Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Nositelé tradice


Nositelé tradice na Valašsku

Od roku 2001 každoročně uděluje ministr kultury České republiky vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu je v současnosti upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Jedná se o českou verzi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské poklady. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Valašské muzeum v přírodě předložilo v minulých letech návrhy na udělení tohoto titulu paní Janě Juřicové za bílou výšivku (2002), Josefu Kopčanovi za tesařské a sekernické techniky zpracování dřeva (2003), Štefanu Kanalošovi za výrobu dlabaných užitkových předmětů ze dřeva (2004), Jiřímu Ondřejovi za výrobu březových metel (2005) a Jaroslavu Sucháčkovi staršímu za výrobu kamenných brousků (2006).

V roce 2005 se uzavřelo první pětiletí udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel vybraným rukodělným tvůrcům. Během tohoto období bylo oceněno celkem 23 řemeslníků, kteří uchovávají a na veřejnosti prezentují tradiční způsoby zpracování přírodních materiálů.

Ocenění řemeslníci jsou oprávněni označovat své výrobky speciálním logem a můžete se s nimi v současnosti setkat na mnoha místech Čech, Moravy, Slezska i v zahraničí. Od roku 2005 je každoročně pořádáno také setkání všech řemeslníků oceněných tímto prestižním titulem. První setkání se uskutečnilo v roce 2005 v Klatovech, o rok později se řemeslníci setkali ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

za rok 2001

 • Antonín Moštěk z Vlčnova – lidová keramika
 • Ladislav Rejent z Proseče – soustružení a vybíjení dřeva 
 • Rudolf Volf z Kolovče – výroba hrnčiny 
 • Stanislav Štěpánek z Morkovic – košíkářská výroba
 • Jiří Drhovský ze Zvěrkovic – dřevěné hračky   

za rok 2002

 • Zdeněk Bukáček z Krouny – soustružené hračky
 • Jana Juřicová z Vigantic – bílé vyšívání
 • Ivo Nimrichter z Bukovan – černá hrnčina
 • Jaroslava a Jiří Danzingerovi z Olešnice na Moravě – tradiční modrotisk 
 • Miloslav Trefanec z Klatov - Čínova – tradiční kovářství

za rok 2003

za rok 2004

za rok 2005

za rok 2006

za rok 2007

za rok 2008

 • Pavel Číp ze Zubří - výroba hudebních nástrojů
 • Ludmila Dominová ze Zliv u Hluboké nad Vltavou - výšivka z rybích šupin
 • Eva Minksová z Velké nad Veličkou - horňácká výšivka
 • František Pavlica z Hroznové Lhoty - výroba a hotovení doškové krytiny
 • Marie Skrežinová ze Zlechova - výroba textilních květin, vonic a věnců

za rok 2009

 • Božena Habartová z Uherského Hradiště – Sadů – výroba mužských lidových krojů
 • Karel Hanák z Hodonína – výroba habánské fajánse
 • Ladislav Chládek z Výprachtic – výroba hraček štípaných ze soustruženého bloku
 • František Mikyška z Petrovic u Sedlčan – sekernická výroba
 • Vít Kašpařík  z Velkých Karlovic – výroba hudebních nástrojů

za rok 2010

 • Alfred Stawaritsch z Kostelce na Hané - tradiční kovářství
 • Milan Strmiska z Uherčic u Znojma - zpracování rohoviny a perleti
 • Augustin Krystyník z Nového Hrozenkova - zpracování dřeva - kolářství


Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English