Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Sbírky muzea / Charakteristika fondu ÚLUV


Charakteristika fondu ÚLUV 

Fond je uspořádán do skupin:

Průzkumy z let 1957-1961 – materiály o existující výrobě, zprávy o již zaniklých činnostech, zápisy rozhovorů s informátory, seznam výrobců, případné kresby, historický přehled vývoje daného okresu (Šumperk, Litovel, Kyjov, Krnov, Nový Jičín, Brno – Bučovice, Místek, Český Těšín, Břeclav, Bruntál, Chodsko, Hodonín, Opava, Jihlava, Veselí n. Moravou, Vsetín, Rýmařov, Prostějov, Praha – Votice, Gottwaldov /Zlín/, Hradec Králové – Náchod, Val. Meziříčí, Val. Klobouky).

 

Technologie - stručně zachycuje téma a podstatnou část tvoří fotografie nebo nákresy pracovního postupu.

 • Svatební koláč z Ostrožské Lhoty
 • Pletení na rámu (text + vzorník)
 • Horácké kraslice
 • Kamenina
 • Místopis a tvarosloví lidové výšivky – oblast Kunovice I., II.
 • Místopis a tvarosloví horňácké výšivky na plátně
 • Zpracování a využití choroše
 • Figurální a zoomorfní motivy v hrnčině a majolice
 • Místopis a tvarování štípaného dřeva I. a II.
 • Lidové pečivo ze Sklenova
 • Kraslice – Ostrožská Nová Ves
 • Zdobné techniky dřeva – nábytek

 

Studijní materiál - práce sloužily hlavně pro inspiraci pracovníkům vývoje a k vytvoření výrobků pro prodej v  Krásných jizbách

 • Lidová keramika v ČSSR; Majolika (ing. V. Bouček)
 • Textil
 • LUV (různé výstřižky)
 • Stolničení (Arnoštka Eberhardová – výtvarnice ÚLUV)
 • Lidové umění Rumunska I. a II.
 • Moravská výšivka v odívání
 • Přírodní pletiva jako doplněk interiéru a odívání
 • Tvarosloví a zdobné techniky tradiční valaš. hrnčiny (Marie Náplavová)
 • Kroje (různé foto, tisk, opisy)
 • Dřevo – vrubořez a řezba
 • Květiny v bytě (Jarosl. Procházka – výtvarník ÚLUV)
 • Kůže
 • Malůvky
 • Drobný materiál (vystřihovánky, spínátka)
 • Lidová kultura hmotná na Horňácku
 • Tradiční a současný modrotisk (Arnoštka Eberhardová)
 • Květiny v bytě II. (Jarosl. Procházka)
 • Lidový oděv Slovácka I. a II.
 • Různé (hlavně o LUV a UŘ – z tisku)
 • Vzory a formy – modrotisk
 • Keramika
 • Různé výstřižky (LUV, architektura, keramika aj.)
 • Výběr vývojových vzorů 1947 – 1967 (z různých materiálů)
 • Současná lidová estetika a výtvarná aktivita v Uher. Ostrohu (Ivo Frolec)
 • Textil
 • Lidová kultura hmotná na Horňácku I.
 • Pletiva
 • Dřevo
 • Keramika
 • Stolničení (Arnoštka Eberhardová)
 • Lidový nábytek
 • Bydlení (literatura)
 • Tradice a současnost lidové výšivky
 • Kov
 • Publikace Slovác. muzea UH a muzea Jana A. Komenského v Uh. Brodě
 • Fotodokumentace stavby nové budovy ÚLUV  UH
 • Stavitelství – 7 šanonů – výstřižky z našich i cizích časopisů
  • Fotodokumentace výstav ÚLUV (byly dělány většinou k propagaci výrobků ÚLUV  v místech, kde nebyly KJ). Dále to byly monotématické výstavy (výšivka) a ilustrace práce jednotlivých výtvarníků ÚLUV (modrotisk, textil, nábytek aj.)

  • Rekonstrukce a varianty lidových tkanin: vlněnka, vsetínka, zajíčka. (Materiál obsahuje některé údaje k provedení rekonstrukce a vzorky. Rekonstrukce prováděla dílna ÚLUV v Brně – mistr LUV  Karel Janák.)

 

Vzorníkové knihy – nejcennější část fondu

 • Fotografie a nákresy lidové hmotné kultury, architektury, interiérových doplňků, krojů, postupů výroby
 • Originální vzorky tkanin, výšivek a krajek

 

Fotoarchiv ÚLUV

 

 • Negativy 6x6 cm, 6x9 cm
 • Skleněné desky
 • Kinofilm
 • Barevné negativy 1 – 202 + 5 velkých
 • Barevné diapoz. D 001 – D 055

 

Karty s pozitivy

Popisy zobrazených předmětů, pracovních záběrů, postupů výroby, výrobků tradičních i ÚLUV, staveb, textilu apod.

Ceníkové karty s foto výrobků ÚLUV i vzorky tkanin s označením, na kterém pracovišti ÚLUV  UH byly vyráběny

 

Ostatní dokumentace

 • Vzorky textilu – Slovensko
 • Otisky modrotiskových forem z různých muzeí
 • Zvykosloví – foto a kresby
 • Výroba a návrhy ÚLUV – foto + materiál (textil)
 • Mistři a pracovníci LUV – dotazníky s různými údaji
 • Reprodukce foto z časopisů
 • Návrhy a kresby pro soutěže, tisk apod.
 • Doklady různé kultury – výstřižky a reprodukce z časopisů

 

Všechen tento materiál dokumentuje nejen výrobky, jejich postup, zručnost výrobce z let činnosti ÚLUVu, ale i fotografie tradičních výrobků z muzeí a od domáckých výrobců.

 Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English