Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Charakteristika sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.


Charakteristika sbírky Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Sbírka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je zapsána v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy ČR pod číslem VMR/002-04-29/104002. Informace o sbírce Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm jsou k dispozici online na adrese http://ces.mkcr.cz/.

Sbírka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tvoří tři ucelené soubory sbírkových předmětů – podsbírky:

Podsbírka etnografická (CES: 11 - etnografická))

Sbírka popisuje původní sběrnou oblast VMP – etnografický region Moravské Valašsko s málo obsáhlými přesahy do etnografických regionů Těšínsko a Moravské Kopanice. Zvláštní pozornost je v jejím obsahu věnována městu Rožnovu pod Radhoštěm a jeho obyvatelům.

Převážná část předmětů pochází z druhé poloviny 19. stol. a první poloviny století 20. Mezi nejvýznamnější sbírkové kolekce této podsbírky náleží soubory dokumentace způsobů obživy (zemědělství, řemesla, podomácká výroba), dokumentace způsobů života (bydlení, strava, příprava jídel), soubor lidového oděvu a bytového textilu, soubor keramiky, skla, malovaného porcelánu, nábytek, lidové umění, zvykoslovné předměty, staré tisky.

Podsbírka dokumentace muzea v přírodě (CES: 25 – jiná)

Sbírka pokrývá původní sběrnou oblast VMP – etnografický region Moravské Valašsko s málo obsáhlými přesahy do etnografických regionů Těšínsko a Moravské Kopanice. Zvláštní pozornost je v jejím obsahu věnována městu Rožnovu pod Radhoštěm a jeho obyvatelům.

Vznikla v 70. letech 20. stol. jako účelový fond pro praktické potřeby muzea – vybavení expozic, ověřování technologií apod. Zahrnuje kopie lidové architektury ve VMP, příklady kopií a rekonstrukcí pracovního nářadí, oděvních součástek, nábytku, zvykoslovných artefaktů.

Charakteristika sbírkových skupin Podsbírky  etnografická a dokumentace muzea v přírodě

 

Podsbírka Písemnosti a tisky (CES: 19 – písemnosti a tisky) 

Sbírka pokrývá původní sběrnou oblast VMP – etnografický region Moravské Valašsko s málo obsáhlými přesahy do etnografických regionů Těšínsko a Moravské Kopanice. Zvláštní pozornost je v jejím obsahu věnována městu Rožnovu pod Radhoštěm a jeho obyvatelům.

Časově sbírka pokrývá období zejména19. a20. století. Fond obsahuje písemnosti z pozůstalostí sourozenců Jaroňkových (zakladatelé muzea), Fr. Klaudy, členů Musejního spolku, dále doklady původních obyvatel usedlostí, které byly přeneseny do VMP. Tiskoviny vztahující se ke kulturním aktivitám regionu, folklorním festivalům, institucím. Součástí podsbírky je soubor pohlednic, dobových fotografií.

Speciální součástí podsbírky je genealogická kartotéka se zpracovanými údaji z archivních pramenů 16. - 18. stol.

Charakteristika sbírkových skupin Podsbírky  písemnosti a tisky



Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English