Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Zakuřované hračky / Historie


Historie výroby zakuřovaných hraček

Výroba zakuřované hračky a její výskyt v České republice byl především úzce spjat s regionem Valašska. Produkce zde byla soustředěna v obci Valašská Bystřice, kde se touto tvorbou již po několik generací mimo jiné zabývala rodina Štefelů. Dalším centrem tradiční výroby zakuřovaného zboží byly obce Držková a Kašava na Podřevnicku. Ojedinělý výrobci zakuřované hračky tvořících z podmětu ÚLUV byly zaznamenáni také v městě Zubří nedaleko Rožnova pod Radhoštěm v Nové Lhotě okres Veselí nad Moravou).

Prostor kolem Valašské Bystřice a obcí Držková a Kašava, skýtal mnoho příležitostí pro zpracování dřevěných výrobků. Napomáhala k tomu značná zalesněnost prostoru a znalost technologie zpracování materiálu místním obyvatelstvem. Rozvíjela se zde především výroba dřevěného nářadí a náčiní.

Předměty se tak zhotovovaly v sociálním prostředí podhorských obcí, pro které je typická domácká výroba. Prodej hraček umožňoval získat do rodinného rozpočtu peníze a zajistit tak alespoň nákup nejnutnějšího sortimentu zboží, které si obyvatelé nemohli vyprodukovat sami.

O tom, kdy se přesně začaly zakuřované hračky vyrábět, spolehlivé údaje chybí. Předpokládáme však, že to mohlo být již před polovinou 19. století. Tomu mohou nasvědčovat nepřímé důkazy, které byly zaznamenány v podobě zpráv o uvalení cla na vyvážení barvených výrobků do Pruska. Z toho pak pramenily neshody mezi výrobci – potažmo překupníky a pruskou pohraniční stráží, která čazené zboží považovala za barvené a tudíž na něj vztahovala celní poplatky. Zakuřování bylo totiž tak kvalitní, že stráž, neznalá této technologie, neuznávala námitky druhé strany.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English