Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Charakteristika podsbírky etno a dokumentace / PLASTIKA


PLASTIKA

Základ sbírky VMP tvoří sakrální figurální plastika pocházející ze sběrné oblasti VMP – Valašska a přilehlých okrajových regionů - z církevních staveb, plenéru ale i domácností 18. až 20. století. Ve fondu jsou zastoupeny zejména dřevěné, kamenné a keramické artefakty, často s bohatou polychromií, nechybí křehké voskové plastiky pod skleněnou výdutí.

Jedinečnou kolekci naivního a lidového umění i art brut představují práce lidových řezbářů Josefa Heji, Františka Vrzalíka a jejich následovníků, setkávajících se každoročně na Hejově nožíku ve VMP.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English