Cesta: Odborná činnost / Valašský odzemek / Akce valašský odzemek / Škola mladých odzemkářů (24. - 28. 6. 2014)


Valašské folklorní sdružení ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm připravily v letošním roce již šestý ročník Školy mladých odzemkářů. Škola se uskutečnila v termínu od 24. 6. do 28. 6. 2014 v prostorách Valašského muzea v přírodě, především v Janíkově stodole. V sobotu 28. 6. se většina absolventů (11 tanečníků) zúčastnila soutěže v odzemku a obuškovém na MFF Vsetínský krpec. Soutěže, která je pořádána na počest vynikajícího vsetínského odzemkáře pod názvem Memoriál Dušana Růžičky.

Hlavním cílem Školy je naučit zájemce nejen dostatečnou zásobu odzemkových figur, ale především každému individuálně napomoci sestavit si vlastní sestavu valašského odzemku, případně obuškového tak, aby odpovídala jeho schopnostem a dispozicím. Škola umožňuje nácvik s cimbálovou muzikou a dává následně možnost prezentovat svůj odzemek před publikem. Frekventantům se v průběhu Školy věnují lektoři, kteří se rekrutují z řad zkušených vynikajících odzemkářů. Součástí Školy jsou i doprovodné programy, které umožňují rozložit rovnoměrně fyzickou zátěž. V letošním roce to byla např. přednáška bývalého pracovníka Valašského muzea Michala Chumchala na téma Valaši a Valašsko. Tradičně jsou nedílnou součástí i rehabilitace – pobyt v bazénu a služby fyzioterapeuta.

Škola významně napomáhá vedoucím souborů a připravuje jim interprety schopné předvést odzemek během souborových vystoupení.

Termín Školy je záměrně volen tak, aby na ní navazovala soutěž v odzemku, která je součástí MFF Rožnovské slavnosti eventuálně Vsetínský krpec. Chlapci tak mají možnost přihlásit se a konfrontovat tak své nově nabyté dovednosti v širší konkurenci. Mnohdy se tak utkávají i se svými lektory. 

Školy se zúčastnilo 18 frekventantů a závěrečné absolventské vystoupení absolvovalo 14 účastníků. 4 absolventi Školy vystoupili také v programu Nad Poličnú je hájíček. Ten Valašské muzeum spolu s účinkujícími věnovalo osobnosti Miloše Kašlíka, který neodmyslitelně patří do širokého spektra osobností spojovaných s národopisnou činností v regionu moravského Valašska. Jeho osobnost je velmi úzce spjata s tancem odzemek, který systematicky popsal a vyučoval v řadě národopisných souborů v poválečných letech.

Škola se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Fondu kultury Zlínského kraje.

 

Petr Dobrovolný

Rožnov p. R. 29. 8. 2014Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English