Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zakuřované hračky / Kolébka sortiment zakuřovaných hraček


Kolébka sortiment zakuřovaných hraček

Kolébka je druhým typově zastoupeným sortimentem nábytku, který se objevoval v produkci výrobců zakuřovaných hraček. V případě kolébky se jedná o hračku, která byla využívána ke hře děvčaty. Výrobci zhotovovali typ kolébky na kolébadlech.

Kolébka byla velmi oblíbeným námětem jejich tvorby. Není divu, provázela člověka od narození. Kolébka jakož to „zakuřovaná“ hračka byla zachycena ve dvou konstrukčních mutacích. Rozdíl mezi nimi tvořilo pojetí bočnic.

Podobně tomu bylo i u užitkových forem. Konkrétně se jedná o výrobu bočnic z jednoho kusu a ze skládaných částí. Výrobce tedy musel tvarově zpracovat: čelo, kolébadla, dno, boky, brlení.
Konstrukčně jednodušší byla varianta s plným čelem. Čelo bylo přímo zapuštěno do kolébadel. S boky, které držely brlení bylo spojeno hřebíčky, nebo za pomoci čepů, které vystupovaly z boků. Kolíčků do brlení se používalo od 4 do 8 kusů a spojovalo spodní část s horní částí boků. Skládané bočnice se přímo nedotýkaly kolébadla a byly za pomoci segmentů napojeny na kolébadla a boky. Postup montáže byl obtížnější než v případě stoličky, z hlediska hračky patřící do nábytkové produkce se jedná o nejnáročnější konstrukční typ.

V sortimentu hraček zpracovaných technikou „zakuřování“ se také objevuje stoleček. Ten je však okrajovou záležitostí a jeho dochování v muzejních sbírkách je velice sporadické. Pro ztvárnění geometrických dekorů se využívalo desky stolu a také překřížených nohou.

Posledním zjištěným typem hračky spadajícím do skupiny nábytku je lavička. Její konstrukce se skládá s opěradla a sedáku a bočnic. Jako spoje opěradel a sedáku s bočnicemi jsou užity čepy. Geometrická výzdoba je zpracována na opěradla lavičky a jejich bočnicích, pro sedák byla pouta prostá lineární výzdoba. Lavička byla v muzejních sbírkách zaznamenána pouze jedna.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English