Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / Živá muzea aneb podobná známá i neznámá
ŽIVÁ MUZEA ANEB PODOBA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ – VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

 V únoru roku 2014 předložilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm žádost do 16. výzvy fondu mikroprojektů.

 Realizace projektu: 1. 4. – 30. 8. 2014

 Výdaje projektu: 9 303,58,- EUR, z toho 8 716,51 celkové způsobilé výdaje. Finanční příspěvek z ERDF 7 392,74 (81,81 %), spolufinancování – vlastní zdroje ve výši 1 323,77,- EUR (15,19,- EUR).

 Registrační číslo projektu: CZ/FMP.16/0411

 Přeshraniční partner projektu: Slovenské národné múzeum – Múzea v Martine

 Hlavní cíl projektu: Tato přeshraniční spolupráce je zaměřená na zachování, rozvoj a popularizaci tradic a řemeslné výroby. K tomuto mají přispět dvě uskutečněné akce – „Dnes tovariš, zajtra majster“ (slovenská strana, 8.6.2014) a „Svatojánský večer s celodenním oživením expozic“ (česká strana, 21.6.2014) a vzájemná výměna zkušeností a znalostí zúčastněných zástupců tradičních výrob, řemesla dalších účinkujících. Hlavním cílem mikroprojektu je travalé a vzájemné propojení turistických destinací obou regionů, jejich vzájemné poznávání (historie, kultura, folklór atd.).

 Specifické cíle projektu: Realizace společných akcí na kulturní bázi, s předpokladem vzniku dlouhodobé spolupráce mezi jednotlivými skupinami. Výměna zkušenstí, know-how a vzájemná pomoc partnerů při naplňování myšlenek rozvoje tradic. Zvýšení povědomí o konaných akcích/aktivitách na půdě zúčastněných muzejních institucí mezi obyvatelmi regionů, veřejností a zvýšení turistické atraktivity dotčeného území.

 V rámci projektu se uskutečnily dvě kulturní akce – Dnes tovariš, zajtra majster (8.6.2014, Martin) a Svatojánský večer s celodenním oživením expozic (21.6.2014, Rožnov pod Radhoštěm). Z obou těchto akcí byl natočen DVD výstupy z akce.

 Aktivity byly realizovány v rámci mikroprojektu „Živá muzea anebo podoba známá i neznámá – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“ s finanční podporou Evropské unie, Evropského fondu regionálního rozvoje – společně bez hranic, program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, FOND MIKROPROJEKTŮ, reg. číslo CZ / FMP.16/0411.Jazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English