Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Nositelé tradice / Štefan Kanaloš z Ostravy – dlabání dřeva


Štefan Kanaloš z Ostravy – dlabání dřeva

Štefan Kanaloš se narodil v rodině Jozefa Kanaloše (1924 – 1992), který žil v obci Podhorod na Slovensku a byl od roku 1961 Mistrem lidové umělecké výroby pro obor dlabané dřevo. Až do své smrti, v roce 1992, pracoval pro Ústredie ĺudovej umeleckej výroby v Bratislavě. Po skončení základní školní docházky se Štefan Kanaloš začal u otce učit řemeslu (1977 – 1980) a otec mu také - jako Mistr lidové umělecké výroby - vystavil výuční list.

Po vyučení začali pracovat spolu pro bratislavský ÚLUV. Zde byl zaměstnán až do roku 1986, kdy pracovní poměr ukončil a osamostatnil se jako živnostník. Ze Slovenska se přestěhoval v roce 1985 do Ostravy, kde pracuje a žije dodnes.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English