Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zakuřované hračky / Výrobci zakuřovaných hraček


Výrobci zakuřovaných hraček

Nejvíce zpráv o výrobcích dřevěného zboží máme z obce Valašská Bystřice, která leží v okrese Vsetín. František Bobek, autor článku o dějinách Valašské Bystřice uvádí, že obživu obyvatelstva z velké části obstarávala produkce dřevěných výrobků. Pro vystižení této skutečnosti použil trefný příměr „dřevěný porculán“, který byl rozšířen i mezi místními obyvateli. Produkce dřevěných výrobků ve Valašské Bystřici byla silně ovlivněna výrobou pracovního nářadí. Proto Bystřičané zhotovovali „táčky“ (kolečka), trakaře, „vějačky“ (lopaty), a také hrábě. Všechny tyto jmenované nástroje se staly také předlohou pro zakuřované hračky.

První doložený výrobce dřevěného zboží v rodině Šteflů, která působila ve Valašské Bystřici byl Josef Štefela narozený v roce 1862. Ve výrobě poté pokračovali i jeho synové Josef (1889) a Jan (1894), kteří své zboží vozili a prodávali po jarmarcích a trzích. František Štefela syn Jana vzpomíná, že jeho otec expedoval své zboží na trakači až do Jičína. Jeho cesta měla svůj pravidelný rituál. Večer před cestou naložil zboží a vyvezl ho na nejvyšší kopec. Tam zanechal naložené zboží přes noc, ráno pro něho došel a šel již rovnou do Jičína. Takto šetřil své sily na dlouhý pochod následujícího dne. Na trhu zpeněžil svoje zboží a vracel se ještě týž večer s levným lojem, který rodina používala do polévek.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English