Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zakuřované hračky / Kolečka


Kolečko - sortiment zakuřovaných hraček

Regionální název „táčky“ je ekvivalent výrazu pro kolečko, tedy transportního zařízení, které se většinou používalo (a v modifikované podobě se používá dodnes) k převozu pevných hmot a materiálů. (Po drobných konstrukčních úpravách však mohlo transportovat i tekutiny).

Předloha pro hračku tak většinou sloužila k transportu stavebních materiálů, ale používala se i například k vyvážce hnoje.

Součásti, ze kterých byly táčky konstruovány jsou, následující:

  1. dvě „táčkovice“, boční strana kolečka obdoba křivin. Podle V. Vondrušky nazývané Truhlík – to již je ale sestava „táčkovic“, příček a dna
  2. dvě příčky
  3. dno
  4. dvě závlačky

Postup montáže výrobku byl následující: příčky jsou pomocí otvorů v „táčkovici“ na koso umístěny pouze z jedné strany. Ve spodní části příčky jsou zhotoveny drážky, do kterých se vkládalo dno. Po vložení dna do připravených příček se celá montáž zakončila zasunutím osy s kolečkem a zbývající „táčkovice“. Boky příček, které vyčnívaly se pak zajistily proti posunu čepem. Zvláštností „táčků“ je to, že do zakuřovací pece vkládaly složené, ale bez dna a kolečka. Po „zakouření“ se rozložily, vyzdobili dekorem a následně složili, tentokráte již ze dnem a kolečkem.

Jako výzdobný prostor „táčků“ byl s oblibou využívány „táčkovice“, které byly po krajích upraveny „putovníkem“. Použití dekoru na boku kolečka se stalo pravidlem a nechybí na žádném z exemplářů. Šíře „táčkovic“ pak výrobcům umožňovala ztvárnění geometrických obrazců. „Táčkovice“ byly často zdobeny z obou stran. Geometrické motivy byly pravidelně vykružovány také do příček. Výjimku tvořila pouze přední příčka u kola, která z vnější strany byla ponechána bez jakéhokoliv výzdobného zákroku. To ovšem mělo logické opodstatnění, motiv by totiž zakrývalo kolo.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English