Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Nositelé tradice / Vít Kašpařík


Vít Kašpařík pochází z Blažovic u Brna, ale dnes žije ve Velkých Karlovicích. Díky svému otci, hudebníkovi a výrobci historických hudebních nástrojů, měl k muzice blízký vztah. Hrál na několik hudebních nástrojů a hudbě se věnuje dodnes.

Vystudoval Slévárenskou průmyslovku v Brně a udělal si kovářský rekvalifikační kurz. Základy potřebné při výrobě dřevěných dechových nástrojů získal od svého otce, ale k dokonalosti tvaru i zvuku se musel vypracovat neustálým zkoušením a vylepšováním.

Pan Kašpařík pracuje s bezovým dřevem, které musí být dobře vyschlé. Bez černý má měkčí jádro, a proto se dobře vyvrtává, tím vzniká vzduchová trubice, která je základem každé píšťaly. Proto, aby píšťala vydávala tóny, musí se do ní vyřezat několik otvorů (labium, jazýček a hmatové otvory různé velikosti). Nástroje, které používá, jsou nebozez a ostrý nožík. Hotová píšťala se napouští rostlinnými oleji, aby měla tónovou stálost.

Pod zručnýma rukama vznikají nejrůznější píšťaly: koncovky, fujarky, bezové klarinety nebo kostěné píšťalky, ale také dlouhé pastýřské trouby. 

Sortiment pana Kašpaříka se neorientuje pouze na dřevěné a kostěné píšťaly, ale můžeme zde najít také jednoduché dechové dudy (zvané šutky) nebo kované grumle, či dlabané husličky.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English