátinám folkloristy Jaroslava Juráška
Účinkují cimbálové muziky Valašští mohykáni, Radhošť, Kotár, Javořina, Ogaři a cérky, Soláň, Striga a Mladá muzika Radhoště
Sobota 2.7.2005

Náměstí T.G.M. 8,45 hod. „Valaši sa scházajů"
krojovaný průvod s alegorickými vozy.

9,30 hod. Roztančené náměstí

10,00 hod. Průvod do Valašského muzea
Dřevěné městečko - Komorní amfiteátr 10,00 hod. „Kdo vyskočí, ten je chlap"
soutěž v mužském valašském tanci odzemek a obuškový – kvalifikace

12,00 hod. „Málo nás, málo nás, pojďte děcka mezi nás"
v dětském pořadu účinkují soubory Ovečky, Vsacánek, Malá Lipta a Malý Radhošť

13,00 hod. „Jo Vlah a já Valach" - pořad zahraničních souborů z Rumunska, Slovenska a Polska

14,00 hod. Valašská svatba
podle Miloše Kulišťáka připravilo divadlo CHAOS z Valašské Bystřice

15,00 hod. „Kdo vyskočí, ten je chlap"
finále soutěže v mužském valašském tanci odzemek a obuškový o Cenu města Rožnov pod Radhoštěm

16,00 hod. „Valaši po svém"
pořad zahraničních souborů z Polska, Rumunska a Slovenska

17,00 hod. „Po chodníčkoch času"
účinkují soubory Soláň, Radhošť, Malý Radhošť, ženský sbor Polajka a Karlovjanky

18,00 hod. „Řemeslo v tanci"
účinkují Karlovjanky, Bartošův soubor, Vsacan, Soláň, Vsacánek a Radhošť

19,30 hod „Rodinné cifry" - pořad věnovaný nedožitým osmdesátinám folkloristy Jaroslava Juráška
Muzikantské rodinné a rodové tradice
Účinkují Zetkovi, Štruncovi, Kašparovi, Jílkovi a Kotkovi

20,30 hod. Ozvěny prvního Valašského roku - pořad věnovaný nedožitým osmdesátinám folkloristy Jaroslava Juráška
se soubory Radhošť, Beskyd, Vsacan, Jasénka, Soláň, Sedmikvítek, Bartošovci, s cimbálovou muzikou Javořina a ženským sborem Polajka

22,00 hod. „Nech sa všeci v kole točá"
lidová zábava s cimbálovými muzikami Kotár a Javořina
Dřevěné městečko – pódium pod lipou od 12,00 hod. programy valašských souborů a muzik

13,00 - 16,00 škola valašských tanců pro návštěvníky slavností

od 16,00 hod. programy valašských souborů a muzik
Dřevěné městečko - pódium u rybníčka od 12,00 hod. programy valašských souborů a muzik

Neděle 3.7.2005

Dřevěné městečko – Komorní amfiteátr 10,30 hod. „Rok dětí na valašské dědině"
v dětském pořadu účinkují soubory Malé Zálesí, Malý Vizovjánek, Malý Sedmikvítek, Malý Radhošť a Malý Beskyd

12,00 hod. Putování za folklórem
účinkují soubory z Polska, Slovenska, Rumunska a Lotyšska

13,00 hod. „Z pod Soláně na Radhošť"
program rožnovských souborů Radhošť a Soláň

14,30 hod. „Ej, toč sa děvča, toč sa"
pořad k 80. výročí Valašského muzea v přírodě
účinkují soubory Radhošť, Jasénka, Dúbrava, Valašský vojvoda, Rusavjan a Radhošť Trojanovice
Dřevěné městečko – podium pod lipou od 11,00 hod. programy valašských souborů a muzik
Dřevěné městečko - pódium u rybníčka od 11,00 hod. programy valašských souborů a muzik
1.-8.7. Krásné lilie z celého světa
Akce: Krásné lilie z celého světa
Kdy: 1. – 8. července 2005, od 9.00 do 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěné městečko

Čtvrtý ročník celostátní soutěžní výstavy lilií, která se koná ve spolupráci s ČZS – ZO LILIUM Brno.

Lilie – lodyhy pěstované v ČR představí jednotliví pěstitelé v několika kategoriích (odrůdy a botanické lilie,

Asiatky, Číňanky,LA –hybridy, aranžmá s jinými rostlinami, atd.). Návštěvníci mohou během výstavy

pomocí hlasovacích lístků rozhodnout o udělení Ceny ředitele Valašského muzea za nejlepší

vystavenou lilii.

3.7. Setkání tradičních výrobců Valašska
Akce: Setkání tradičních výrobců Valašska
Kdy: neděle 3. července 2005, od 9.00 do 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěného městečka
Vyšívání  Pro region Moravského Valašska bylo v minulosti charakteristické velké množství rukodělných výrobců zpracovávajících přírodní materiály. Důvodem byla nutnost hledat různé způsoby obživy, kterou nemohlo dostatečně pokrýt ani málo výnosné zemědělství v chudé hornaté oblasti, ani omezené pracovní příležitosti pomalu se zde rozvíjejícího průmyslu.

Proto se hojně rozšířila domácká výroba, vycházející v počátku z  dovedností nezbytných pro

chod hospodářství,jíž se obyvatelé valašského venkova snažili zajistit alespoň minimální přivýdělek.

Výroba metel  Postupně se tak vytvořila svébytná a typická domácká výroba předmětů určených jak pro vybavení vlastní domácnosti tak pro prodej či směnu.
V malých chaloupkách i větších usedlostech se zhotovovaly za jednoduchých podmínek s minimálním zařízením například škopky, putýnky, dojačky, necky, hrábě, vidle, topora, trakaře,
březové metly, proutěné koše, špejle, dýmky z jalovce, drobné dřevořezby, pletly ponožky a rukavice, šily papuče a ženy vyšívaly i háčkovaly půvabné valašské vzory.
Náš program se uskuteční v rámci Rožnovských slavností a bude setkáním lidí, kteří ovládají dnes jíž zanikající řemesla a technologie a navazují na dochované tradice.
A tak jako v minulosti ožívala jednotlivá stavení různorodou charakteristickou činností svých obyvatel, ožije i Valašské muzeum v přírodě uměním současných valašských výrobců nesoucích tradici starých rukodělných technik dále pro budoucí generace.
Košíkářství 

Vedle folklorních vystoupení Rožnovských slavností uvidíte v neděli 3. července 2005 i 

spoustu dovedných lidí pod jejichž rukama nabývají obyčejné předměty svou osobitou krásu.

16.7.
Hejův nožík
Akce: Hejův nožík
Kdy: sobota 16. července, od 10.00 do 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěné městečko

V sobotu 16. července
se celý areál Dřevěné městečko zaplní více jak třiceti řezbáři,
kteří přijali naše pozvání k účasti na 9. ročníku tvůrčího setkání „Hejův nožík".
Hejův nožík
Program se za dobu svého trvání stal nejen přátelským setkáním neprofesionálních řezbářů z moravské, těšínské a slovenské části Beskyd, ale také setkáním všech obdivovatelů řezbářské tvorby, výroby dřevěných hraček, štípaných holubiček a drobných dekorativních předmětů.
Podnětem k založení tradice tvůrčího setkání byl v polovině devadesátých let 20. století život a tvorba jednoho z nejoriginálnějších tvůrců Moravského Valašska – Josefa Heji. V září letošního roku si připomeneme 20. výročí od doby, kdy odešel do řezbářského nebe, kde jistě, stejně jako v pozemském putování, vdechuje život neživému materiálu, který tak miloval.
Inspirace Josefa Heji se nelišila od inspirace současných autorů, jak se budete moci sami přesvědčit. Rok od roku přibývá autorů, kteří se tvůrčího setkání chtějí zúčastnit, aby se seznámili s kolegy z jiných oblastí, ale také konfrontovali svou tvorbu s díly ostatních i se vkusem diváků.
Od prvního ročníku setkání se stalo pravidlem, které všichni účastníci rádi dodržují, že každému zájemci ukazují, jak jejich práce vznikají, co je jejich inspirací. Není nic neobvyklého, když si pak obdivovatel odnáší nejen mimořádné dojmy, ale také práce jednotlivých řezbářů ať už pro svou radost nebo obdarování.
Ani letošní ročník Hejova nožíku nebude ochuzen o další tradici – losování vstupenek. Pro majitele šťastných čísel připraví řezbáři drobné dárky, které si mohou hned vyzvednout.
Hejův nožík
V letech 1997 – 2002 se většina letos pozvaných autorů podílela na tvorbě společného díla – řezbářského betléma, který bývá o Vánocích ozdobou muzejního kostelíka. Protože už pro další darovníky nebylo místo, začali v roce 2003 práci na další rozsáhlé kompozici, tentokrát věnované životu v rolnické usedlosti v minulosti. Tak se již po dva roky a letos tomu nebude jinak, pomalu rodí dvůr s domácími zvířaty, pasáky, hospodářem, jeho dětmi. Dílo nebude tak rychle hotovo, ale ochota řezbářů na něm spolupracovat si nic nezadá s radostí, jaká provázela tvorbu betléma.
Tvůrčí setkání řezbářů bude příležitostí setkat se s řadou výjimečných osobností mezi nimi osobně. Pozvání platí nejen obdivovatelům šikovných rukou, ale také nadání vdechnout život dřevu lipovému, hruškovému, osikovému i smrkovému, ale i těm, kteří si chtějí včas opatřit originální dárky pro své nejmilejší.
Hejův nožík
O dobrou pohodu řezbářů i návštěvníků se bude starat Mladá muzika Radhoště národopisný soubor ze slovenské Oščadnice, pro děti je připraveno loutkové divadlo babky Miládky.
Na programu se finančně podílí Šenovká dopravní společnost.
Kontakt režie: Jiřina Veselská, tel. 571 757 176, mob.: 736 242 430

Josef Heja, (1892 – 1985) žil v Dinotici u Halenkova a byl, podle mínění znalců i obdivovatelů lidové plastiky, mimořádnou osobností mezi všemi autory, působícími na území Moravy a Slezska v druhé polovině 20. století.
Měl osobitý způsob tvorby, neboť začínal pomocí nožíku s drobnými úpravami přirozených tvarů dřeva, zejména kořenů jalovce, který rostl na pastvině, kde od jara do podzimu pásl svůj dobytek.
Později, když začal své práce pravidelně vystavovat na přehlídkách neprofesionálních výtvarníků, tj. od počátku sedmdesátých se zaměřil na opracování lipových špalíků, jimž vdechoval život, tolik podobný životu jeho sousedů, známých, dětí. Mnohé náměty čerpal z práce v malém hospodářství , v zábavě, výročních zvycích a obyčejích.
Plastiky barvil pastelkami nebo vodovými barvami, které svými tlumenými barevnými odstíny reflektovali přírodu kolem.
Plastiky Josefa Heji, který zemřel v září 1985, se nachází v několika muzejních sbírkách, z nichž rožnovská je bezpochyby nejpočetnější. Zahrnuje také pověstný Betlém, v němž Panna Maria drží Ježíška na klíně stejně jak to vidíme na Pietách, kdy Matka Maria drží tělo ukřižovaného Krista. Betlém je zaplněn mnoha darovníky, ovečkami, lesními zvířátky, anděly. Stal se také inspirací pro společné řezbářské dílo – řezbářský Betlém, který vznikal po pět let právě při Hejově nožíku v rukou zúčastněných řezbářů.

Seznam vylosovaných vstupenek účastníků akce Hejův nožík

V sobotu 16. července 2005 byla při 9. ročníku tvůrčího setkání neprofesionálních řezbářů „Hejův nožík" vylosována čísla následujících vstupenek. Cenami pro šťastné výherce jsou drobné dárky od řezbářů, účastníků akce.
Majitele vylosovaných vstupenek prosíme, aby nás kontaktovali na telefonním čísle 571 757 111, ceny je možné vyzvednout po dohodě u režie programu.

11 153 13 524 22 574 34 900 70 841 106 514 106 790
11 157 13 525 22 593 34 912 70 876 106 543 106 901
11 181 13 557 22 596 34 931 70 901 106 713 106 934
11 190 13 999
34 997 70 907 106 737 106 998
11 215


70 919

70 925

17.7.
Lázeňská neděle
Akce: Lázeňská neděle
Kdy: neděle 17. července 2005 od 9.00 hodin
Kde: areál Dřevěného městečka

V neděli 17. července 2005 se návštěvníci areálu Dřevěného městečka Valašského muzea budou moci vrátit do časů, kdy byl Rožnov vyhlášeným lázeňským místem.
Dobová fotografie lázeňských hostů Lázeňští hosté Devátá hodina ranní otevře brány muzea a při melodiích lázeňské taneční hudby se potkáte s  lázeňskými hosty v dobových kostýmech.
Jejich ranní procházka na čerstvém vzduchu bude jako dřív doplněna popíjením žinčice a také současní návštěvníci budou mít šanci okusit účinky tohoto léčivého nápoje.
Hostům lázní bývala k dispozici celá řada restaurací, cukrářství a kaváren, které nabízely větru a prachu prosté, zvlášť upravené verandy s krásnou vyhlídkou do přírody, stinné zahrady,
výtečnou domácí kuchyni, zásoby chutného a jemného pečiva a cukrovin, úpravu jídel dle lékařských předpisů a mnoho dalšího. Také pro nynější hosty a návštěvníky bude otevřeno několik „café" a zahradních posezení k příjemnému občerstvení i odpočinku. Dobová "café" Café
Zprvu přivážely lázeňské hosty do Rožnova fiakry a povozy, což platilo i pro cestující železnicí. Nejbližší stanicí pro ně totiž byla Polom, kde k službám čekával poštovní vůz a ještě více privátních povozů. Ale roku 1892 přisupěla železnice až do Rožnova a proto i naše návštěvníky lázní bude v den programu přivážet parní vlak.
Dobová fotografie - parní vlak Historická vozidla Před desátou hodinou dorazí Rožnova vlak s dalšími kostýmovanými a také s oficiálními hosty, které od nádraží převezou bryčky a historická vozidla do muzea, aby mohli slavnostně zahájit program.
Lázeňskou sezónu pro tento den otevře v 10.30 hodin promenádní koncert Dechového orchestru mladých Jistebník.
V rožnovských lázních se neléčilo pouze žinčicí a mléčnými produkty. Důležitými prvky byl i vzduch - klima velmi vhodné pro pacienty s plicními chorobami, dále léčba vodou v záhy založeném vodoléčebném ústavu a od 90. let 19. století i tzv. terénní léčba.
Dobová fotografie - promenádní koncert
„Hlavní myšlénkou léčení toho jest: ulehčiti práci srdci a sesíliti sval srdeční...Způsob, jakým toho docílíme, jest tento: nutno málo píti, tělo přiváděti často do potu a systematickým stoupáním do vrchu nutiti srdce ku větší práci...Překrásná poloha Rožnova, neobyčejně četné množství rozkošných vycházek, velký výběr cest s nejrůznějším stoupáním, vedoucích krajem rázu nad míru půvabného, zdobeným živou zelení luhů a lesů – byly pohnůtkou, že z Rožnova zařízeno terrainní místo léčební" – tak r. 1894 osvětloval zavedení nové léčebné metody Dr. Vladislav Mladějovský.
Prsní thé z roku 1901 Dobová fotografie - lázeňský dům Lázeňskou stezkou se mohou vydat i návštěvníci areálu Dřevěného městečka. Při procházce objeví lázně sluneční a vzduchové spojené s tělocvikem, venkovská občerstvení a dojít mohou až do „lázeňského domu" s čítárnou,
výdejem žinčice, cukrárnou a výstavkou, věnovanou rožnovskému lázeňství.
Kromě lázeňské hudby bývalo uváděno, že v Rožnově „občas pořádají se taneční zábavy, společné výlety, národní slavnosti, dvakrát týdně tombola, divadelní představení a koncerty dle toho, jak dotyční umělci k dispozici stojí". Neopomněli jsme proto připravit parket a odpoledne s výukou dobových tanců pod vedením zkušeného tanečního mistra.
Unavení návštěvníci mohou např. vyhledat masérku, ve 14.00 hodin odpočívat při lázeňském koncertu a v  15.00 hodin pak shlédnout představení „Rodina je základ státu" divadelního souboru Chaos z Valašské Bystřice. Lázeňští hosté v dobových kostýmech Lázeňští hosté v dobových kostýmech Lázeňští hosté v dobových kostýmech

Jeden den prožitý v lázeňském městečku v době 1. poloviny 20. století asi nevyléčí všechny Vaše neduhy, ale jistě přispěje k dobré náladě a příjemně strávenému létu.

© Valašské muzeum v přírodě
(všechny fotografie na této stránce)

22.-.23.7. Romská píseň 2005
Akce: Romská píseň 2005
Kdy: 22. – 23. července 2005
Kde: areál Dřevěné městečko


23. července 2005 se koná tradiční, veřejností velmi oblíbený mezinárodní festival. Již tradičně

začíná průvodem města Rožnova pod Radhoštěm. Na pódiu amfiteátru ve Valašském Muzeu

v Rožnově pod Radhoštěm se vám představí soubory hudební, taneční a pěvecké z Maďarska,

Slovenska a České republiky. A to zdaleka není vše. Mimo romskou hudbu, tanec a zpěv zhlédnete

tradiční romská řemesla, ochutnáte originální romskou kuchyni, u stánku Muzea romské kultury

z Brna prolistujete romskou literaturu, budete mít přehled o romské hudbě všech hudebních žánrů

a v podobě audiokazet si je můžete na festivalu zakoupit.

Neváhejte a navštivte již 11. ročník festivalu Romská píseň.
Právě prostřednictvím tance, hudby a zpěvu se předávala z pokolení na pokolení pokladnice plná

klenotů v podobě romských pohádek a příběhů. Romští hudebníci, zpěváci a tanečníci vám poodhalí

tajemství dávných časů, přenesou se s vámi v čase do dob kočování, svobodného a nespoutaného

života Romů.

„Romská píseň pro děti" - Jekhetane
pátek 22. července
Začátek programu: 15.00 hod. - v programu vystoupí dětské romské hudební, taneční a pěvecké soubory z České republiky: Devleske čhave (Valašské Meziříčí), Kale Bala (Rožnov pod Radhoštěm), Cikne čhave (Nový Jičín), Balvaj (Vsetín), Děti slunce (Jihlava)...
Místo konání: Amfiteátr v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

„Romská píseň 2005"
sobota 23. července

10.30 hod. - slavnostní zahájení festivalu a představení účinkujících - Náměstí T.G. Masaryka, Rožnov pod Radhoštěm

11.00 hod. - průvod souborů městem Rožnov pod Radhoštěm

13.00 hod. – Romathan (Slovensko), Bengas (ČR), Gejza Horváth (ČR), Monika Rigo s cimbálovou muzikou primáše Rajta (Slovensko), Cimbálová muzika pod vedením primáše Kalaye (Maďarsko), Kokavakere lavutára (Slovensko), Connection Jozefa Feča (ČR), Antonín Gondolán (ČR)
Místo konání: Amfiteátr v areálu Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm
24.7.
ANENSKÁ POUŤ
Svatá Anna v historii
Svatá Anna a Valašsko
Svatoanenské poutě ve Valašském muzeu v přírodě
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spolu s  Římskokatolickým farním úřadem v Rožnově pod Radhoštěm Vás zvou na
Průčelí kostelíka sv. Anny s poutníky JUBILEJNÍ ANENSKOU POUŤ
konanou šedesát let od posvěcení kostela svaté Anny v Dřevěném městečku
Anenská pouť je tradiční lidová poutní slavnost se stánky a pouťovými atrakcemi v Dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě, která se koná v neděli 24. července 2005.
PROGRAM:

09.00 hod.
Otevření areálu Dřevěného městečka pro návštěvníky s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi.
09.30 hod. Od 9.30 po celé dopoledne hraje k poslechu cimbálová muzika souboru Troják z Valašské Bystřice
V průběhu dopoledne i odpoledne bude k vidění produkce kejklíře
11.00, 13.30
a 15.00 hod.
V předsálí Janíkovy stodoly rozveselí každého dětského diváka Loutkové divadélko babky Miladky.
Prodej kočky v měchu Výtvarné návrhy na podobu zvonu Panna Maria z dílny zvonařského mistra Tkadlece z Halenkova Výtvarné návrhy na podobu zvonu Panna Maria z dílny zvonařského mistra Tkadlece z Halenkova
9.30 hod.

Mše svatá celebrovaná biskupem Josefem Hrdličkou k poctě svaté Anny v římskokatolickém farním kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm, v jejímž průběhu bude posvěcen nový zvon Panna Maria
10.45 hod.

Procesí - krojované ženy Řazení krojovaného procesí se sochou sv. Anny a za zpěvu poutních písní průchod centrem města do Dřevěného městečka. Zde bude vítat poutníky nový zvon Panna Maria.Procesí bude bude zakončeno svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně, na něž naváže žehnání opravenému kostelu
svaté Anny a nového oltáře svaté Anny biskupem Hrdličkou
13.00 hod.

14.00 hod.

15.00 hod.
Na pódiu u rybníčka bude hrát k tanci i poslechu dechová hudba Rožnovanka.
Koncert sboru poutního chrámu Panny Marie Zašovské ze Zašové.
Vystoupení folklórních souborů Troják z Valašské Bystřice na komorním amfiteátru.
Rekonstrukce kostela
Text zpracovala Jana Tichá, © Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
30.7.
Den řemesel a setkání kovářů
Akce: Den řemesel a setkání kovářů ve Valašském muzeu - již popatnácté
Kdy: 30. července 2005, od 9.00 do 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěné městečko
Je to již po patnácté, co své brány otevře Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tradičnímu programu věnovanému „Dni řemesel a setkání kovářů", konanému v rámci Národopisného léta 2005 a výročí osmdesáti let od založení Valašského muzea. Tento jubilejní ročník se uskuteční v sobotu 30. července 2005 v době od 9.00 do 17.00 hodin v areálu Dřevěného městečka.
Návštěvníci se mohou seznámit s profesemi při opracování dřeva, různými technikami, uvidí práce mistrů tesařů při tesání a opracovávání kulatiny širočinami, sekerami, pilami a pantoky, také sroubení a sestavování dřevěnic, ruční výrobu dřevěných smrkových šindelů opracováním pořízem a fugačem a následné využití dřevěného šindele při pokrývání střech.
K vidění bude výroba dřevěných okapů, potrubí, štípaných plotů, vyřezávání ornamentů, výroba žebříků.
Kolář předvede výrobu dřevěného loukoťového kola, výrobu kosisk a násad do různého nářadí.
Bednář nám ukáže postup při sestavování dřevěných sudů a soudků vyztužených obručemi. Restaurátoři provedou ukázku vyspravení historického nábytku.
Truhláři předvedou výrobu dřevěných oken, dveří, zárubní a dalších prvků.
Do řemeslnického cechu patří také cihláři, kteří návštěvníkům ukážou ruční výrobu cihel, a  kamnáři ruční výrobu kachlí.
Kameníci předvedou pokládku vydláždění komunikací a různé techniky při opracování kamene.
V Heřmanické sýpce bude svou práci předvádět mistr klempíř při výrobě okapů, svodů, košů, kolen, konví a hrotků a dalších dopňků pro hospodyňky do kuchyně.
Sklenář předvede zasklívání oken, nebudou zahálet ani zástupci hrnčířského a drátenického řemesla. Dráteníci předvedou drátování nádob klasické i ozdobné, drátovaný šperk a různé způsoby pletení drátu.
Příznivci starých řemesel budou moci ocenit zručnost košíkáře, soustružníka a provazníka, u kterého si může návštěvník vyzkoušet pletení provázku.
V chodu budou benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další nezbytné pomocníky v hospodářství. V provozu bude i sto let starý parní stroj.
V objektu radnice bude projektovat stavební výkresy starými technikami mistr stavitel se svým učedníkem, u kterých si můžete objednat výkresovou dokumentaci na dřevěnici, zvoničku, kapličku, studnu nebo bránu.
Také můžete navštívit naše odborníky v oblasti impregnace a ochrany dřeva proti dřevokazným houbám a plísním. Případné dotazy, týkající se této problematiky Vám jistě rádi zodpoví.
Dále zde bude prezentována výroba drobných předmětů jako jsou štípané holubičky, bižuterie dřevěná i kovová, výrobky z včelího vosku. Pracovníci z Ruční papírny ve Velkých Losinách předvedou jak se v dávných dobách vyráběl papír. Je to stará manufaktura s nepřetržitou, 400 let trvající tradicí výroby, jediná svého druhu ve střední Evropě.
Již tradičně k tomuto programu také patří setkání kovářů, podkovářů a uměleckých kovářů všech generací.
Svůj fortel a um předvedou kováři, z celé České republiky, kteří nám ukážou různé techniky zpracování železa na několika výhních a kovadlinách. Budete moci nahlédnout na výrobu pantů, kování, klik, zámků, nářadí, podkoviček a dalších drobných doplňků. Oživením programu bude kutí koní ve fojtském dvoře.
Na Radnici bude otevřena výstavka kovářských uměleckých předmětů, které mistři kováři vyrobili během programu v minulých letech a poté věnovali Valašskému muzeu.
Svoji účast přislíbil profesor Alfred Habermann – nestor uměleckého kovářství, který dlouhá léta vyučuje kovářské umění v Itálii, Rakousku a dalších státech světa.
Zpestřením celé akce budou soutěže pro rodiče s dětmi na pódiu u rybníčku, které proběhnou dopoledne v 11.00 hod. a odpoledne ve 13.30 hod. Svoji šikovnost a zručnost si budou moci vyzkoušet při práci se dřevem jako je sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení lat, a další mnohá překvapení.
Po celý den bude řemeslníkům při práci vyhrávat soubor Heligonka z Rožnova pod Radhoštěm, odpoledne v 15.00 hodin vystoupí na komorním amfiteátru soubor Kopaničiar z Myjavy na Slovensku.
31.7. Dřevo - odkaz našich předků
Akce: Muzeum se představuje - Mlýnská dolina - Dřevo - odkaz našich předků
Kdy: neděle 31. července 2005
Kde: areál Mlýnská dolina
Mlýnská dolina ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v neděli 31. července 2005 novým programem „Dřevo odkaz našich předků", který pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s Lesy ČR v Hradci Králové.
Pracovníci Valašského muzea předvedou opracování dřeva různými technikami jako je :
ruční tesání a opracování kulatiny širočinami, sekerami, pilami a pantoky, výrobu dřevěných okapů, výrobu šindele opracovaného pořízem a fugačem, vrtání potrubí, pokrývání šindelem, ruční výrobu provazů a lan, roubení a sestavování dřevěnic, výrobu dřevěných štípaných plotů, vyřezávání ornamentů
V chodu budou benzínové motory, které budou pohánět štípačku, cirkulárku a další nezbytné pomocníky v hospodářství. V provozu bude i sto let starý parní stroj.
Budou oživeny všechny objekty v Mlýnské dolině
Hamr – kutí na velkých kladivech, práce na výhni
Lisovna – lisování oleje
Pila – řezání na katru – jednuška
Mlýn – mletí na mlýnci
Valcha – výroba sukna

 
Lesy ČR se budou prezentovat
výstavou lesnických a katastrálních map
soutěžemi pro děti s lesnickou tématikou, např. poznávání dřevin
propagací lesnictví ČR
Městské lesy Rožnov provedou
ukázky těžby dřeva, opracování kulatiny, odvětvování, prořezávání a další práce v lese
výstavu historických a novodobých motorových pil
Ve spolupráci s agenturou Dobrý den z Pelhřimova předvedeme
Hlavolamovou hernu pro chvilkové odreagování celé rodiny od dětí, přes maminky až po tatínky.
praktické ukázky řady neobvyklých dřevěných hlavolamů pro malé i velké zájemce, muže i ženy – s různou obtížností
Jak to doopravdy funguje s legendárním ježkem v kleci - ukázky neobvyklých společenských her s možností vyzkoušet
Funkční jízdní kolo vyrobené celé ze dřeva
Řetěz vyrobený z jednoho kusu dřeva
Ve spolupráci s pracovníky muzea si mohou dospělí i děti zasoutěžit a vyzkoušet zručnost při práci se dřevem jako je sekání, řezání, zatloukání hřebíků, sbíjení latí apod.
Ke zpříjemnění atmosféry celého areálu bude po celý den k poslechu vyhrávat dechová hudba Nemšovanka.

Srpen

Datum,časAkce
5. - 7.8.2005 Jánošíkov dukát 2005
Kdy: od pátku 5.srpna do neděle 7. srpna 2005
Kde: areál Dřevěného městečka
JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2005
Mezinárodní festival slovenského folkloru v České republice
První víkend v srpnu budou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm opět znít líbezné i temperamentní slovenské melodie. Od 5. do 7. srpna se tam totiž uskuteční již 7. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v České republice JÁNOŠÍKOV DUKÁT 2005, jehož hlavními pořadateli jsou Obec Slovákov v České republice, Folklorní sdružení Púčik z Brna a Folklorní sdružení České republiky. Záštitu nad festivalem i letos převzali ministr kultury ČR Pavel Dostál, minister kultúry SR Rudolf Chmel a hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
Na festivalu se představí 21 folklorních souborů (což představuje na 650 účinkujících) - především z České republiky, které se věnují jevištnímu zpracování slovenských lidových písní, tanců a melodií. Jako hosté vystoupí soubory ze Slovenska, ale také krajanské folklorní soubory a lidové hudby z Maďarska, Polska, Srbska a Černé Hory ale i slovenský soubor z Anglie a Belgie a také kolektivy, které u nás reprezentují jiné národnostní menšiny.
V pátečním zahajovacím programu „Vitajte u nás" přivítá ve skanzenu zúčastněné soubory, hosty i všechny návštěvníky letošního ročníku domácí folklorní soubor Rusava se svými tanečníky Bystřice pod Hostýnem a Bartošův dětský folklorní soubor ze Zlína. V areálu Dřevěného městečka se potom všichni účastníci festivalu i další zájemci o lidovou hudbu, píseň, tanec a dobrou náladu sejdou „Pri hudákoch".
Živou pozvánkou bude sobotní dopolední Roztančené náměstí a krojovaný průvod všech účinkujících. Ve 14,00 hodin bude samostatný program nazvaný „Zahrajme sa" patřit dětským folklorním souborům a potom už se budou na pódiu Komorního amfiteátru střídat naše i zahraniční kolektivy. Jeden ze sobotních programů nazvali jeho tvůrci „Žijeme v jednej zemi" a představí se v něm zástupci národnostních menšin žijících v naší republice (kromě Slováků to letos budou např. Poláci, Řeci, Romové a Rusíní). K nejatraktivnějším budou určitě patřit programy „Od Tatier k Šumave" - v něm budou společně účinkovat folklorní soubory z České republiky a Slovenska – a  „Hostia naši milí" – v němž se představí slovenské krajanské soubory. I v letošním roce proběhne populární mezinárodní klání v činnosti, která byla v minulosti výsadou hospodyněk, a to „Mistrovství Valašského království ve stloukání másla", spojené se zábavným programem „Od buka do buka", v němž se v dovednostním i žertovném zápolení setkají Jánošíkovci z Čech, Moravy i Slovenska. Pro diváky je připraven jistě zajímavý program, ve kterém chceme přiblížit lehce erotické písničky a tance. To vše bude tématem programu „Folklorníček pro dospělé, aneb Mocná erotika", který začne ve 22,30 hodin.
Pro ty hudby a tance chtivé návštěvníky, kteří se přijedou nejenom podívat, ale třeba se i něčemu přiučit, je na sobotní poledne připravena „Fujarôčka moja" aneb malá škola hry na pastýřské hudební nástroje (na fujaru, píšťalky a koncovky bude vyučovat zkušený výrobce a muzikant Drahoš Daloš z Lehoty pri Nitre) a  „Živá klenotnica" - malá škola šarišských tanců (pod pedagogickým vedením Vladimíra Michalka z Košic).
V neděli bude pódium patřit jak programu cimbálových muzik a lidových hudeb, tak i letošním jubilantům a jejich gratulantům. Třídenní setkání souborů, folkloristů a milovníků slovenského lidového umění vyvrcholí v neděli 7. srpna v 15 hodin slavnostním galakoncertem nazvaným „Z rodného kraja".
Součástí festivalu bude také jarmark lidových řemesel. Předvedení tradiční lidové umělecké výroby bude pro všechny návštěvníky určitě atraktivním obohacením. Poskytne jim přímo na místě příležitost vidět na vlastní oči pracovat opravdové mistry lidového řemesla a třeba si i některou z činností svýma vlastníma rukama vyzkoušet, anebo si alespoň odvézt domů některý z krásných uměleckých předmětů.
A na své si jistě přijdou i gurmáni, protože v průběhu celého festivalu budou v hostinci Na posledním groši probíhat dny slovenské, maďarské, polské a české kuchyně.
Letošní ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát je opět zařazen do projektu států Visegrádské čtyřky nazvaného „Dny tradiční kultury" a v rámci tohoto projektu se v průběhu festivalu objeví i další zajímavé akce.

Přijměte naše pozvání na tento jedinečný svátek slovenského folkloru v České republice.

Dr. Vlastimil F a b i š i k - ředitel MFSF Jánošíkov dukát
www.janosikovdukat.fos.cz a další informace možné na mob. tel: +420 603 445 279

RÁMCOVÝ PROGRAM MFSF Jánošíkov dukát 2005
5. 8. 2005 - piatok
19,30 hod. Zahájenie VII. ročníku MFSF Jánošíkov dukát 2005
19,10 hod. Privítací program „Vítajte u nás"
program domácich folklórnych súborov v ucelenom programe.
21,00 hod. Pri hudákoch
stretnutie mladých folkloristov pri ľudových hudbách všetkých súborov.
21,00 hod. Návraty
spoločné stretnutie organizátorov s vedúcimi súborov a hosťami festivalu.
6. 8. 2005 - sobota
10,00 hod. Roztančené námestie
- živá pozvánka zúčastnených folklórnych súborov pre občanov
a návštevníkov mesta Rožnov pod Radhoštěm.
- prijatie organizátorov a vedúcich FS na radnici mesta.
10,45 hod. Rieka radosti
sprievod zúčastnených folklórnych súborov z námestia T. G. Masaryka do areálu dreveného mestečka.
11,30 hod. Škola tanca
Tance z regiónu Šariša - malá škola tancov
13,00 hod. Fujarôčka moja - pastierske hudobné nástroje
malá škola hry na pastierske hudobné nástroje
14,00 hod. Zahrajme sa na ...
program detských súborov
16,00 hod. Žijeme v jednej zemi
program súborov národnostných menšín žijúcich v ČR
18,00 hod. Od Tatier k Dunaju
program folklórnych súborov pôsobiacich v Českej republike
19,30 hod. Hostia naši milí
program zahraničných folklórnych súborov
21,00 hod. 5.majstrovstvá Valašského kráľovstva v mútení masla
Od buka do buka
– veselo i vážne o Jánošíkovi
Stretnutie Jánošíkovcov zo Slovenska z Čiech i sveta
22,30 hod. Folklorníček pre dospelých, alebo MOCNÁ EROTIKA
erotika v ľudových piesňach
24,00 hod. O polnoci pri muzike...
zábava pri ľudových hudbách v areáli Dreveného mestečka
7. 8. 2005 - nedeľa
10,00 hod. Hrajte mi husličky
program ľudových hudieb
12,30 hod. Živio - naši jubilanti
program jubilujúcich súborov
15,00 hod. Z rodného kraja
galaprogram všetkých zúčastnených folklórnych súborov
18,00 hod. Ukončenie festivalu
Datum,časAkce
13.8.2005 16. Valašské folkrockování
Akce: 16. Valašské folkrockování
Kdy: sobota 13.srpna 2005 od 17.00 hodin
Kde: areál Valašské dědiny - amfiteátr Na Stráni
Plakát akce 16. Valašské folkrockování Multižánrový festival.
Za přispění firem:
Deza, CS Cabot, Remak, Pivovar Radegast, Mertrade, AGH, B-mobil, ON Semiconductor, Dobiáš, Grafia Nova, Vitrum, Aral, Elinex a BRISTON security.
Mediální partner: Spektrum Rožnovska, TV Beskyd a Radio Apollo.
Spolupracující organizace: Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R.
Za finanční podpory Zlínského kraje.
Buty - tichá parta - Ostrava
Sestry Steinovy – Praha
Njorek s Olinem Nejezchlebou - Praha
Marsyas se Zuzanou Michnovou – Praha
Kurtizány z 25. avenue - Praha
Southpaw – Praha
Uvádí: Karel Prokeš
BUTY – tichá parta
Buty – tichá parta jsou "nadnárodní" a jejich muzika "nadstylová". Máte jedinečnou možnost slyšet akustickou verzi koncertu, ve kterém se rozsvítí a zhasne...
Složení kapely: Radomír Pastrňák (radoš) – akustická kytara, zpěv; Richard Kroczek (richard) – percussion; Michal Žáček (michal) – saxofóny, flétny; Anastasios Engonidis (taso) – akustická basa; Marek Moroň (maroš) - akustická kytara, zpěv.
SESTRY STEINOVY
Rodačky z Děčína Sestry Steinovy jsou jako dvojice Simon a Garfunkel. Avšak kouzlo Sester Steinových pramení ze spojení zvonivě ostrých, občas ironicky šlehavých hlasů Karoliny Kamberské, která také písně skládá, a kytaristky Lucie Steinhauserové. Vše, co folkově naznačila předchozí deska Lilie polní, rozvinulo album Můj tanec do živých barev. Osvěžující šoky a chytré rebelství Sester Steinových působí jako štípnutí, které posluchače probere v momentu, kdy je ukolébán nádhernou folkrockovou melodií skladby Vinná – nevinná... Co píseň, to perla, již prosvětluje instinktivní muzikantství Sester Steinových. Obě dámy jitří každé špatné svědomí s půvabem a šarmem, jemuž lze jen podlehnout.
NJOREK
Czech world music project. Skupina Njorek vznikla na jaře roku 2003 a hraje ve složení: Jaroslav Olin Nejezchleba – violoncello, housle, zpěv; Michal Müller – citera, zpěv a Stanislav Barek – kytara, zpěv. Hlavní myšlenkou vzniku souboru bylo zúročení zkušeností Jaroslava Nejezchleby z období adolescentního věku, kdy byl členem cimbálové muziky „Písečan". Tento neodmyslitelný člen skupin Marsyas a E.t.c. zpíval moravské písničky na různých večírcích a po hospodách. Tyto písničky se staly základem repertoáru skupiny. Všichni tři její členové mají blízko k blues a rocku, proto nejsou skladby interpretovány v původní podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů samotných. Prolínáním rozdílných hudebních stylů vznikají písničky, které nejsou na české hudební scéně tak obvyklé. Na rozdíl od jiných skupin obdobného zaměření hrají akusticky. Repertoár doplňují i písně jiných národů a také vlastní skladby.
MARSYAS
Skupina Marsyas začala hrát na počátku sedmdesátých let a od té doby prodělala mnoho změn - nahrávala a koncertovala v mnoha podobách a seskupeních. Zaujala především svou původní originální tvorbou. Vše vzniklo na základech několikaleté spolupráce Zuzany Michnové a Petra Kalandry. Nejdříve akusticky s Oskarem Petrem, pak s Jiřím Vondráčkem a Pavlem Skálou a později v tvrdší podobě s Jarinem Nejezchlebou a rockovou rytmikou. V nahrávacích studiích vzniklo v průběhu let několik alb, která postupně mapovala vývoj této folkrockové skupiny. Po smrti Petra Kalandry se sešli bývalí členové skupiny, aby mu na koncertě Dobrá víla Kalandra v pražském divadle Archa poslali pozdrav do nebe. Tehdy, začala doutnat myšlenka, že by Marsyas znovu koncertně ožil, i když bez Petra. Koncem loňského roku vydala Zuzana Michnová a spol. kompilační CD‚ 1978 – 2004, které obsahuje ty nejlepší skladby – např. Marsyas a Apollon, Blues navečer, Co tě čeká, Sám ví líp, Carrey, Dopisy, S Luisem, Podívám se z blízka a další. Na nahrávce se objevila také bonusová novinka „Země Bójů".
Složení skupiny: Zuzana Michnová – zpěv; Jirka Vondráček - zpěv, perkuse; Jaroslav Olin Nejezchleba - basa, zpěv; Pavel Skála - kytary, zpěv; Jirka Zelenka – bicí, zpěv; Jiří Charypar – kytary.
KURTIZÁNY Z 25. AVENUE
Kdo kdy na začátku devadesátých let slyšel o Kurtizánách z 25. avenue, už si je z paměti nevypudil: ať už díky lehce drsnému a těžce matoucímu názvu (to je jako ženská kapela, nebo co?), drzé „imidž" (vystupovat po měsíci od vzniku, navíc rovnou na rockové soutěži, no není to drzost?), agresivní kytaře, anebo kultu, který Kurtizány provázel a šířil se skoro rychlostí světla. Po vydání 1. alba s názvem Ubiquity nastalo období „zlatých časů", kdy na kapelu chodilo do klubů hodně lidí, ale přišla i období, kdy koncertů bylo čím dál míň, každý měl svou práci a už to skoro vypadalo na tichý rozklad.... V roce 2002 se vrátili v původní síle, se zbrusu novou deskou Medium a v nevídaném – dospělém - rozpoložení: „Teď je úplně největší pohoda, co jsme kdy v jakýkoli skupině zažili. Pořád máme stejně pevný pocit sounáležitosti jako na začátku, ale k němu se teď přidal ještě jeden stejně silný dojem – profesionalita, co provází nahrávání naší desky," řekl zpěvák Simon a kytarista a producent Tomáš Vartecký, dva zakládající členové Kurtizán... Podle věku by s Kurtizánami z 25. avenue měla právě teď otřásat ta nejhrubší puberta. Kapela však tři roky po úspěšném vydání alba Médium přichází s novým CD - Chemie.
Složení skupiny: zpěvák Simon, kytarista Tomáš Vartecký, bubeník Viking a baskytarista Jirka Tille.
SOUTHPAW
Skupina Southpaw vznikla v roce 1996. Přestože členové kapely vypadají poměrně mládežnicky, o žádné zelenáče se už dávno nejedná, jak naznačuje jejich devítileté harcování po České republice - a ovšem jejich řídnoucí vlasy. Před devíti lety ale bylo všechno jinak - ještě jako sotva odrostlé děti poslouchali zakládající členové Southpaw britskou kytarovou modlu Morriseyho, od kterého si bez dovolení vypůjčili název pro kapelu z jeho alba Southpaw Grammar. Od romantických indie kytar byl v půlce devadesátých let jen krůček k elektronice. Southpaw ovšem proti elektronice vždy protestovali - známé je jejich demonstrativní rozbití počítače přímo na pódiu při jednom z koncertů. To tedy samozřejmě vysvětluje, proč hned vzápětí implementovali elektronické nástroje včetně počítače do své další tvorby. Postupně se se svojí kombinací elektroniky a melodického indie-popu etablovali na domácí scéně a každoročně hrají na všech významných festivalech po celé ČR s předními českými i zahraničními kapelami. V roce 2001 vydávají debutovou desku s názvem Pop Secret. O dva roky podepisují smlouvu na další desku s názvem Pleasure You Can Measure. Southpaw se stávají zejména frekventovaným koncertováním stále známějšími a i jejich druhé album svojí kvalitou potvrzuje jejich statut neobjevených českých hvězd. Zatím poslední album má název Boys Make Noise. Kromě změny bubeníka, kdy z kapely odešel Tom Konůpka a skvěle ho nahradil Jan (John) Janečka, se fanoušci můžou těšit na nové album, které by mělo vyjít na jaře 2006.
Složení skupiny: Gregory – frontman, kytara; Jacquez – bass; Karzi – keyboards; John – drums.

Vstupné v předprodeji: 130,- Kč, na místě: 150,- Kč, děti: 60,- Kč. Předprodej vstupenek probíhá v T klubu, v Informačním centru Valašského království a v knihkupectví Lukas.
Změna programu vyhrazena.

Datum,časAkce
13.-14.8.2005 25. Starodávný jarmark
Akce: 25. Starodávný jarmark
Kdy: sobota a neděle 13.-14. srpna 2005 po celý den
Kde: areál Dřevěné městečko a Valašské dědiny
sobota 13. srpna 2005

u vchodu

od 9.00 vyhrává FROLM

radnice

10.00 slavnostní zahájení jarmarku
s průvodem účinkujících


komorní amfiteátr

10.30 Camerata – historická hudba

11.05 sestry Hrabovské – kankánové tanečnice
palouk u Janíkovy stodoly
11.15 Duo Hadaš - kouzelníci chůdy,
11.00, 13.00 a 15.00
11.45 sestry Hrabovské – kankánové tanečnice
skupina historického šermu Valmont
šipky, skákací hrad
12.00 Věrovanka – dechová hudba
13.00 DOCUKU Jaroňkova busta
14.30 Duo Hadaš - kouzelníci
10.30, 12.30 a 14.30 - divadlo pro děti
15.00 Camerata – historická hudba palouk u amfiteátru
15.40 sestry Hrabovské – kankánové tanečnice
historický kolotoč, střelba z kuše, fakíři, kejklíři
15.45 Věrovanka – dechová hudba
pódium u rybníčku fojtský dvůr
od 10.30 lidová zábava s  Heligonkou
kafírna s historickou pražírnou kávy
12.00 fakíří, kejklíři v zahradě fojtství
13.00 Heligonka
věštkyně, masážní salón
15.00 sestry Hrabovské kuželna
15.15 Heligonka
kuželky
v areálu Dřevěného městečka vyhrává po celý den FROLN
v areálu Valašské dědiny – jízda kočárem, u Šturalovy hospody hraje hudecká muzika Radhoště

neděle 14. srpna 2005

Jarmareční ostatky
u vchodu

od 9.00 vyhrává gorolská muzika

komorní amfiteátr palouk u Janíkovy stodoly
11.00 Calata - historická hudba
11.00, 13.00 a 15.00
11.30
12.00
Duo Hadaš - kouzelníci
Calata - historická hudba

skupina historického šermu Valmont
chůdy, šipky
12.45 kejklíři, fakíři palouk u kříže
13.00 Lieskované – dechová hudba
Gin Šín – ukázky práce s lasem
14.00 Soláň – folklorní soubor Jaroňkova busta
15.00 Duo Hadaš – kouzelníci
10.30, 12.30 a 14.30 - divadlo pro děti
15.45 Lieskované – dechová hudba palouk u amfiteátruhistorický kolotoč, chůdy, šipky
pódium u rybníčku fojtský dvůr
od 10.00 Dživ Lačes – rompop
kafírna s historickou pražírnou kávy
12.00 fakíří, kejklíři v zahradě fojtství
12.30 Dživ Lačes
věštkyně, masážní salón
14.00 Calata

15.00 Dživ Lačes

v areálu Dřevěného městečka vyhrává po celý den gorolská muzika Nowina
v areálu Valašské dědiny – jízda kočárem, u Šturalovy hospody hraje hudecká muzika Radhoště a své dovednosti s ovládáním dlouhého biče předvede dvojnásobný mistr světa Gin Šín

Po oba dny mají návštěvníci možnost získat výherní vstupenku!
Po oba dny můžete v poštovně získat pamětní list, kupón se známkou a jubilejní razítko.

Datum,časAkce
20.8.2005 Ve znamení ryb
Akce: Ve znamení ryb
Kdy: sobota 20.srpna 2005 po celý den
Kde: areál Mlýnská dolina
... myslel jsem na to, co bylo v mém životě nejkrásnější.
Nemyslel jsem na lásku, ani na to, jak jsem se toulal po světě.
Chodil jsem ale znovu k potokům, řekám, rybníkům a přehradám na ryby.
Uvědomil jsem si, že právě to bylo to nejkrásnější, co jsem na světě prožil.
Ze vzpomínek Oty Pavla
Rybářský výlet Rybářství patří právem k nejstarším zdrojům lidské obživy. V současnosti je rybolov udicí sportem, zábavou i druhem odpočinku. Tradiční rybářské výlety, které se konaly v různých částech Valašska, přiblíží Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p.R. svým návštěvníkům dne 20.8.2005 již po sedmé v programu „VE ZNAMENÍ RYB".
Areál Mlýnské doliny bude od 9.00 do 17.00 hodin oživen atraktivními ukázkami živých sladkovodních ryb – původních druhů na Valašsku spojenou i s jejich prodejem, ukázkou používaného rybářského nářadí,včetně ukázek tradičních řemesel spojených s rybářstvím – výroba sítí, pletení vrší, vázání umělých mušek aj. Na své si přijdou i gurmáni, pro které je připraven bohatý sortiment tradičních rybářských specialit.
Rybářský výlet  Rybáři i nerybáři si mohou zachytat a zkusit své štěstí v muzejním hamerském rybníku. A kdo neví jak na to, může se přiučit u členů ČRS MO Rožnov p.R. – mistrů světa v muškaření, kteří předvedou své umění.

Nedílnou součástí programu je i ukázka „pasování na rybáře". Děti i dospělé pobaví Vodnické pohádky v podání DIVADLA KRUH a pravý vodník – pozor na dušičky! Celou atmosféru umocní RYBNIKÁŘI – hudební skupina.
Rybářský výlet 
Rybářský výlet  Program proběhne ve spolupráci s firmou ASKA – pstruhařství Rožnov p.R., s MO ČRS Rožnov p.R.
Režie: Mgr. Zdeněk CVIKL Změna programu vyhrazena!
Kontakt: tel. 571 757 119, 571 757 163, 571 757 111
Fax:. 571 654 712

5. putování po Valašsku - Rusava a Podhostýnsko
Akce: 5. putování po Valašsku - Rusava a Podhostýnsko
Kdy: sobota 21. srpna 2005 - 10.30 - 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěné městečko - amfiteátr
Program:
10.30 – 12.00 amfiteátr Dřevěného městečka
vystoupení dětských souborů:
- dětský pěvecký sbor Vrabčáci – lidové písně
- Ústav sociální péče Javorník – valašské pásmo
- Cimbálová muzika Voděnka a taneční soubor Malá Rusava
13.30 – 14.15 zahájení z  radnice Dřevěného městečka, program v amfiteátru
soubor Rusavjan a cimbálová muzika Rusava
14.30 - 17.00 - vystoupení souborů - v amfiteátru Dřevěného městečka
- Valašský soubor písní a tanců Rusava
- Cimbálová muzika Voděnka
- Dětský valašský soubor Malá Rusava
- Dětský pěvecký sbor Vrabčáci
- Ústav sociální péče Javorník

6. putování po Valašsku - Dolina Urgatina
Akce: 6. putování po Valašsku - Dolina Urgatina
Kdy: sobota 27. srpna 2005 - 13.00 - 16.00 hodin
Kde: areál Dřevěné městečko
Program:
13.00 - zahájení pořadu na amfiteátru Dřevěného městečka
13.15 - 14.30 - vystoupení cimbálové muziky Milana Mlčáka z Nového Hrozenkova
s tanečníky ze souboru Ovčák z Hovězí
14.30 - 15.30 - vystoupení pěveckého souboru Karlovjanky z Velkých Karlovic
15.30 - ukončení pořadu

Září

Datum,časAkce
4.9.2005 7. putování po Valašsku - Rožnovsko
Akce: Putování po Valašsku – 7. díl – Rožnovsko
Kdy: neděle 4. září 2005 od 10.00 do 17.30
Kde: areál Dřevěné městečko, amfiteátr
Program:
10.00 – 11.00 Vyprávění o jednotlivých objektech Dřevěného městečka, obchůzka po Dřevěném městečku, slovem provází moderátorka paní Zuzana Vašková
11.00 – 11.30 Divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice: Klebetnice – hra podle předlohy Miloše Kulišťáka
12.00 – 13.30 Dětský folklorní soubor Soláněk a cimbálová muzika Světlina z Hutiska
13.30 – 14.00 Dětský folklorní soubor Valašenka z Vidče
14.00 – 14.15 Slavnostní zahájení pořadu z amfiteátru Dřevěného městečka
14.15 – 15.30 Folklorní soubor Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm
15.30 – 16.30 Dechová hudba Bečvanka z Dolní Bečvy
16.30 – 17.30 Dechovka Zubřanka ze Zubří
30.9.2005 X. X. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím
Akce: X. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím
Kdy: pátek 30. září 2005 od 18.30 hod.
Kde: Masarykovo náměstí, Dřevěné městečko VMP
Lampiónový průvod zahájí promenáda broučků, broučínků a berušek na náměstí.
V areálu Valašského muzea je připraven program:
Janíkova stodola – muzikál Broučci (vstupné 50,- Kč),
Komorní amfiteátr – Rej broučků,
U rybníčku – Malá škola valašského strašení, osvětlený historický kolotoč, bohatá pohádková výzdoba, pro děti i rodiče rozmanitá nabídka občerstvení.
Datum,časAkce
9.-11.9.2005 Ozvěny Etnofilmu
Akce: Ozvěny Etnofilmu
Kdy: od pátku do neděle 9.-11.9.2005 po celý den
Kde: areál Dřevěné městečko - Hospoda Na posledním groši
VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM (VMP)
VALAŠSKÝ MUZEJNÍ A NÁRODOPISNÝ SPOLEK
KINO PANORAMA
si Vás dovolují pozvat na
13. nesoutěžní přehlídku filmů a videoprogramů s národopisnou tématikou letos věnovanou slovenskému filmaři a etnografovi Martinu Slivkovi, doplněnou o snímky polského partnerského města Śremu a maďarského Körmendu.
OZVĚNY ETNOFILMU
9. – 11. září 2005
VMP – DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO – HOSPODA NA POSLEDNÍM GROŠI
KINO PANORAMA

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA PODPORY GRANTOVÉHO PROGRAMU
MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Pozvánka na Etnofilm

Tradice minulých ročníků nás zavazuje pozvat do našeho muzea všechny ty, kdo si vybrali projevy lidové kultury za náměty svých dokumentárních snímků i autorských děl. Naše pozvání je adresováno všem, jimž se kamera stala prostředkem záznamu událostí a situací z reálného života, s nimiž se setkali při svých cestách a výzkumech.

Odpovídají-li Vaše snímky vyhlášené kategorii
ETNIKUM, ETNICKÁ SKUPINA A JEJICH IDENTITA
Člověk a tradice - filmová dokumentace a hraný film

a budete-li mít zájem o jejich uvedení v našem programu, zašlete laskavě přihlášku spolu s Vaším dílem (film / VHS / S-VHS / CD-Rom / DVD) na adresu Valašského muzea v přírodě do 31. 8. 2005 spolu s jeho stručnou charakteristikou a technickými parametry
Národopisná dokumentace a film
Etnofilm Rožnov
Osobnost Martina Slivky
Projekce filmů
Anotace k filmům

Těšíme se, že naše pozvání přijmete

Další informace:
Mgr. Jana Tichá, e-mail: ticha(zavináč)vmp(tečka)cz, tel.: 571 757 144, 571 757 111, http://www.vmp.cz

Říjen - Listopad

Datum,časAkce
18.10.-2.11.200

Úroda z polí, zahrad a sadů

aneb Valašský hortikomplex

Akce: Úroda z polí, zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex
Kdy: 18.10. – 2.11. 2005, od 10.00 do 16.00 hodin (24., 31. 10. zavřeno)
Kde: areál Dřevěné městečko - Janíkova stodola

Výstava prezentující ovoce, zeleninu, obiloviny a další plodiny pěstované v minulosti nejen na Valašsku, se stala součástí programové nabídky Valašských roků.
Představujeme ve dvou rovinách výpěstky zemědělství z minulosti a ze současnosti – ovoce, zeleniny, okopaniny, luskoviny, obiloviny a další technické plodiny. Pravidelně jsou k vidění odrůdy ovoce, okopanin a obilovin, které byly pěstovány nejen na Valašsku v minulosti. Tyto a další zajímavosti může návštěvník přímo na místě srovnávat s odrůdami současnými, které v poslední době dobývají český zemědělský trh. Většina vystavených vzorků plodin ze skupiny tzv. „starých odrůd" jsou pěstovány v areálu Valašské dědiny v rámci problematiky „Zachování starých a krajových odrůd zemědělských plodin".

Prosinec

Datum,časAkce
5.12 Mikulášský podvečer
Akce: Mikulášský podvečer
Kdy: pondělí 5.12.2005 - od 15.00 do 19.00 hod.
Kde: areál Dřevěného městečka

6. prosince má svátek svatý Mikuláš o jehož životě a skutcích existují rozsáhlé legendy. Biskup, světec, patron a ochránce, pomocník v nouzi a hlavně přítel dětí. V předvečer svého svátku, 5. prosince 2005 od 15.00 do 19.00 hod., zavítá do Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a bude rozdávat radost dětem i dospělým. Tam, kde návštěvník uvidí světlo v oknech, může vstoupit.
Mikulášské perníky
Výroba papírových vánočních ozdob
Vánoční stromečky
Mikulášská nadílka
Nasvícený kostel
Mikulášova matička rozdává dárky
Ve fojtství z Velkých Karlovic vládne pracovní atmosféra. Řezbáři pod rukama roste stádo oveček, hospodyňka tvoří z obyčejného perníku drobné dárky a na stavu přibývá nový kus režného plátna, pilná švadlenka a vyšívačka nabízí drobnosti pro děti, ale také na výzdobu domova. Děti u pece poslouchají vyprávění hospodyně a na stole se určitě najde něco dobrého na zub.
Billova chalupa je krásně provoněná. Hospodyňky už mají nachystané mikulášské figurky, z dalšího těsta připravují belešky. Hbité prsty vyrábí vánoční ozdoby z papíru a další krása vzniká z nití.
V přízemí radnice je otevřená poštovna a paní pošmistrová chystá k odeslání poštu Ježíškovi se speciálním razítkem. Pohlednice si tu může každý koupit pro své přátele a známé, nebo jen tak pro radost.
Stejně příjemné bude zastavení v krámku rožnovské obchodnice, která nabízí drobnosti pro potěšení. Na voňavém perníku kouzlí perníkářka krásné ornamenty, které připomínají výšivku.
Kdo vyšlape pár schodů do patra, bude odměněn výstavkou vánočně prostřených stolů od těch nejstarších až po současnost. Květinářka nám předvede, jak si vyzdobit stůl dnes s použitím přírodních materiálů. Na stole nesmí chybět svíčka a nejvoňavější je z včelího vosku. Krása na stromečku je zase vytvořena z drátku a perliček – tyto ozdoby patří k těm nejstarším.
Janíkova stodola je nachystaná na příchod Mikuláše. V 16.00 hodin se tu očekává hlavní nadělování. Tam mohou dospělí nachystat dárky pro své děti.
V předsálí to sladce voní. Všichni prokřehlí a unavení tu najdou občerstvení. Vždyť vůně perníku, rumu a punče neodmyslitelně patří k tomuto období.
Ponocný ohlásí celou hodinu a nastal čas vypravit se do kostela. V 17.00 hodin se tu sejdeme s dětmi na vánočním zpívání. Koledování v podání souboru Beskyd určitě všechny naladí na správnou sváteční strunu.
V 18.00 hodin začnou roráty, všichni se na chvíli zastaví a vychutnají si atmosféru předvánočního času.
Celou dobu bude areálem procházet Mikuláš se svou družinou a košem plným dobrot pro všechny hodné.
Aby toho neměl moc, pomůže mu Mikulášova matička.

Ve stáncích s vánoční nabídkou snad každý najde nějakou drobnost, která zpříjemní

sváteční dny.

6.12.

do 15.12

Vánoce na dědině
Akce: Vánoce na dědině
Kdy: od úterý 6.12. do čtvrtku 15.12. od 8.00 do 14.00 hodin (mimo neděli 11.12.), ve čtvrtek 15.12. jen od 8.00 do 12.00 hodin.
Kde: areál Valašské dědiny


Vánoce jsou snad nejhezčími svátky roku
, konečně je čas na chvíli se zastavit, sejít se a popovídat s přáteli a blízkými. Proto přípravě Vánoc každoročně věnujeme náležitou péči – oprášíme vzpomínky i znalosti, vracíme se ke starým zvykům a obyčejům, zalistujeme sbírkou receptů, abychom opět vybrali osvědčené a nezaměnitelné vánoční pečivo.

Vánoční putování začíná ve škole

Čím jsme starší, tím více vzpomínáme na modravé závěje sněhu,

na zasypané venkovské chalupy, na světýlka luceren i na radost

v očích všech dobrých lidí, které jsme potkali.

Vánoční období tvoří ústřední část zimního zvykosloví a začátek

církevního liturgického roku. Nahromadění zvyků, obřadů i magických

příležitostí tvoří vrstvy, v nichž se těžko určuje stáří jednotlivých

jevů. Jisté je, že převládá motivace křesťanská, oslavuje se den

narození Krista.
V lidovém prostředí se hojněji vyskytují relikty, související s kultem

předků či slunce. Magické praktiky měly sloužit k zajištění

hospodářského zdaru, ochránit dům i obyvatele před ohněm,

nemocemi a zamezit vlivu zlých sil. Celým životem pronikala

úcta ke zdrojům obživy, k půdě i k hospodářským zvířatům.

Hospodář na saních tažených koňmi

Štědrý den platil za den pracovní, ale s řadou tradičních omezení. Největším svátkem Vánoc byl Boží hod, svátek narození Páně. Ten den se nepracovalo, lidé nechodili ani po návštěvách. Na svátek sv. Štěpána se uklízel štědrovečerní stůl a po dědinách se rozběhli koledníci. Samotné vánoční období pak končí svátkem Tří králů.

Valašské muzeum v přírodě v době od 6.12. do 15.12. 2005 (kromě neděle 11.12.2005) vytvoří ve Valašské dědině atmosféru minulých časů vánočních. V těchto dnech se pracovníci muzea promění na hospodyně a hospodáře, ale také pana učitele, Mikuláše s čertovským doprovodem a tajemné Lucky.

Vánoční putování začneme ve škole. Koledy v podání malých zpěváčků a pana učitele navodí správnou vánoční náladu.

Pak nás vůně přiláká do Matochovy chalupy z Velkých Karlovic. Hospodyňky tu pečou a zdobí perníčky. A v chlévě čeká dobytek, že něco z těch vánočních dobrot zbude.
V chalupě z Valašské Polanky zabírá skoro celou jizbu stav. Koberce ze zbytků látek jsou nejen pevné, ale i pěkné. Někdy se tu ozývá i kolovrátek, nebo pilná hospodyňka váže teplé rukavice do nepohody.

Kuchyň chalupy z  Nového Hrozenkova má pro nás překvapení v podobě Mikulášských figurek. Různé tvary z dobrého kynutého těsta. Dříve si děti nejdříve pohrály a pak hračku snědly. Tady ale ochutnáme hned. A také tu voní pečená kvaka a vařené sušené ovoce. V jizbě zase pod rukama vyšívačky vzniká bílá krása.

Hospodyně pečou a zdobí perníčky

V Adamcově chalupě žil starý mládenec – všeuměl. Dnes tu řezbář vykouzlil betlém a pod jeho rukama se rozrůstá stádo oveček. Na stole figurky ze sušeného ovoce, vánoční ozdoby a ze sporáku se line vůně čokolády, která ozdobí stromeček.

Výroba Mikulášských figurek

V malé jizbě další chalupy z Nového Hrozenkova je na skromném stole připravený chleba pro ty ještě chudobnější.

Chalupa z Velkých Karlovic dýchne tajemnem. Tvary odlité z olova věští budoucnost a lodičky ze skořápek ořechů plují po vodě a ukazují směr dalšího života.. Na cestu dostaneme kousek chleba s medem.

Dědinou důstojně kráčí Mikuláš. Pro ty hodné vždy najde v koši dobrotu. Za ním ale poskakuje čertovská družina a těší se, že objeví nějakého hříšníka.

Bude lepší uchýlit se do chalupy stániska z Rákošového. Tu se každou chvíli vyloupne z železné formy vánoční oplatek. Ten nesměl chybět u štědrovečerního stolu. Mazal se medem, aby lidé byli dobří a česnekem pro zdraví. A medem voní nejen oplatky, ale i doma vyrobené svíčky. Seznámíme se tu také s historií svícení.

Krátce se zastavíme u  chalupy z Lužné. Nebudeme rušit, připravují se tu na návrat některých členů rodiny ze světa. Je třeba nachystat nejen vánoční stůl, ale také spaní na zemi pro nocležníky.

V chalupě ze Študlova bydlel miškář, který chodil po světě. Na Vánoce se pak rodina mohla těšit nejen na hospodáře,ale i na cizokrajné dárky, třeba v podobě pomeranče.

V chalupě z Velkých Karlovic se věští budoucnost ...
Okna vyzdobená vánočním pečivem

Na závěr prohlídky nás čeká příjemné posezení v  chalupě z Miloňova. Za okny svítí svíčka – rodina zasedla k štědrovečerní večeři. V peci praská oheň a osvětluje jizbu, která je provoněná perníkem a čajem z devatera kvítí. Povídání o vánocích a štědrovečerní večeři na Valašsku ukončí celou prohlídku. Do ticha zazní syčení a pod okny se mihne bílá postava. To Lucka obchází chalupy.
Ve všední dny je program připraven pro objednané skupiny převážně školních dětí. Jednotlivci mohou přijít bez omezení, ale větší skupiny návštěvníků se nemusí do areálu vůbec dostat, protože všechny dny jsou vyprodány.
V sobotu 10. prosince 2005 bude areál Valašské dědiny přístupný všem příchozím
. Program bude probíhat stejně, ale v chalupě z Miloňova (místo perníku a čaje) ochutnají návštěvníci tradiční pokrmy.

10.12. Vánoční jarmark
Akce: Vánoční jarmark
Kdy: sobota 10. prosince od 8.00 hodin
Kde: areál Dřevěného městečka
Vánoční jarmark Vánoční jarmark Vánoční jarmark
PROGRAM
10.00 hodin
pavlač fojtství
slavnostní zahájení jarmarku
obchůzky koledníčků, lucek a mikulášské družiny z jižního Valašska
10.30 a 13.30 hodin
kostelík sv. Anny
Raduj se, všecko stvoření
koncert komorního pěveckého sboru Catena musica
11.00 a 14.30 hodin
Janíkova stodola
Z daleka ideme k Vám...
program folklorního souboru Flajšovan z Oravské Lesné
12.00 hodin
kostelík sv. Anny
Vánoční koledování
Žesťového kvintetu a Bartošova dětského folklorního souboru
13.00 hodin
Janíkova stodola

Ten vánoční čas dočkali jsme zas
pásmo o zimě v podání Bartošova dětského folklorního souboru ze Zlína
V areálu Dřevěného městečka
hraje po celý den cimbálová muzika Kotár a Žesťový kvintet,
obcházejí koledníčci z Bartošova souboru, lucky z Radhoště, dovádějí čerti z Valašských Klobouk
v Billově chalupě draní peří a vaření ščedračky
bohatá nabídka vánočních dárků z dílen mistrů lidového řemesla
17. - 18.12. Živý betlém
Akce: Živý betlém
Kdy: sobota a neděle 17. - 18. prosince 2005, otevřeno od 15.00 hod., začátek programu v 17.00 hodin
Kde: areál Dřevěného městečka


V lidové vánoční hře podle Evangelia sv. Matouše účinkují tanečníci, zpěváci

a muzikanti ze souborů Radhošť a Javořina, Polajka, Komorní žestě, Grunik z Ostravice,

Flajšovan z Oravské Lesné a družina Tří králů na koních.
Slovem provází Zuzana Vašková.

Lidová vánoční hra Živý betlém Lidová vánoční hra Živý betlém Lidová vánoční hra Živý betlém
26.prosince 2005 Štěpánská koleda
Akce: Štěpánská koleda
Kdy: pondělí 26.prosince 2005 ve 14.00 hod a v 16.00 hod.
Otevřeno již od 12.00 hod.
Kde: areál Dřevěného městečka
Tradiční vánoční koncert v kostelíku sv. Anny.
Účinkuje folklorní soubor Valašský vojvoda z Kozlovic.
Režie: Hasalík Radek, tel: 571 757 149, e-mail: hasalik(zavináč)vmp(tečka)cz

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English