Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Výroba hliněné podlahy


Výroba hliněné podlahy

Zhotovení tradiční hliněné podlahy ve Valašském muzeu v přírodě

Výběr vhodného materiálu – zeminy. Pro zhotovení kvalitní podlahy je potřeba soudržného a mazlavého jílu.

Vykopání jámy (hliníku) v zemi – určené pro zpracování jílu.

Naložení jílu do jámy, zalití vodou - připravovaný materiál se nechá odležet a důkladně prostoupit vodou (vhodné jámu zakrývat chvojím)

Prosolení jílu v jámě a několikeré důkladné prošlapání – nutnost dosáhnout konzistence podobné těstu (ne maltě).

Do jílu se přidává sůl, která v podlaze drží vlhkost a zabraňuje degradaci materiálu vlivem vysychání.

Z připraveného kvalitně prohněteného a se solí promíšeného jílu se vytvarují kostky o hraně cca 15cm – tyto kostky musí být vláčné, nesmí však obsahovat přílišnou vlhkost.

Úprava povrchu na který bude hliněná podlaha položena – odstranění nesoudržných částí, důkladné provlhčení pro zvýšení přilnavosti.

Kladení podlahy – jednotlivé kostky se umísťují vedle sebe a připraveným dřevěným tloukem se silou přibíjí vedle sebe tak, aby došlo k vzájemnému propojení a slynutí v jednu celistvou hmotu – čím sušší prostředí, tím musí být hliněná vrstva silnější.

Po částečném vyschnutí je nutné cca 1 měsíc udusávat podlahu těžkým dřevěným dusadlem - tak aby došlo ke skutečně důkladnému propojení materiálu a netvořily se trhliny.

V průběhu celé dlouhé přípravy podlahy se musí zabránit rychlému vysoušení jílu a proto je jí potřeba přikrývat chvojím a dle nutnosti kropit vodou.

Hotová hliněná podlaha však potřebuje neustálou údržbu – udusávání povrchu, vlhčení, domazávání oddrolených částí.

Na upravenou hmotu hliněné podlahy lze provést vrchní vrstvu mazaniny, která se v minulosti musela upravovat i několikrát do měsíce.

Vrchní vrstva mazaniny se provádí z důkladně prohněteného jílu rozdělaného ve vodě na hustou kaši promíchanou s plevami, otrubami či koňskou nebo kravskou mrvou (tyto přísady zajišťovaly soudržnost a trvanlivost materiálu a zvyšovaly tepelně izolační vlastnosti).

Václav Michalička

Foto: Jana Tichá; Václav MichaličkaJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English