Cesta: Odborná činnost / Sbírkotvorná činnost / Darovali nám


 

Vážení přátelé a příznivci Valašského muzea v přírodě,

jsme rádi, že Vám můžeme touto cestou poděkovat za dary, kterými jste přispěli do našich sbírek v roce 2015. Život kolem nás ubíhá velice rychle, stejným tempem se mění i věci, které nás obklopují, a dokladů minulosti ubývá. Svět známý z našeho dětství mizí a hřejivé vzpomínky a zážitky, které zůstávají, se hůře předávají dalším generacím. Jsme proto rádi za každý přírůstek, třeba i drobnost, o které se s námi podělíte, a pomáháte nám tak zprostředkovat atmosféru doby minulé.

Předměty z vybavení domácností jako je např. nábytek, nádobí či elektronické přístroje, které se postupně staly součástí našich domovů, nám darovali: J. Janíček z Ratiboře, M. Satinská z Lubna, H. Cviklová z Rožnova p. R. Jsou pro nás cenné právě z hlediska zachycení každodenního života. Podobně je to i s textilními součástkami, za které děkujeme H. Klosové ze Zašové, A. Baslové z Val. Bystřice a A. Kociánovi z Luhačovic.

Řemeslnou výrobuzemědělství v regionu dokumentují dary od F. Janíčka z Moravan u Brna, T. Melichara z  Přílep, M. Chumchla z Rožnova p. R. a L. Belkové z Rožnova p. R., stavební prvky pak dar od E. Pekařové z Nového Hrozenkova.

Významné rozšíření našich sbírek jsme v roce 2015 zaznamenali také v oblasti obchodního sortimentu a vybavení různých prodejních zařízení, za které děkujeme H. Klosové ze Zašové a J. Malinovi z Rožnova p. R.

V neposlední řadě musíme zmínit také nárůst sbírek umělecké povahy, zahrnující obrazy, plastiky, ale také např. pohlednice, jež rozšířili: J. Majer z Rožnova p. R., P. Holíček z Prahy, J. Cvešper ze Slavičína, S. Gorný z Frýdku Místku a N. Ptáčková z Chropyně.

 

Ještě jednou všem děkujeme.

 

Za Oddělení výzkumu a sbírkových fondů Mgr. Lenka KučerováJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English