Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Nositelé tradice / Pavel Číp


Pavel Číp

Pavel Číppochází ze Zubří. V mládí navštěvoval Lidovou školu umění ve Vsetíně, kde hrál v dechovém souboru na klarinet. Zde se také seznámil s Jožou Országem Vraneckým, s nímž dlouho spolupracoval. Pod vlivem svého strýce se začal zajímat o dřevovýrobu, zejména o dlabané súsky a kadluby, později také o tradiční zdobení dřevěného nádobí (vrubořez a cínovinu) a také opravou a výrobou modrotiskových forem. Od roku 1975 byl Mistrem lidové umělecké výroby a až do zániku ÚLUVu se podílel na produkci modrotiskových forem.

Hudební nadání a praxe v oboru zpracování dřeva umožnily Pavlu Čípovi už v 80. letech začít s výrobou hudebních nástrojů. První zakázkou byla výroba dud, u kterých již zůstal. Narůstající zájem o výrobu lidových nástrojů od muzikantů i etnografů mu umožnily přejít plně na profesionální dráhu.

Od roku 1988 vlastní Pavel Číp malou dílnu na zakázkovou výrobu lidových a historických dechových hudebních nástrojů. Vedle výroby dud a gajd se věnuje stavbě kopií a rekonstrukcí několika typů dud historických, píšťal s měchuřinou, píšťal ze zvířecího rohu nebo dvojplátkových šalmají. Jako první v České republice zahájil výrobu zobcových fléten. Také se zabývá restaurováním, těchto služeb využívají především majitelé instrumentálních sbírek.

Dnes pracuje se svými syny Miroslavem a Petrem ve vlastní firmě Pavel Číp & synové v Zubří.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English