Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Rekonstrukce tradičních technologií


Rekonstrukce tradičních technologií ve Valašském muzeu

Muzea v přírodě jsou ojedinělým fenoménem mezi ostatními typy muzeí zejména tím, že základní paměťová a kulturotvorná funkce muzea je uplatňována v přirozeném prostředí budovaném na identickém a autentickém základu. Nezbytným předpokladem pro zachování všech logických vazeb prezentovaných v muzeu je důkladná znalost zobrazovaných skutečností se všemi doprovodnými souvislostmi. Jedině při zachování takovýchto principů se může muzeum v přírodě stát hodnověrným a pravdivým dokumentem zaniklé doby.

Každá vesnice i každý objekt žily v minulosti svébytným a charakteristickým způsobem, který je pro pochopení mnoha souvislostí potřebné zachovat pro budoucnost. Jelikož tehdejší způsob života byl provázen zcela odlišnými výrobními technologiemi, je nutné tradiční svět rekonstruovat právě společně i se starými a často zaniklými výrobními technikami. Samo prostředí muzeí v přírodě se k těmto rekonstrukcím a následnému uchování nabízí.

Valašské muzeu v přírodě se již od počátku svého vzniku věnuje tradičním technologiím především v rámci své výstavby a „oživení“ zakonzervované podoby zmizelých časů. V současné době je tato tendence podporována státním výzkumem: Tradiční rukodělná výroba na Valašsku a Těšínsku – identifikace, dokumentace, prezentace a grantovým projektem ministerstva kultury: Svět zaniklých technologií.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English