Cesta: Požár Libušína / Veřejná sbírka


Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci se zástupci okolních obcí a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury či jednotlivých subjektů je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu - mimo pojistné krytí.

 

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu Libušína je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček. Údaje o celkových pohybech na tomto účtu jsou uveřejňované denně na webových stránkách VMP. Sbírka byla ukončena  3. 3. 2017.

 

 SBÍRKA UKONČENA!              

Celkem bylo ke dni 3. 3. 2017 vybráno
        9.956.128,82 Kč

 

Finanční dar Nadačního fondu Českého rozhlas 2  

        931.108,36 Kč

       Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English