Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Nositelé tradice / Blanka Mikolajková


Blanka Mikolajková

Blanka Mikolajkováz Rožnova pod Radhoštěm měla od dětství zájem o lidovou kulturu, zejména o staré textilní techniky. S těmi se seznamovala postupně od své zručné matky a později za svého působení ve Valašském muzeu v přírodě. Základy techniky pletení na rámu, krosienka, si osvojila s pomocí Marie Salichové, odborné pracovnice Valašského muzea v přírodě, zbytek informací získala studiem dávno vydaných příruček nebo svojí invencí, neboť v regionu již nikdo, kdo by techniku pletení na rámu ovládal na vyšší úrovni nežije. Techniku pletení na rámu, krosienka, dále rozvíjí jako jediný tvůrce v regionu.

Technologie

Technikou krosienky se na Valašsku zhotovovaly především čepce, které se pletou z čisté bavlny.

Ke zhotovení krosienkovaného čepce je zapotřebí rám na podstavci, na který se vodorovně natáhnou dvě vodící nitě. Přes ně se potom navíjí osnova (počet osnovních nití je dán výrobkem a silou materiálu). Poté se nitě navinuté osnovy prsty kříží. To, co se prsty kříží z horní části osnovy, je automaticky zkříženo i v její dolní části. Tím vzniká textilie z obou konců najednou, tedy vznikají dva shodné čepce. Po dokončení krosienky se nitě uprostřed osnovy roztřihnou, čepec se sešije do prostorového tvaru a konce se zapraví.

Vzory na čepcích jsou kopiemi vzorů z čepců, které jsou uloženy v depozitářích Vlašského muzea v přírodě a Muzeu regionu Valašsko. Tuto techniku si osvojila natolik, že je schopná také vytvářet nové vzory. Další výrobky, kde se můžete setkat s technikou krosienky jsou vsadky do polštářů, dlouhé bezprsté společenské rukavice nebo punčochy.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English