Cesta: Odborná činnost / Tradiční rukodělná výroba / Důležité odkazy


Důležité odkazy

Informace o tradičních řemeslech a rukodělných pracích naleznete na www.lidovaremesla.cz nebo www.lidovakultura.cz.
Projekt Nositelé tradice a řadu dílčích kroků vedoucích k naplnění Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu zaštiťuje Národní ústav lidové kultury ve Strážnici – www.nulk.cz.

Některé z tradičních technik a řemesel můžete nalézt na těchto webových stránkách:Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English