Cesta: Požár Libušína / Veřejná sbírka


Dne 4. 3. 2014 byla Valašským muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm spuštěna sbírka na obnovu objektu Libušín na Pustevnách. Deklarovanou snahou muzea, ve spolupráci se zástupci okolních obcí a měst, Zlínského kraje, Ministerstva kultury či jednotlivých subjektů je opětovné znovuvybudování a zprovoznění tohoto zařízení. Z těchto prostředků budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady související s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu - mimo pojistné krytí. Upozorňujeme, že platný a oficiální bude pouze jeden jediný účet veřejné sbírky na obnovu Libušína.

 

Transparentnost účtu pro veřejnou sbírku na obnovu Libušína je dána tím, že účet byl zřízen u Komerční banky, a.s., která je přední bankovní institucí v České republice a je dostupná prostřednictvím široké sítě poboček. Údaje o celkových pohybech na tomto účtu jsou uveřejňované denně na webových stránkách VMP. Sbírka byla prodloužena do 3. 3. 2017.

 

Finanční prostředky je možno posílat na účet:

107-6978880207/0100

IBAN: CZ6501000001076978880207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

 

Hotovostně je možno finanční prostředky dávat do pokladniček. Jejich aktuální seznam najdete zde.

 

Aktuální stav financí na účtu zde:                       

27. 1. 2017 (7.00)         9.866.110,52 Kč

 

Finanční dar Nadačního fondu Českého rozhlas 2  

        931.108,36 Kč

       

Vyplněný formulář pro vystavení potvrzení o daru prosím posílejte na centrální adresu: muzeum@vmp.cz.


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English