Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Nositelé tradice / Jaroslav Sucháček st.


Jaroslav Sucháček st.

„Nositel tradice lidových řemesel“ z Lhoty u Vsetína

Brouskařství je na Vsetínsku doloženo už v druhé polovině 17. století. Největším rozkvětem prošlo v 19. století a v první polovině 20. století.

Spolu s další domáckou výrobou se stalo pro tuto část Valašska charakteristickou činností, která svou specifičností ovlivnila celkový ráz několika obcí. Důležitými středisky se staly zejména obce Rokytnice, Liptál, Lhota u Vsetína, Seninka a Senice. V současné době se udržuje jako soukromá živnost pouze v rodině pana Jaroslava Sucháčka st., kde díky generačnímu předávání znalostí technologie z otce na syna zůstala tato ojedinělá technologie zachována.

Jaroslav Sucháček st. pochází z rodiny s dlouhou brouskařskou minulostí a navazuje na tradici brouskařů z okolí Vsetína. Po ukončení vojenské služby byl na krátkou dobu zaměstnán v JZD Lhota u Vsetína na přidružené výrobě kamenných brousků. Zde se pracovně setkával s brouskaři, kteří v té době ještě jako jedni z mála tradiční výrobu kamenných brousků ovládali. Od poloviny 60. let 20. století let působil v redakci časopisu Nové Valašsko. V této době se blížeji seznámil s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a později s ním navázal spolupráci jako demonstrátor zhotovování kamenných brousků v areálu Dřevěného městečka.

Brouskařství je na Vsetínsku doloženo už v druhé polovině 17. století. Největším rozkvětem prošlo v 19. století a v první polovině 20. století. Spolu s další domáckou výrobou se stalo pro tuto část Valašska charakteristickou činností, která svou specifičností ovlivnila celkový ráz několika obcí. Důležitými středisky se staly zejména obce Rokytnice, Liptál, Lhota u Vsetína, Seninka a Senice.

V současné době se udržuje jako soukromá živnost pouze v rodině pana Jaroslava Sucháčka st., kde díky generačnímu předávání znalostí technologie z otce na syna zůstala tato ojedinělá technologie zachována.

Jaroslav Sucháček st. pochází z rodiny s dlouhou brouskařskou minulostí a navazuje na tradici brouskařů z okolí Vsetína. Po ukončení vojenské služby byl na krátkou dobu zaměstnán v JZD Lhota u Vsetína na přidružené výrobě kamenných brousků. Zde se pracovně setkával s brouskaři, kteří v té době ještě jako jedni z mála tradiční výrobu kamenných brousků ovládali. Od poloviny 60. let 20. století let působil v redakci časopisu Nové Valašsko. V této době se blížeji seznámil s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a později s ním navázal spolupráci jako demonstrátor zhotovování kamenných brousků v areálu Dřevěného městečka.

Jaroslav Sucháček se naučil technologii výroby kamenných pískovcových brousků od svého otce Jaroslava Sucháčka (1901 - 1971, Lhota u Vsetína), který v období 1. republiky vyráběl brousky jako domácký dělník (po kolektivizaci zemědělství ve Lhotě u Vsetína pokračoval v této činnosti v rámci přidružené výroby zdejšího JZD). Tyto zkušenosti získané od otce a prohloubené při práci s dalšími brouskaři v JZD zúročil při prezentaci tradiční lidové výroby ve Valašském muzeu v přírodě. V roce 1979 se stal „Pracovníkem lidové umělecké výroby“ a r. 1984 získal titul „Mistr lidové umělecké výroby“. Výrobě brousků se věnoval při zaměstnání, kdy se po odchodu z redakce časopisu Nové Valašsko vrátil do přidružené výroby JZD Lhota u Vsetína jako soustružník pracující doma na přidělených zakázkách. Po získání titulu „Mistr lidové umělecké výroby“ se postupně osamostatnil a věnoval se pouze výrobě brousků pro prodejnu Lidové umělecké výroby a volný prodej v muzeích v přírodě a také v rámci různých národopisných akcích.

Od roku1989 Jaroslav Sucháček zhotovuje tradičním způsobem kamenné brousky jako soukromý živnostník v místě svého bydliště. Jeho firma je registrovaná na výrobu kamenných brousků, vábniček a křiváků. V současné době pracuje ve své domácí dílně. Mimo něj zhotovuje ručně kamenné brousky v České republice pouze jeho syn. V Evropě je počet ručních výrobců brousků minimální a jednotliví brouskaři z rozdílných oblastí se v technologickém postupu značně odlišují.

V zavedené tradici brouskařství úspěšně pokračuje syn Jaroslava Sucháčka st. Jaroslav Sucháček ml. a následně i vnuk Jaroslav Sucháček nejml., který postupně získává zkušenosti od svého dědy i otce.

Pan Jaroslav Sucháček už více jak třicet let spolupracuje s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde prezentuje tradiční brouskařství spjaté s valašským regionem. Dále prezentuje tuto výrobu na významných národopisných festivalech a muzeích v přírodě nejen po celé České republice, ale také v zahraničí - v Anglii, Francii, Německu, Švýcarsku, Belgii, Slovensku.

Jaroslav Sucháček st. svým umem a předváděním tradiční výroby brousků v České republice i zahraničí výrazným způsobem přispívá o vytvoření povědomí mezi širokou vrstvou návštěvníků muzeí i dalších kulturních akcí o rukodělné minulosti Moravského Valašska. Pro tento region bylo v minulosti charakteristické velké množství domáckých výrobců zpracovávajících přírodní materiály, kteří však spolu se znalostmi tradičních technologií postupně vymizeli. Avšak díky takovým nositelům tradice jako je pan Jaroslav Sucháček zůstávají některá „lidová řemesla“ stále živá.

Mgr. Václav MichaličkaJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English