Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zuberští metláři / Distribuce výrobků


Distribuce výrobků

Metláři své výrobky používali jednak pro svou vlastní potřebu, jednak je užívali ke směně s jinými hospodáři (např. za mouku, špek, vajíčka, pohanku, mák atd.). Někteří výrobci odcházeli s balíky metel na trh do města, případně se vydávali po vesnicích v bližším či vzdálenějším okolí a nabízeli metly tamním hospodářům k prodeji.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English