Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Charakteristika podsbírky etno a dokumentace / ZPRACOVÁNÍ VLÁKEN


ZPRACOVÁNÍ VLÁKEN

Stroje, nástroje a různé pomůcky potřebné při zpracování přírodních textilních vláken, především lnu, konopí a vlny. Součástí sbírky jsou např. tkalcovské stavy, destičky, člunky a cívky, snovadla, kolovraty, vřetena, přeslice a kužely, drhleny, lamky a potírky, motovidla, kramplovací stolice,.

Část sbírky, věnovaná barvířství, obsahuje především modrotiskové formy, dřevěné, drátkové i kombinované, barvířské kruhy a cejchy. Ve sbírce se nacházejí modrotiskové formy z 19. a počátku 20. století např z dílny rožnovského barvíře Martina Janíka, Aloise Bajera a Aloise Černocha, Josefa Michny ze Vsetína a barvíře Trnky z Púchova.

Zajímavým zařízením je tzv. perotina, tj. tiskařský stroj na postiskování látek, včetně početné sbírky forem do perotiny.

 

 
Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English