Cesta: Odborná činnost / Projekty přeshraniční spolupráce / (NE)ZAPOMENUTÁ TESLA


 

   Kde  :  Velký sál Sušáku, 1. patro

   Vernisáž:  10. února 2014 v 15.00

 

Mezi fenomén, který ovlivnil nejen život lidí, ale také místa, regiony a svou působností zasáhl i přes hranice státu, patří i 65 let dlouhá historie národního podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm. V návaznosti na toto výročí připravilo Valašské muzeum v přírodě výstavu pod názvem (NE)ZAPOMENUTÁ TESLA, jako připomínku tohoto fenoménu. V tradiční valašské oblasti došlo k neuvěřitelně rychlé změně života obyvatel regionu a vlivu na další části tehdejší republiky.

 

Velkou proměnu regionu nadneseně oslavil spisovatel a vlastivědný pracovník Bohumír Četyna:

„…všechny progresivní činy Valachů minulých pokolení měly význam… Ale všechny blednou a rozplývají se ve srovnání s naší přítomností. Rožnovská TESLA je dosud největším krokem a největší revolucí za posledních tři sta padesát let…“

 

Myšlenka realizace výstavy na bázi zmapování historie Tesly po stránce celospolečenské, výrobní a celkového vlivu tohoto podniku na život Valašska a dalších regionů vznikla v roce 2011. O rok později se díky aktivitě Valašského muzea v přírodě naplno rozběhly přípravy výstavy. Formou výzvy pamětníkům, ustanovením pracovní skupiny odborníků (bývalých zaměstnanců Tesly) – nadšenců, sbíráním hmotného i nehmotného materiálu se začala uskutečňovat vlastní realizace. Široká spolupráce s místními podniky, jako např. ON Semiconductor, Energoaqua atd. se postupně rozšířila i na školy – bývalá „vakuovka“ - dnešní Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel.  Vznikla koncepce výstavy s důrazem na celospolečenskou provázanost historie města, podniku Tesla a Valašského muzea v přírodě. Zároveň výstava zkompletovala vizi odborné obsažnosti textů – umístěných na panelech a ve vitrínách.

 

V roce 2013 se Valašské muzeum rozhodlo podat projekt do fondu mikroprojektů přeshraniční spolupráce a našlo si přirozeného partnera – město Trstená, kde existovala v Nižné Tesla Orava.

 

Vážení návštěvníci, nahlédněte do výstavních prostor, kde je v hrubých rysech načrtnuta historie národního podniku Tesla a její podíl na společensko-kulturním vývoji města Rožnova pod Radhoštěm. Uvidíte to, co bylo sebráno díky pomoci dobrovolných dárců. Zbývající dokumenty a artefakty jsou archivovány, aby paměť mohla být v případě nových podnětů znovu osvěžena.  

 

Výstava obsahuje historická fakta vzniku, rozvoje a zániku Tesly a jejího vlivu na celospolečenský život v Rožnově pod Radhoštěm a okolí. Výstava ve Velkém sále Sušáku (I. patro) je otevřena od 10. 2. do 17. 8. 2014, vstup zdarma.

 

Valašské muzeum v přírodě děkuje všem spolupracovníkům, nadšencům, spolupracujícím institucím, všem lidem, kteří k realizaci expozice napomohli a vzpomínkami se vrátili do svých životních etap, jež v nějaké souvislosti strávili v sounáležitosti s n. p. Tesla. Bez jejich pomoci by výstava nemohla vzniknout.

 

Záznam z besedy s pamětníky podniku Tesla:

1. část

2. část

3. část

4. část

5. část

6. část

7. část - křest publikace

8. část - ředitel muzea

 

Katalog výstavy ke stažení:


Publicita projektu:

  

 

Záznam z vernisáže a besedy v Trstené, 1.9.2014

 


Odkaz na webové stránky slovenského partnera www.trstena.sk.


Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • Deutsch
  • English