Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Charakteristika podsbírky etno a dokumentace / SKLO


SKLO

Soubor skleněných předmětů dokumentuje v návaznosti na sběrnou oblast VMP – Valašska a okrajových oblastí k němu přilehlých – zejména vybavení venkovských a měšťanských domácností, taktéž restauračních zařízení v období konce 18. století po 1. polovinu 20. století. Sbírkotvorná činnost VMP se zde soustředila především na možnost prezentace skleněného nádobí ve všech svých expozičních areálech.

Samostatný soubor představuje produkce z místních Reichových skláren v Krásně, Velkých Karlovicích a Karolince (Karolinina huť v Novém Hrozenkově) z přelomu 19. a 20. století.

  

  

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English