Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zuberští metláři / Vlastní výroba metly


Vlastní výroba metly

Roztříděné a upravené proutí se svazuje (v Zubří se také říká stahuje) pomocí provazu a příšlapné desky. Delší proutí tvoří spodní část metly tzv. hlavy (také nazývané hlavičky). Provaz je uchycen v očku ve stropu a společně s využitím váhy vlastního těla usnadňuje výrobci snadnější stažení prutů. Připravené proutí se pevně uchytí tak, aby bylo v kolmé poloze k zavěšenému provazu, jímž se jednou omotá. Přiloží se lýko, vrbový prut – nebo nověji drát či provázek a přišlápnutím desky a působením váhy těla výrobce se proutí stáhne. Svazkem prutů a lýkem se postupně otáčí, až se docílí čtyř či pětinásobného obtočení prutů lýkem, konec lýka se podvleče pod dva až tři pruty a uřeže. Tímto způsobem se postupuje od spodního úvazu s kratšími pruty k vrchní části metly. Ke zpevnění držadla se v závěrečné fázi zasune mezi proutí hikel.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English