Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zuberští metláři / Technologický postup


Technologický postup

Získávání proutí

Březové proutí na výrobu metel se získává z mladých stromků v jarním a podzimním období, tedy v době, kdy bříza nemá listí. Proutí se svázalo do otýpek, které se dopravovaly na usedlost výrobce tradičním způsobem na zádech. Pokud bylo proutí více mohl se použít trakař nebo taliga.

Přípravné práce I.

Před započetím výroby vlastní metly je zapotřebí březové proutí roztřídit, ořezat a upravit jeho velikost.

Přípravné práce II.

Proutí na metly se tradičně stahovaly dvěma typy přírodních materiálů:

  • a)    lipovým lýkem
  • b)    dělenými vrbovými proutky.

Dnes jsou tyto materiály nahrazovány drátem nebo provázkem.

Přípravné práce III.

Někteří výrobci užívají ke zpevnění držadla metly tzv. hikel (jednoduše opracovaný kmínek smrku nebo lísky, případně upravený díl rozštípaného špalku).

Vlastní výroba metly

Roztříděné a upravené proutí se svazuje (v Zubří se také říká stahuje) pomocí provazu a příšlapné desky. Delší proutí tvoří spodní část metly tzv. hlavy (také nazývané hlavičky). Provaz je uchycen v očku ve stropu a společně s využitím váhy vlastního těla usnadňuje výrobci snadnější stažení prutů. Připravené proutí se pevně uchytí tak, aby bylo v kolmé poloze k zavěšenému provazu, jímž se jednou omotá. Přiloží se lýko, vrbový prut – nebo nověji drát či provázek a přišlápnutím desky a působením váhy těla výrobce se proutí stáhne. Svazkem prutů a lýkem se postupně otáčí, až se docílí čtyř či pětinásobného obtočení prutů lýkem, konec lýka se podvleče pod dva až tři pruty a uřeže. Tímto způsobem se postupuje od spodního úvazu s kratšími pruty k vrchní části metly. Ke zpevnění držadla se v závěrečné fázi zasune mezi proutí hikel.

Dokončovací práce

Distribuce výrobků

Metláři své výrobky používali jednak pro svou vlastní potřebu, jednak je užívali ke směně s jinými hospodáři (např. za mouku, špek, vajíčka, pohanku, mák atd.). Někteří výrobci odcházeli s balíky metel na trh do města, případně se vydávali po vesnicích v bližším či vzdálenějším okolí a nabízeli metly tamním hospodářům k prodeji.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English